020.000
  17.174
 
17.174 podpisów

Delegalizacja Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Prowadzony przez skazanego na 4 lata więzienia za oszustwa i wyłudzenia Rafała Gawła Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na Facebook'u jest odpowiedzialny za blokowanie facebook'owych profili, permanentne zohydzanie, deprecjację i obrzucanie inwektywami patriotów, katolików i narodowców. Apelujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości o delegalizację ksenofobicznego OMZRiK.

020.000
  17.174
 
17.174 podpisów
050.000
  22.788
 
22.788 podpisów

Petycja w sprawie obrony uczuć religijnych oraz poszanowania symboli państwowych

25 września tego roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy miał miejsce festiwal teatralny, w którym to przedstawiono spektakl obrażający i opluwający wiarę katolicką oraz ukazujący zbezczeszczenie flagi państwowej. Spektakl był również spektaklem pornograficznym.

Poniżej przesyłam linki do zapoznania się z relacją z tego spektaklu, obrażającego Boga, katolików, prawdziwych patriotów, oraz wszystkich osób którym zależy na zdrowym społeczeństwie, kochającym swoje rodziny i dzieci.

050.000
  22.788
 
22.788 podpisów
01.000
  632
 
632 podpisów

Poparcie dla rządowych i poza-rządowych inicjatyw pro-rodzinnych

W ostatnim czasie pojawiło się kilka inicjatyw rządowych i poza-rządowych, które w diametralny sposób zmieniają sytuację rodzin w Polsce. Zmieniają zarówno od strony finansowej (np. program 500+), ale też psychologicznej, niszcząc utarte stereotypy na temat polskich rodzin, szczególnie tych wielodzietnych. Następnych kilka zostało zapowiedziane.

01.000
  632
 
632 podpisów
01.000
  505
 
505 podpisów

Apel do Parlamentarzystów RP o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka: zdrowego i chorego, sprawnego i niepełnosprawnego, narodzonego i nienarodzonego. To ponadwyznaniowe prawo zapisane jest m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1948 r.) art. III: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.) art. 38: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Współczesna nauka, medycyna potwierdza jednoznacznie fakt naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.

01.000
  505
 
505 podpisów
0100.000
  74.619
 
74.619 podpisów

ŚDM: Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

Światowe Dni Młodzieży, z okazji których zorganizowaliśmy niniejszą akję, zostały zakończone, ale to nie oznacza, że przestajemy się modlić. Młodzi chrześcijanie żyjący na terenach prześladowań ciągle potrzebują naszego wsparcia. Zachęcamy do dalszej modlitwy i dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali swoje modlitewne wsparcie w tej kampanii.

----

0100.000
  74.619
 
74.619 podpisów
02.000
  1.205
 
1.205 podpisów

Prosimy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by wyprosili proklamację V Dogmatu u Ojca Świętego

Prosimy o rozpowszechnianie tej petycji wśród znajomych i w mediach społecznościowych oraz o podjęcie aktów modlitwy, postu, jałmużny, ofiary (np cierpienie) i ADORACJI Najświętszego Sakramentu dla wyproszenia u Ojca Świętego tego DOGMATU.

*********************************************************

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalanie Poczęta!

02.000
  1.205
 
1.205 podpisów

Strony

Subskrybuj CitizenGO RSS