Brońmy wolności słowa w Unii Europejskiej

Do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości

 

Brońmy wolności słowa w Unii Europejskiej

wygrane

Brońmy wolności słowa w Unii Europejskiej

0200.000
  150.711
 
150.711 have signed.

Wolność słowa w Europie jest w wielkim niebezpieczeństwie!

9 grudnia 2021 roku Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie listy przestępstw ściganych w Unii o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

Jeśli ta propozycja zostanie przyjęta, nasz wspólny głos w obronie życia i rodziny stanie się przestępstwem w całej Unii, w tym również w Polsce.
Jesteśmy tym zaniepokojeni, dlatego musimy ostrzec przed nadchodzącym niebezpieczeństwem: nasze wspólne prawo do wolności słowa będzie naruszane zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne.

Jest to stosowana już wcześniej taktyka radykalnej lewicy, mająca na celu cenzurowanie wszelkich przejawów sprzeciwu wobec lewicowej agendy na całym świecie. Zmieniając definicję tego, co oznacza wolność słowa, zadadzą cios naszej wolności do obrony naszych opinii i przekonań... Jesteśmy na skraju wykluczenia z debaty publicznej!

Konsultacje i rozmowy wciąż trwają, aż w końcu nadejdzie dzień głosowania. Kolejne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbędzie się w Luksemburgu w dniach 9-10 czerwca 2022 roku. Planujemy przekonać niektórych delegatów z państw członkowskich UE, by byli przeciwko nowym przepisom o mowie nienawiści i doprowadzili do ich zablokowania… Ale potrzebujemy pomocy już teraz!

Jeśli wolność słowa jest tłumiona, system rządów zamienia się w totalitarną tyranię.

Coraz częściej widzimy, jak prawa dotyczące mowy nienawiści mogą być nadużywane do prześladowania osób o innych poglądach.
Administracja Prezydenta Bidena w USA ogłosiła już zamiar powołania Rady Zarządzania Dezinformacją (DGB), która będzie miała prawo klasyfikować informacje, które nie spodobają się urzędnikom, jako dezinformację.
Fińska Prokurator Generalna prześladowała chrześcijańską polityk Päivi Räsänen za jej poglądy na temat małżeństwa, rodziny i seksualności tylko dlatego, że odwoływała się do Pisma Świętego.
Ksiądz profesor Dariusz Oko odniósł się na łamach niemieckiego czasopisma teologicznego do kryzysu współczesnego Kościoła. Polski kapłan przeanalizował mechanizm, dzięki któremu wysokie funkcje kościelne pełnił oskarżony o molestowanie i czyny pedofilskie były kardynał Theodor McCarrick. W 2021 roku niemiecki sąd rejonowy w Kolonii uznał, że polski kapłan poprzez swój artykuł „podżegał do nienawiści wobec osób homoseksualnych” i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 4800 euro.

Musimy to powstrzymać, póki nie jest za późno!

Zaproponowane przez Komisję nowe przepisy dotyczące mowy nienawiści, które mają zostać dodane do artykułu 83(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), są bardzo luźno sformułowane i mogą być arbitralnie nadużywane przez niektóre wpływowe grupy, np. proaborcyjnych i pro-genderowych polityków, sędziów, czy aktywistów.

Innym problemem jest, że nie ma jasnej definicji, czym jest mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

Radykalna lewica chce mieć wolną rękę, żeby nas uciszyć i cenzurować głosy na rzecz obrony życia i rodziny!

Mobilizujemy tysiące obywateli na całym świecie, aby zapobiec zrobieniu z nas przestępców przez radykalną, unijną lewicę ... Musimy jednak działać szybko, aby przekonać delegatów, ponieważ decyzja dyskutowana będzie się w dniach 9-10 czerwca.

Sytuacja jest trudna, ale cały czas mamy nadzieję, że to się uda.

Aby wprowadzić nowe przepisy dotyczące mowy nienawiści, delegaci Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Luksemburgu muszą zagłosować jednogłośnie.

Oznacza to, że wystarczy przekonać niektórych delegatów państw członkowskich UE do głosowania przeciwko nowym przepisom o mowie nienawiści, a możemy wygrać i obronić naszą wolność słowa.

Jeśli jednak nam się nie uda, może się okazać, że bardzo łatwo i szybko staniemy przed sądem za nasze opinie w obronie życia i rodziny lub chrześcijaństwa prezentowane publicznie. Wtedy ostatecznie skończy się wolna Europa.

A przecież nie tego chcemy. Żeby uniknąć takiego rozwoju zdarzeń, działajmy wspólnie. TERAZ!

Dlatego musimy zabrać głos i bronić wolności słowa, póki nie jest za późno!

Proszę, podpisz naszą petycję i opowiedz się za wolnością słowa w Europie!


Więcej informacji:

Komisja proponuje rozszerzenie wykazu „przestępstw w UE” o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6561

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 9–10 czerwca 2022

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/jha/2022/06/09-10/

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 3–4 marca 2022

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime
The Commission initiative to include hate speech and hate crime in the list of 'EU crimes' in the Treaty.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_pl

We must protect free speech—Enough is enough!

https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

Niemiecki wymiar sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie ks. prof. Dariusza Oko

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/niemiecki-wymiar-sprawiedliwosci-wydal-wyrok-w-sprawie-ks-prof-dariusza-oko/

0200.000
  150.711
 
150.711 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Wygrana!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stańcie w obronie wolności słowa

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki,
Szanowny Pan Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
Szanowni delegaci do Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

W dniu 9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie wykazu przestępstw ściganych w całej Unii o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Propozycja Komisji Europejskiej jest sprzeczna z art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR), art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Ponadto, mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści nie są wystarczająco jasnymi pojęciami i mogą być łatwo nadużywane.

Komisja Europejska nie określiła definicji tego, co chce uznać za mowę nienawiści, i z tego powodu harmonizacja prawa unijnego w zakresie mowy nienawiści nie jest możliwa.

Dlatego prosimy Państwa, byście stanęli w obronie wolności słowa i sprzeciwili się rozszerzeniu listy przestępstw ściganych w całej Unii Europejskiej o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

[Imię i nazwisko]

Stańcie w obronie wolności słowa

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki,
Szanowny Pan Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
Szanowni delegaci do Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

W dniu 9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie wykazu przestępstw ściganych w całej Unii o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Propozycja Komisji Europejskiej jest sprzeczna z art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR), art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Ponadto, mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści nie są wystarczająco jasnymi pojęciami i mogą być łatwo nadużywane.

Komisja Europejska nie określiła definicji tego, co chce uznać za mowę nienawiści, i z tego powodu harmonizacja prawa unijnego w zakresie mowy nienawiści nie jest możliwa.

Dlatego prosimy Państwa, byście stanęli w obronie wolności słowa i sprzeciwili się rozszerzeniu listy przestępstw ściganych w całej Unii Europejskiej o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

[Imię i nazwisko]