Dziękujemy Wojewodo!

Podziękujmy za odwagę

 

Dziękujemy Wojewodo!

Dziękujemy Wojewodo!

020.000
  12.516
 
12.516 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, po tym jak 23 listopada 2022 r. stwierdził nieważność Zarządzenia w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego, stał się obiektem zmasowanej krytyki i szeregu napaści w mediach i internecie.

Przodują w tym, co nie zaskakuje, środowiska lewicowe i feministyczne.

Zawieszona Dyrektor Teatru Dramatycznego Monika Strzępka w licznych wywiadach nie tylko potwierdziła swoimi wypowiedziami, że obawy Wojewody Radziwiłła były całkowicie słuszne, ale pokazuje też swoje niebezpieczne oblicze osoby, która jest owładnięta ideologiczną manią walki z tzw. patriarchatem.

Jego przejawy godne symbolicznego unicestwienia widzi niemal we wszystkim. Na przykład są nimi, według niej, warszawskie wieżowce (a szczególnie Pałac Kultury).

Czy osoba, która patrzy na kulturę i jej instytucje jako pole walki motywowanej stereotypami płci powinna być powoływana na takie stanowiska jak dyrektor publicznego teatru?

Decyzja Wojewody była z tego punktu widzenia niezwykle odważna, bo skalę histerii i hejtu, jaka wylewa się na tych, którzy ośmielą się sprzeciwić feministycznej agendzie mogliśmy już, przy innych okazjach, obserwować wielokrotnie.

Tym razem nie jest inaczej, a dodatkowo wydaje się, że głosy w obronie stanowiska Wojewody są w mediach stosunkowo nieliczne.

Dlatego jest bardzo ważne, byśmy to my, jako sygnatariusze petycji o odwołanie dyrektor Moniki Strzępki i wszyscy, którzy jej nie podpisywali, ale się z jej treścią zgadzają, dali teraz wyraz naszego uznania i podziękowań za tę decyzję jej autorowi - Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi.

Jeśli nie będziemy stanowić mocnego oparcia dla urzędników, którzy odważą się iść pod prąd i bronić wartości naszej cywilizacji, to trudno spodziewać się, że w przyszłości takich śmiałych decyzji będzie więcej.

Naszym zadaniem jest w takich sytuacjach nie tylko presja na polityków i urzędników państwowych, ale ich obrona zawsze gdy stają się celem ataków radykalnych środowisk lewicowych, czy feministycznych za swoje decyzje lub wypowiedzi.

Dlatego zachęcamy do podpisania zamieszczonego obok listu z podziękowaniami, by Wojewoda Mazowiecki, ale także każdy inny urzędnik, który stanie w obronie wartości cywilizacyjnych i kulturowych wiedział, że my, zwykli obywatele, stoimy i będziemy za każdym razem stać za nim murem.

020.000
  12.516
 
12.516 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowny Panie Wojewodo

Pragniemy wyrazić nasze szczere uznanie i głęboką wdzięczność za Pana odważną decyzję stwierdzenia nieważności Zarządzenia Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego.

Widząc jaką medialną i internetową falę ataków to rozpętało chcemy zapewnić o naszym jeszcze większym poparciu dla Pana i stanowiska, które Pan swoją decyzją wyraził.

Charakter i ton wypowiedzi zawieszonej dyrektor Teatru Dramatycznego tylko potwierdzają słuszność Pana rozstrzygnięcia i są dowodem na argumenty, które przytoczył Pan w jego uzasadnieniu.

Jeszcze raz dziękujemy za obronę wartości cywilizacyjnych i kulturowych, które stanowią fundament naszej wspólnoty i odwagę sprzeciwu wobec tych, którzy pragną jej zniszczenia.

[Imię i nazwisko]

Szanowny Panie Wojewodo

Pragniemy wyrazić nasze szczere uznanie i głęboką wdzięczność za Pana odważną decyzję stwierdzenia nieważności Zarządzenia Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego.

Widząc jaką medialną i internetową falę ataków to rozpętało chcemy zapewnić o naszym jeszcze większym poparciu dla Pana i stanowiska, które Pan swoją decyzją wyraził.

Charakter i ton wypowiedzi zawieszonej dyrektor Teatru Dramatycznego tylko potwierdzają słuszność Pana rozstrzygnięcia i są dowodem na argumenty, które przytoczył Pan w jego uzasadnieniu.

Jeszcze raz dziękujemy za obronę wartości cywilizacyjnych i kulturowych, które stanowią fundament naszej wspólnoty i odwagę sprzeciwu wobec tych, którzy pragną jej zniszczenia.

[Imię i nazwisko]