Zjednoczeni w dążeniu do pokoju!

Wojna w Izraelu

 

Zjednoczeni w dążeniu do pokoju!

urgent

Zjednoczeni w dążeniu do pokoju!

020.000
  15.559
 
15.559 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Niedawno zakończyło się czyjeś życie... Niedawno zakończyło się czyjeś dzieciństwo... Niedawno zakończyło się czyjeś marzenie o spokojnym życiu...

Normalne życie wielu tysięcy ludzi zostało brutalnie zakłócone. Wielu doświadczyło bólu, a wielu straciło swoich bliskich. Tysiące osób zostało rannych.

Poprzez naszą petycję chcemy wyrazić współczucie wszystkim, którzy teraz cierpią.

Naszym celem jest poparcie wszelkich wysiłków na rzecz pokoju i stabilności w Ziemi Świętej oraz na Bliskim Wschodzie, a także dążenie do zakończenia trudnej sytuacji ludności cywilnej cierpiącej w wyniku trwającego konfliktu, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

Wyrażamy nasze głębokie współczucie i solidarność z rodzinami ofiar, których życie zostało bezlitośnie przerwane w wyniku ataków Hamasu. Od ponad 50 lat nie widziano ataku na Izrael o tak przerażającej skali. To akcja terrorystyczna, ponieważ była skierowana przeciwko ludności cywilnej...

Popieramy pokojowe rozwiązanie konfliktu i normalizację sytuacji w regionie. Wierzymy, że rozmowy pokojowe są kluczowe dla osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Izraela i Palestyny. Apelujemy do międzynarodowej społeczności oraz stron konfliktu o podjęcie kroków w kierunku dialogu i negocjacji, które mogą doprowadzić do zakończenia przemocy i rozwiązania sporów drogą pokojową.

Zachęcamy do modlitwy o ukojenie cierpienia wszystkich dotkniętych tym tragicznym konfliktem, o natychmiastowe zakończenie konfliktu i przywrócenie pokoju. Razem módlmy się także o mądrość dla przywódców i decydentów, aby znaleźli pokojowe rozwiązania. Jako wspólnota wierzących, dążymy do pokoju w Ziemi Świętej.

Prosimy o modlitwę za wszystkie ofiary i rannych po obu stronach konfliktu.


WIDAĆ, ŻE DZIEWCZYNKA NA ZDJĘCIU PONIŻEJ STRACIŁA BUCIK. CO JESZCZE STRACIŁA? JAKIE STRATY BĘDĄ W TEJ WOJNIE?

Zdjęcie/Image - Tsafrir Abayov /AP/AP

Sobota, 7 października: Policjanci ewakuują kobietę i dziecko z miejsca trafienia rakiety wystrzelonej ze Strefy Gazy, w Aszkelonie, w południowym Izraelu.

/Sat, Oct. 7: Police officers evacuate a woman and a child from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel.

w artykule/ from article: "Photos: The war in Israel and Gaza" - https://www.northernpublicradio.org/2023-10-07/photos-the-war-in-israel-...

 

Więcej informacji:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/hamas-zaatakowal-izrael-jest-reakcja-sze...

Więcej informacji w j. angielskim:

The Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem unite in a Call for peace and justice amidst unfolding violence https://custodia.org/en/news/patriarchs-and-heads-churches-jerusalem-uni...

https://www.foxnews.com/live-news/hamas-attack-israel-war

Christians condemn shocking Hamas attack on Israel https://www.christiantoday.com/article/christians.condemn.shocking.hamas...

020.000
  15.559
 
15.559 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Zjednoczeni w dążeniu do pokoju!

Moim celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie pokoju i stabilności w Ziemi Świętej oraz na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo popieram dążenia do rozwiązania trudnej sytuacji ludności cywilnej, która cierpi w wyniku trwającego konfliktu, niezależnie od strony, po której się znajdują.

Wierzę w promowanie pokojowego rozwiązania konfliktu i normalizację sytuacji w regionie. Uważam, że rozmowy pokojowe są kluczowe dla osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Izraela i Palestyny. Apeluję do międzynarodowej społeczności oraz stron konfliktu o podjęcie kroków w kierunku dialogu i negocjacji, które mogą przynieść pokojowe rozwiązanie.

Wspólnie módlmy się o ukojenie cierpienia dotkniętych tym konfliktem, o natychmiastowe zakończenie przemocy i przywrócenie pokoju. Módlmy się także o mądrość dla przywódców i decydentów, aby znaleźli pokojowe rozwiązania. Jako wspólnota wierzących, dążymy do pokoju w Ziemi Świętej.
Podpisuję tę petycję, aby wyrazić moje pragnienie pokoju w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.


[Imię i nazwisko]

Zjednoczeni w dążeniu do pokoju!

Moim celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie pokoju i stabilności w Ziemi Świętej oraz na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo popieram dążenia do rozwiązania trudnej sytuacji ludności cywilnej, która cierpi w wyniku trwającego konfliktu, niezależnie od strony, po której się znajdują.

Wierzę w promowanie pokojowego rozwiązania konfliktu i normalizację sytuacji w regionie. Uważam, że rozmowy pokojowe są kluczowe dla osiągnięcia trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Izraela i Palestyny. Apeluję do międzynarodowej społeczności oraz stron konfliktu o podjęcie kroków w kierunku dialogu i negocjacji, które mogą przynieść pokojowe rozwiązanie.

Wspólnie módlmy się o ukojenie cierpienia dotkniętych tym konfliktem, o natychmiastowe zakończenie przemocy i przywrócenie pokoju. Módlmy się także o mądrość dla przywódców i decydentów, aby znaleźli pokojowe rozwiązania. Jako wspólnota wierzących, dążymy do pokoju w Ziemi Świętej.
Podpisuję tę petycję, aby wyrazić moje pragnienie pokoju w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.


[Imię i nazwisko]