Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności za nadużycia podczas COVID-19

Petycja do posłów na Sejm RP X kadencji

 

Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności za nadużycia podczas COVID-19

Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności za nadużycia podczas COVID-19

020.000
  10.088
 
10.088 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

W Polsce wybuch pandemii COVID-19 wywołał ogromny chaos. Nasze instytucje państwowe oraz służba zdrowia były całkowicie nieprzygotowane na ten kryzys. Zamiast ogłoszenia stanu wyjątkowego, wprowadzono tzw. Ustawę Covidową, która okazała się niezgodna z polską konstytucją. 

Wszyscy pamiętamy okres lockdownów, obowiązkowe noszenie masek, zamknięte kościoły i szkoły, przymuszanie do szczepień i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jako obywatele demokratycznego społeczeństwa, jesteśmy zobowiązani do walki o zachowanie naszej wolności w obliczu ewentualnych przyszłych kryzysów. 

Przypomnijmy skutki nieudolnej polityki rządu w czasie pandemii:

  • Nadmierna śmiertelność,

  • Kryzys ekonomiczny, którego skutkiem jest m.in. aktualna wysoka inflacja,

  • Upadek licznych małych firm,

  • Utrata miejsc pracy,

  • Problemy psychiczne wśród dorosłych i dzieci,

  • Uzależnienie dzieci od urządzeń elektronicznych oraz zaległości w edukacji, 

  • Alienacja,

  • I inne poważne konsekwencje…

Nadszedł moment, by zadbać o to, aby odpowiedzialni ponieśli konsekwencje i by zapobiec powtórzeniu się tego koszmaru w przyszłości.

W związku z tym, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zapowiada kolejne pandemie, zróbmy, co w naszej mocy, by nasz kraj był na to przygotowany, by zachowane zostały nasze swobody obywatelskie. Przeciwstawmy się szkodliwym wpływom globalistów. 

Naszym celem jest wywarcie nacisku na nowo wybrany parlament, aby powołał komisję śledczą do zbadania nieprawidłowości z okresu pandemii COVID-19 i pociągnął polityków do odpowiedzialności. Musimy działać szybko, gdyż ta sprawa może zostać wkrótce zepchnięta na boczny tor. W wyniku zmiany władzy, partie, które były wcześniej w opozycji, teraz mogą skorygować działania swoich poprzedników.

Nasza bierna postawa w tej sytuacji otwiera politykom furtkę do działania bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z narażeniem naszych fundamentalnych praw. Poparcie naszej petycji przez wielu obywateli powinno skłonić polityków do tworzenia przepisów chroniących naszą wolność oraz zdrowie publiczne.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała w swoich niedawnych raportach o wielu nadużyciach, które kosztowały budżet państwa setki miliardów złotych. 

Najbardziej rażącym marnotrawstwem okazało się wydanie aż 190 miliardów złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Te środki miały być przeznaczone wyłącznie na łagodzenie skutków pandemii. Jednak w wyniku braku odpowiednich procedur, znalazły się w dyspozycji Premiera, który mógł je przeznaczyć na finansowanie dowolnych zadań i projektów. Prędzej czy później wszyscy będziemy musieli spłacić ten fundusz! 

Pomimo wczesnych ostrzeżeń o wirusie, zabrakło w Polsce skutecznego planu działania. Minister Zdrowia nie zdołał zebrać zespołu do zarządzania kryzysowego, pozostawiając sektor opieki zdrowotnej bez odpowiedniego przygotowania i wyposażenia. Spadek liczby zakażeń wiosną i latem 2020 roku uśpił czujność rządzących, którzy nie podjęli żadnych działań przygotowujących nas na spodziewaną jesienną falę zachorowań.

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli wzbudziły szpitale tymczasowe, które kosztowały budżet państwa aż 941 milionów złotych. 14 z nich zorganizowano w obiektach, które służyły do innych celów mimo dostępnych łóżek w pobliskich placówkach. Wyobraźcie sobie Państwo, że jedno łóżko w słynnym szpitalu na Stadionie Narodowym kosztowało aż 149 tysięcy złotych! 

Kolejnym przykładem skandalicznego zachowania rządu było marnotrawstwo rzędu 82,3 milionów złotych na wadliwe respiratory. Dodatkowo Prokuratura została zaalarmowana o zaniedbaniach w działaniu urzędników Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Premiera w związku z nierentownymi umowami dotyczącymi tych urządzeń.

Mówiono nam, że liczba zakażeń stale wzrasta, ale tak naprawdę monitorowanie ilości zachorowań i przeprowadzanych testów było mało wiarygodne. Te informacje nie były poddawane weryfikacji ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, co oznaczało, że codziennie otrzymywaliśmy fałszywe dane dotyczące rzeczywistej liczby zakażonych wirusem COVID-19.

Ogromne wydatki oraz rygor sanitarny okazały się bezskuteczne w walce z pandemią COVID-19. 

Wysokie wskaźniki śmiertelności są wynikiem nieodpowiedzialnej polityki rządu. Brak dostępu do świadczeń medycznych dla osób cierpiących na inne schorzenia niż COVID-19 doprowadził do tego, że w 2021 roku odnotowano przekroczenie średniej liczby zgonów z pięciu poprzednich lat o aż 154 tysiące przypadków.

Domagamy się odpowiedzi i rozliczenia winnych za te wszystkie straty, których można było uniknąć. 

Prosimy o podpisanie naszej petycji i wezwanie parlamentarzystów do natychmiastowego działania. To szansa na wprowadzenie potrzebnych zmian i na zapewnienie odpowiedzialności rządu w obliczu przyszłych kryzysów i pandemii.

Wspólnie możemy chronić naszą wolność. 

Nie zapominajmy, że była opozycja nazywała siebie „demokratyczną”. Czas sprawdzić ich prawdziwe intencje! Czy po dojściu do władzy pociągną swoich poprzedników do odpowiedzialności? Czy będą mieli odwagę i wyjaśnią, dlaczego głosowali za ograniczeniami niewłaściwymi dla wolnego i demokratycznego państwa?

Więcej informacji:

COVID-19 w Polsce – na początku był chaos https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/covid-19-w-polsce.html

NIK: W czasie pandemii rząd narażał życie i zdrowie Polaków. Nieprawidłowości na dziesiątki milionów zł https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nik-ujawnia-w-czasie-pandemii-rzad-narazal-zycie-i-zdrowie-polakow/9jf5pte

Walka z COVID-19 w Polsce. Raport NIK zarzuca władzy „daleko idącą niegospodarność”

https://www.rp.pl/polityka/art39180861-walka-z-covid-19-w-polsce-raport-nik-zarzuca-wladzy-daleko-idaca-niegospodarnosc

NIK o rządach PiS w czasie Covid-19: Miliardy w błoto, możliwa bezprawność ustaw

https://pch24.pl/nik-o-rzadach-pis-w-czasie-covid-19-miliardy-w-bloto-mozliwa-bezprawnosc-ustaw/

 
020.000
  10.088
 
10.088 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Apelujemy o rozliczenie poprzedniego rządu za błędy z okresu pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić nasze głębokie niezadowolenie z powodu sposobu, w jaki rząd zarządzał sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Raporty Najwyższej Izby Kontroli ujawniły szokujący brak kompetencji i nadużycia władzy.

Pandemię COVID-19 w Polsce pamiętamy jako czas ogromnego zamieszania, kiedy zarówno rządzący jak i opozycja nie posiadali ogólnokrajowego, spójnego planu działania. 

Decyzja rządu o pominięciu ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na rzecz wprowadzenia kontrowersyjnej i niekonstytucyjnej Ustawy Covidowej budzi poważne wątpliwości.

Stanowisko większości partii opozycyjnych w trakcie kryzysu COVID było co najmniej niepokojące. Wzywamy te partie do wyjaśnienia swojego poparcia dla rozwiązań, które naruszały fundamentalne prawa i wolności obywateli. 

Aby zapobiec kolejnym katastrofom, apelujemy do Parlamentu o powołanie komisji śledczej, która pociągnie poprzedni rząd do odpowiedzialności za jego decyzje i postępowanie w trakcie pandemii COVID-19.  

Żądamy pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które zdecydowały o nieefektywnym gospodarowaniu środkami w wysokości 190 miliardów złotych ze specjalnego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nieodpowiedzialne wydanie 82,3 milionów złotych na wadliwe respiratory oraz zaniedbania ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera również stanowiło poważne nadużycie. Nalegamy na przeprowadzenie gruntownego śledztwa w sprawie tych zarzutów.

Domagamy się także wyjaśnień na temat szpitali tymczasowych, na które łącznie wydano ponad 900 mln złotych, a  które okazały się nieskuteczne w walce z pandemią COVID-19. Chcemy też uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego mimo tak dużych inwestycji w pozostałych szpitalach brakowało miejsc dla chorych cierpiących na inne schorzenia…

Nadmierna śmiertelność z okresu pandemii COVID-19 jest bezpośrednią konsekwencją nieodpowiedzialnej polityki rządu. W 2021 roku odnotowano przekroczenie średniej liczby zgonów z pięciu poprzednich lat o aż 154 tysiące przypadków. Żądamy wyjaśnień i rozliczenia tych, którzy przyłożyli swoje ręce do tej tragedii. Tych strat można było uniknąć. 

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej doprowadziły do upadku tysięcy małych przedsiębiorstw. Kto odpowie za bankructwa i tragedie ludzi, którzy uczciwie zarabiali na utrzymanie siebie i swoich rodzin? 

Zamknięte szkoły doprowadziły między innymi do izolacji, depresji oraz uzależnienia od urządzeń mobilnych wielu dzieci w Polsce. Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zamknięcia naszych dzieci w domach na okres prawie dwóch lat bez możliwości właściwego uczenia się i rozwijania relacji z rówieśnikami. Przez nieodpowiedzialną politykę rządu każde dziecko w Polsce ma ogromne zaległości w nauce! Czy to kiedykolwiek uda się nadrobić? 

Nasze społeczeństwo oczekuje transparentności od polityków. Zasługujemy na klarowne odpowiedzi i zapewnienie, że nasz kraj będzie odpowiednio przygotowany na przyszłe kryzysy i pandemie, z jednoczesnym poszanowaniem fundamentalnych praw i wolności.

Z poważaniem, 
[Imię i nazwisko]

Apelujemy o rozliczenie poprzedniego rządu za błędy z okresu pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić nasze głębokie niezadowolenie z powodu sposobu, w jaki rząd zarządzał sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Raporty Najwyższej Izby Kontroli ujawniły szokujący brak kompetencji i nadużycia władzy.

Pandemię COVID-19 w Polsce pamiętamy jako czas ogromnego zamieszania, kiedy zarówno rządzący jak i opozycja nie posiadali ogólnokrajowego, spójnego planu działania. 

Decyzja rządu o pominięciu ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na rzecz wprowadzenia kontrowersyjnej i niekonstytucyjnej Ustawy Covidowej budzi poważne wątpliwości.

Stanowisko większości partii opozycyjnych w trakcie kryzysu COVID było co najmniej niepokojące. Wzywamy te partie do wyjaśnienia swojego poparcia dla rozwiązań, które naruszały fundamentalne prawa i wolności obywateli. 

Aby zapobiec kolejnym katastrofom, apelujemy do Parlamentu o powołanie komisji śledczej, która pociągnie poprzedni rząd do odpowiedzialności za jego decyzje i postępowanie w trakcie pandemii COVID-19.  

Żądamy pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które zdecydowały o nieefektywnym gospodarowaniu środkami w wysokości 190 miliardów złotych ze specjalnego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nieodpowiedzialne wydanie 82,3 milionów złotych na wadliwe respiratory oraz zaniedbania ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Premiera również stanowiło poważne nadużycie. Nalegamy na przeprowadzenie gruntownego śledztwa w sprawie tych zarzutów.

Domagamy się także wyjaśnień na temat szpitali tymczasowych, na które łącznie wydano ponad 900 mln złotych, a  które okazały się nieskuteczne w walce z pandemią COVID-19. Chcemy też uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego mimo tak dużych inwestycji w pozostałych szpitalach brakowało miejsc dla chorych cierpiących na inne schorzenia…

Nadmierna śmiertelność z okresu pandemii COVID-19 jest bezpośrednią konsekwencją nieodpowiedzialnej polityki rządu. W 2021 roku odnotowano przekroczenie średniej liczby zgonów z pięciu poprzednich lat o aż 154 tysiące przypadków. Żądamy wyjaśnień i rozliczenia tych, którzy przyłożyli swoje ręce do tej tragedii. Tych strat można było uniknąć. 

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej doprowadziły do upadku tysięcy małych przedsiębiorstw. Kto odpowie za bankructwa i tragedie ludzi, którzy uczciwie zarabiali na utrzymanie siebie i swoich rodzin? 

Zamknięte szkoły doprowadziły między innymi do izolacji, depresji oraz uzależnienia od urządzeń mobilnych wielu dzieci w Polsce. Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zamknięcia naszych dzieci w domach na okres prawie dwóch lat bez możliwości właściwego uczenia się i rozwijania relacji z rówieśnikami. Przez nieodpowiedzialną politykę rządu każde dziecko w Polsce ma ogromne zaległości w nauce! Czy to kiedykolwiek uda się nadrobić? 

Nasze społeczeństwo oczekuje transparentności od polityków. Zasługujemy na klarowne odpowiedzi i zapewnienie, że nasz kraj będzie odpowiednio przygotowany na przyszłe kryzysy i pandemie, z jednoczesnym poszanowaniem fundamentalnych praw i wolności.

Z poważaniem, 
[Imię i nazwisko]