Chrońmy prawa do swobodnego przemieszczania się po naszych miastach!

Miasta powinny być otwarte dla wszystkich

 

Chrońmy prawa do swobodnego przemieszczania się po naszych miastach!

Chrońmy prawa do swobodnego przemieszczania się po naszych miastach!

020.000
  14.210
 
14.210 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

W największych polskich miastach dokonują się zmiany, które mogą drastycznie wpłynąć na dotychczasowe życie mieszkańców. Pewnego dnia w wyniku decyzji urzędników może się okazać, że nie będziemy mogli już korzystać z własnego samochodu z powodu tak zwanych Stref Czystego Transportu. Możliwe, że będziemy zmuszeni porzucić swój stary, niezawodny pojazd, wydać ogromne pieniądze na nowy, „bardziej ekologiczny” samochód lub polegać na komunikacji miejskiej.

Tak zwane Strefy Czystego Transportu są już od tego roku wprowadzane w największych polskich miastach. Mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Wrocławia prawdopodobnie już niedługo będą musieli borykać się z ograniczeniami, niedogodnościami i dodatkowymi wydatkami. 

Choć intencje stojące za wprowadzeniem tych stref mogą wydawać się szlachetne i dotyczyć ograniczenia zanieczyszczeń, istnieją uzasadnione obawy dotyczące ich wpływu na naszą wolność, finanse i życie codzienne. 

To też kwestia podstawowych praw człowieka takich jak: prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do własności, prawo wyboru zawodu i miejsca pracy.

Nowe przepisy najbardziej dotkną tych, którym najtrudniej będzie przystosować się do trudnych warunków: rodziny o niskich dochodach, osoby starsze, samotnych rodziców, rodziny wielodzietne, mieszkańców wsi oraz osoby szukające zatrudnienia — lista jest bardzo długa.

Przyjrzyjmy się sytuacji samotnych rodziców. Wyobraźmy sobie matkę wychowującą dzieci i z trudem wiążącą koniec z końcem. Teraz staje przed dylematem: czy kupić jedzenie dla swoich dzieci i opłacić rachunki, czy też zainwestować w nowy samochód, który zyska aprobatę urzędników. To trudny wybór, przed którym nikt nie powinien być postawiony. 

Pomyślmy o osobach starszych. Czy mają z dnia na dzień przerzucić się na komunikację miejską? Dla wielu z nich nie jest to takie proste z powodu problemów zdrowotnych. Te strefy nie tylko ograniczają niezależność seniorów i osób niepełnosprawnych, lecz również ograniczają ich dostęp do podstawowych usług.

Oto potencjalne konsekwencje wprowadzania restrykcyjnych tzw. Stref Czystego Transportu:

  • Zwiększone koszty życia,

  • Izolacja społeczna,

  • Ograniczony dostęp do edukacji,

  • Niepewność zatrudnienia,

  • Stres i niepokój mieszkańców.

Czy naprawdę chcemy takiego życia dla nas oraz dla przyszłych pokoleń?

W tej trudnej sytuacji dostrzegamy iskierkę nadziei. Zauważamy, że w krajach zachodnich maleje poparcie dla Stref Czystego Transportu, co skutkuje ich stopniową likwidacją. Z kolei w Krakowie obywatele walczą o unieważnienie uchwały dotyczącej strefy i zdają się mieć duże szanse na osiągnięcie sukcesu.

Niestety mamy coraz mniej czasu. Samorządy oraz włodarze największych miast w Polsce pracują intensywnie, aby uprzykrzyć życie mieszkańcom. Apelujemy do Państwa o pomoc i podpisanie naszej petycji skierowanej do Wojewodów i Prezydentów Miast, w której domagamy się wycofania tych restrykcyjnych przepisów.

Strefy Czystego Transportu nie dotyczą jedynie mieszkańców miast, lecz obejmą wszystkich obywateli Polski oraz turystów. Każdy, kto chciałby wjechać do Warszawy czy Wrocławia, będzie musiał zarejestrować swój pojazd w specjalnym systemie elektronicznym i jeśli jego auto nie spełni odpowiednich wymogów, znaczna część miasta będzie dla niego zamknięta. 

Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań już teraz, ryzykujemy utratą prawa do swobodnego korzystania z naszych prywatnych pojazdów. Nawet zakup „ekologicznego” samochodu nie jest pewną opcją, gdyż za kilka lat może okazać się, że nie spełnia on odpowiednich norm.

Czas ma kluczowe znaczenie. W największych polskich miastach trwają prace nad Strefami Czystego transportu. Musimy działać, zanim będzie za późno. 

Pokażmy politykom, że nie zgadzamy się na tak radykalne ograniczanie naszej wolności. 

020.000
  14.210
 
14.210 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Domagamy się obrony naszych podstawowych praw i wycofania tak zwanych Stref Czystego Transportu

Wojewodowie i Prezydenci Miast

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić nasze obawy dotyczące wprowadzenia tzw. Stref Czystego Transportu w polskich miastach. Nowe przepisy nałożą istotne obciążenia na mieszkańców i ograniczą ich fundamentalne prawa, gwarantowane przez Konstytucję RP, takie jak prawo do swobodnego przemieszczania się oraz prawo do własności prywatnej.

Wprowadzenie tzw. Stref Czystego Transportu będzie niezwykle uciążliwe dla tysięcy mieszkańców największych polskich miast. 

Rodziny o niskich dochodach będą zmuszone ponieść ogromne koszty związane z wymianą pojazdu na „bardziej ekologiczny”. Zapewne wiele z nich nie udźwignie takiego wydatku. 

Ponadto osoby starsze i niepełnosprawne, które polegają na swoich prywatnych pojazdach, stracą swoją niezależność i łatwy dostęp do podstawowych usług z powodu wadliwego funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci, a także rodziny zamieszkujące obszary wiejskie i podmiejskie napotkają wiele trudności. Załatwienie podstawowych spraw w urzędzie czy zawiezienie swoich dzieci do szkoły nie będzie już dla nich takie proste. 

Osoby, dla których samochód stanowi narzędzie, pracy mogą stanąć w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia w związku z wprowadzeniem tzw. Stref Czystego Transportu. Co więcej, te strefy mogą przyczynić się do wzrostu nierówności edukacyjnych oraz pogłębić izolację społeczną i kulturową.

Sprzeciwiamy się ustanowieniu Stref Czystego Transportu, ponieważ postrzegamy je nie jako autentyczne działanie na rzecz tworzenia czystszego i zdrowszego środowiska, lecz jako ograniczenie osobistych wolności, które jest ukryte pod pretekstem ochrony środowiska.

Dlatego apelujemy o wycofanie się z pomysłu wprowadzenia tych stref i o zachowanie konstytucyjnych wolności wszystkich obywateli. 

Oto link na petycję: https://citizengo.org/pl/ot/212655-chronmy-prawa-do-swobodnego-przemiesz...

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Domagamy się obrony naszych podstawowych praw i wycofania tak zwanych Stref Czystego Transportu

Wojewodowie i Prezydenci Miast

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić nasze obawy dotyczące wprowadzenia tzw. Stref Czystego Transportu w polskich miastach. Nowe przepisy nałożą istotne obciążenia na mieszkańców i ograniczą ich fundamentalne prawa, gwarantowane przez Konstytucję RP, takie jak prawo do swobodnego przemieszczania się oraz prawo do własności prywatnej.

Wprowadzenie tzw. Stref Czystego Transportu będzie niezwykle uciążliwe dla tysięcy mieszkańców największych polskich miast. 

Rodziny o niskich dochodach będą zmuszone ponieść ogromne koszty związane z wymianą pojazdu na „bardziej ekologiczny”. Zapewne wiele z nich nie udźwignie takiego wydatku. 

Ponadto osoby starsze i niepełnosprawne, które polegają na swoich prywatnych pojazdach, stracą swoją niezależność i łatwy dostęp do podstawowych usług z powodu wadliwego funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci, a także rodziny zamieszkujące obszary wiejskie i podmiejskie napotkają wiele trudności. Załatwienie podstawowych spraw w urzędzie czy zawiezienie swoich dzieci do szkoły nie będzie już dla nich takie proste. 

Osoby, dla których samochód stanowi narzędzie, pracy mogą stanąć w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia w związku z wprowadzeniem tzw. Stref Czystego Transportu. Co więcej, te strefy mogą przyczynić się do wzrostu nierówności edukacyjnych oraz pogłębić izolację społeczną i kulturową.

Sprzeciwiamy się ustanowieniu Stref Czystego Transportu, ponieważ postrzegamy je nie jako autentyczne działanie na rzecz tworzenia czystszego i zdrowszego środowiska, lecz jako ograniczenie osobistych wolności, które jest ukryte pod pretekstem ochrony środowiska.

Dlatego apelujemy o wycofanie się z pomysłu wprowadzenia tych stref i o zachowanie konstytucyjnych wolności wszystkich obywateli. 

Oto link na petycję: https://citizengo.org/pl/ot/212655-chronmy-prawa-do-swobodnego-przemiesz...

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]