ODNÓWMY EUROPĘ!

Czas by zmienić kierunek polityki w Europie

 

ODNÓWMY EUROPĘ!

050.000
  42.187
 
42.187 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

ODNÓWMY EUROPĘ!

26 maja 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
To bardzo ważna data dla przyszłości naszego kontynentu i wszystkich Europejczyków.

CitizenGO proponuje następującą Deklarację kandydatom, których poglądy są bliskie nam, prosząc ich o promocję i obronę poniższych wartości:

1) Promowanie Prawa do Życia: przyjęcie Planu Działania Unii Europejskiej, który będzie chronił prawo do życia każdej istoty ludzkiej (od poczęcia do naturalnej śmierci) oraz prawa dzieci do życia w rodzinie pełnej złożonej z matki i ojca. Będę wspierać inicjatywy w Europie, które przeciwstawiają się aborcji. Jeżeli natomiast aborcja pozostanie legalna, podejmę wysiłki, by personel medyczny nigdy nie był zmuszany do jej wykonywania lub przyczyniania się do niej wbrew swojemu sumieniu.

2) Ochrona Praw Rodziny: przyjęcie Planu Działania Unii Europejskiej opartego na poszanowaniu i promowaniu praw rodziny, rozumianej jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety otwartych na życie, aby wyposażyć Unię Europejską w kompleksowy plan działania na rzecz promowania polityk „przyjaznych rodzinie”, które zaoferują wsparcie szczególnie młodym małżeństwom i rodzinom wielodzietnym. Fundusze unijne powinny być przeznaczone na wspieranie krajowych polityk prorodzinnych. Inwestowanie w rodziny to inwestycja w przyszłość, naszą wspólną przyszłość.

3) Respektowanie Wolności Sumienia i Wolności Religijnej:  poszanowanie i promocja wolności życia zgodnie z własnym sumieniem, w celu zwalczania prześladowań religijnych i dyskryminacji w UE i poza nią. Upoważnienie Specjalnego Przedstawiciela ds. Wolności Religijnej do parafowania każdej umowy - między UE a krajami spoza UE - ze względu na poszanowanie przez państwo wolności religijnej, szczególnie w krajach, w których chrześcijaństwo jest zakazane lub ograniczone.

4) Ochrona Praw Rodzicielskich - Wzmocnienie poszanowania i promowania prawa rodziców w Unii Europejskiej do wychowania i edukowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wartościami moralnymi i religijnymi we wszystkich programach kształcenia lub działaniach skierowanych do młodego pokolenia. Każdy europejski kraj powinien promować wolność edukacji, w tym prawo rodziców do edukowania dzieci w domu. Rodzice mają pierwszeństwo w podejmowaniu decyzji o edukacji swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W szkołach państwowych powinno się edukować, a nie indoktrynować dzieci, zwłaszcza w kwestiach związanych z edukacją seksualną i ideologią gender.


CitizenGO zachęca wszystkich Europejczyków, dla których ważne są te wartości, do podpisania petycji: im więcej podpisów uda nam się zebrać, tym większa liczba kandydatów przekona się, że są to ważne dla nas zobowiązania, które powinny być priorytetem podczas przyszłej pracy w Europarlamencie.

Narody Europy muszą się dziś zmierzyć z wielkimi wyzwaniami takimi jak, niszczenie rodziny i promowanie ideologicznych regulacji prawnych prawnych (przywileje dla gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, aborcja, permisywna edukacja seksualna w szkołach itp).

Wiele zmian ma miejsce na szczeblu krajowym, jednak są one także dokonywane w Parlamencie Europejskim, gdzie często ważą się losy Polaków i innych narodów Europy, czy chcielibyśmy tego, czy też nie.

Przed wyborami, politycy dostają od nas jasny sygnał jakimi wartościami będziemy się kierować jako wyborcy, a dla nas jest to wskazówka, by przyjrzeć się programom kandydatów, czy wspierają oni przedstawioną tu wizję przyszłości i wartości, czy też będą opowiadać się przeciwko nim.

Bardzo prosimy pamiętać, że to Państwa podpis i jasna deklaracja oraz zgodnie z nimi oddany głos na właściwego kandydata może zmienić przyszłość Europy i Polski!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

ODNÓWMY EUROPĘ!

ODNÓWMY EUROPĘ!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  42.187
 
42.187 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.