Petycja do Prokuratora Generalnego w sprawie oszczerczych wypowiedzi J.T. Grossa

ADRESAT PETYCJI: PROKURATOR GENERALNY ANDRZEJ SEREMET

 

Petycja do Prokuratora Generalnego w sprawie oszczerczych wypowiedzi J.T. Grossa

Petycja do Prokuratora Generalnego w sprawie oszczerczych wypowiedzi J.T. Grossa

050.000
  36.711
 
36.711 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Jan Tomasz Gross na łamach Die Welt i Project Syndicate napisał między innymi, że "Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców". Obok tego w tym tekście jest szereg innych kłamstw mających przedstawić Polaków jako ksenofobów i antysemitów, którzy nienawidzą obcych - i dlatego nie chcą przyjęcia "kwot imigracyjnych". Gross znieważył naród polski, czyli dokonał przestępstwa opisanego w Art. 133 Kodeksu Karnego.

Reduta Dobrego Imienia złożyła doniesienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście (sprawa nr 1DS 911/15/MS , prowadzi ją prok. Monika Milewska) o popełnieniu przez Grossa przestępstwa znieważenia Narodu Polskiego.

Doświadczenie uczy, że polski wymiar sprawiedliwości nie rozumie wagi przestępstw przeciwko honorowi narodu. Doniesienia o przestępstwach tego rodzaju są odrzucane, a nawet jeśli postępowanie zostanie wszczęte, to bardzo szybko jest umarzane, po czym obywatele muszą składać zażalenia do właściwych sądów na działania prokuratury.Tak się działo ze sprawami związanymi z użyciem przez niemiecką prasę sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” czy w przypadku sprawy Juliusza Brauna, który dopuścił do emisji w polskiej telewizji państwowej oszczerczego filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”.

W przypadku Grossa trzeba dać rządzącym do zrozumienia, że obywatele mają dość nieustannych zniewag ze strony tego człowieka. Tym bardziej, że tekst Grossa został opublikowany w momencie trudnych negocjacji rządu polskiego w sprawie „kwot imigracyjnych” i był osłabieniem polskiej pozycji negocjacyjnej, co jest bezpośrednim uderzeniem w polską rację stanu - bez względu jaki kto ma stosunek do obecnie rządzących, osłabianie pozycji negocjacyjnej Polski jest działaniem wrogim Narodowi i Polsce. Z tych wszystkich powodów wysyłamy petycję do Prokuratora Generalnego z prośbą o objęcie osobistym nadzorem sprawy 1DS 911/15/MS z doniesienia Reduty Dobrego Imienia, tak aby Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście właściwie wykonała swoje obowiązki względem obywateli.

Informacje na temat działania Reduty Dobrego Imienia w sprawie Grossa sa dostępne na stronach Reduty dobrego Imienia http://rdi.org.pl

050.000
  36.711
 
36.711 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat petycji: Prokurator Generalny Andrzej Seremet

Przyłączam się niniejszym do petycji Reduty Dobrego Imienia do Prokuratora Generalnego:

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom złożyła w dn. 17.09.2015 w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Jana Tomasza Grossa. Sprawa ta została oznaczona sygnaturą 1DS 911/15/MS. Wiemy też, że zawiadomienia w tej samej sprawie złożyli także inni obywatele.

Jan Tomasz Gross w swoim tekście opublikowanym najpierw na łamach portalu "Project Syndicate", a później na stronach internetowych niemieckiego pisma "Die Welt” napisał kłamstwa na temat Polaków, na temat naszej historii. Pomiędzy różnymi kłamliwymi stwierdzeniami znalazło się zdanie, w którym Gross stwierdza, że podczas II wojny światowej „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców”. Jest to kłamstwo, które opiera się na fałszywych obliczeniach Grossa, niepotwierdzonych przez żadnego z poważnych badaczy. Co więcej - znając prawdziwe wielkości strat niemieckich w wojnie z Polską w 1939 roku odbiorca tego tekstu nabiera przekonania, że to Polacy są winni masowym mordom Żydów, w ilościach przewyższających niemieckie straty. W ten sposób Gross znieważył Naród Polski czyli popełnił przestępstwo opisane w Art. 133 Kodeksu Karnego.

Panie Prokuratorze Generalny! 

Prosimy Pana o objęcie osobistym nadzorem postępowanie toczące się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście. 

Jesteśmy przekonani, że prokuratorzy tej Prokuratury rzetelnie wykonują swoje obowiązki, jednakże waga sprawy i wzburzenie społeczne wywołane czynem J.T. Grosa wymagają, aby sprawa ta była prowadzona ze szczególną pieczołowitością oraz bez nacisków wpływowych środowisk, dla których J.T. Gross jest idolem.

Ochronę przed takimi naciskami może zapewnić tylko autorytet Prokuratora Generalnego, którego zadaniem jest, zgodnie z Art. 3 "Ustawy o prokuraturze", z dnia 20 czerwca 1985 r. z późn. zmianami "podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach;”.

Bez wątpienia Pański osobisty nadzór nad tym postępowaniem przyczyni się do „prawidłowego i jednolitego stosowania prawa” bez względu na osobę sprawcy. Sprawcy, który od lat znieważa Polaków przypisując im niepopełnione zbrodnie lub w sposób nieuprawniony wyolbrzymia jednostkowe zdarzenia, równocześnie ciesząc się osłoną medialną. Próby pytań o metodologię, którą posługuje się Gross lub też wskazanie oczywistych kłamstw w jego publikacjach określane jest przez sprzyjające mu środowiska jako „antysemityzm” lub „ksenofobia”. Dlatego też niezbędny jest osobisty nadzór Pana Prokuratora nad tym postępowaniem, aby sprawiedliwości stało się zadość, a prokuratorzy prowadzący sprawę nie byli poddawani naciskom mediów. 

Z poważaniem 

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom 

[email protected]

tel.502733189

[Imię i nazwisko]

Adresat petycji: Prokurator Generalny Andrzej Seremet

Przyłączam się niniejszym do petycji Reduty Dobrego Imienia do Prokuratora Generalnego:

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom złożyła w dn. 17.09.2015 w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Jana Tomasza Grossa. Sprawa ta została oznaczona sygnaturą 1DS 911/15/MS. Wiemy też, że zawiadomienia w tej samej sprawie złożyli także inni obywatele.

Jan Tomasz Gross w swoim tekście opublikowanym najpierw na łamach portalu "Project Syndicate", a później na stronach internetowych niemieckiego pisma "Die Welt” napisał kłamstwa na temat Polaków, na temat naszej historii. Pomiędzy różnymi kłamliwymi stwierdzeniami znalazło się zdanie, w którym Gross stwierdza, że podczas II wojny światowej „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców”. Jest to kłamstwo, które opiera się na fałszywych obliczeniach Grossa, niepotwierdzonych przez żadnego z poważnych badaczy. Co więcej - znając prawdziwe wielkości strat niemieckich w wojnie z Polską w 1939 roku odbiorca tego tekstu nabiera przekonania, że to Polacy są winni masowym mordom Żydów, w ilościach przewyższających niemieckie straty. W ten sposób Gross znieważył Naród Polski czyli popełnił przestępstwo opisane w Art. 133 Kodeksu Karnego.

Panie Prokuratorze Generalny! 

Prosimy Pana o objęcie osobistym nadzorem postępowanie toczące się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście. 

Jesteśmy przekonani, że prokuratorzy tej Prokuratury rzetelnie wykonują swoje obowiązki, jednakże waga sprawy i wzburzenie społeczne wywołane czynem J.T. Grosa wymagają, aby sprawa ta była prowadzona ze szczególną pieczołowitością oraz bez nacisków wpływowych środowisk, dla których J.T. Gross jest idolem.

Ochronę przed takimi naciskami może zapewnić tylko autorytet Prokuratora Generalnego, którego zadaniem jest, zgodnie z Art. 3 "Ustawy o prokuraturze", z dnia 20 czerwca 1985 r. z późn. zmianami "podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach;”.

Bez wątpienia Pański osobisty nadzór nad tym postępowaniem przyczyni się do „prawidłowego i jednolitego stosowania prawa” bez względu na osobę sprawcy. Sprawcy, który od lat znieważa Polaków przypisując im niepopełnione zbrodnie lub w sposób nieuprawniony wyolbrzymia jednostkowe zdarzenia, równocześnie ciesząc się osłoną medialną. Próby pytań o metodologię, którą posługuje się Gross lub też wskazanie oczywistych kłamstw w jego publikacjach określane jest przez sprzyjające mu środowiska jako „antysemityzm” lub „ksenofobia”. Dlatego też niezbędny jest osobisty nadzór Pana Prokuratora nad tym postępowaniem, aby sprawiedliwości stało się zadość, a prokuratorzy prowadzący sprawę nie byli poddawani naciskom mediów. 

Z poważaniem 

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom 

[email protected]

tel.502733189

[Imię i nazwisko]