Nagroda Sacharowa 2014 dla Meriam Ibrahim!

Petycja do Posłów do PE

 

Nagroda Sacharowa 2014 dla Meriam Ibrahim!

0100.000
  59.194
 
59.194 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

Nagroda Sacharowa 2014 dla Meriam Ibrahim!

Podczas ciąży z drugim dzieckiem, Meriam Ibrahim została skazana przez władze Sudanu na śmierć za przyznawanie się do chrześcijaństwa. Kazano jej przejść na islam. Gdyby to zrobiła, byłaby wolna, ale Meriam odmówiła. W konsekwencji spędziła w więzieniu wiele miesięcy i była zmuszona tam, w przerażających warunkach, urodzić dziecko.

Meriam Ibrahim stała się na całym świecie symbolem współczesnych prześladowań chrześcijan. Jej postawa jest też inspiracją dla wielu osób do stawania w obronie wolności religijnej, ochrony praw mniejszości i poszanowania prawa międzynarodowego.

Każdego roku Parlament Europejski przyznaje Nagrodę im. Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli osobom oraz organizacjom, które walczą o prawa człowieka i podstawowe wolności. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie obrony praw człowieka i podstawowych wolności; w szczególności za działanie na rzecz wolności słowa, ochrony praw mniejszości, poszanowania prawa międzynarodowego, rozwoju demokracji i wdrażania rządów prawa. Nagroda im. Sacharowa ma na celu uhonorowanie osób, które walczą z nietolerancją, fanatyzmem i prześladowaniami. Tak jak to robiła Meriam Ibrahim.

W czasach pogłębiających się prześladowań chrześcijan na świecie, Unia Europejska powinna zdecydowanie wspierać i podejmować działania na rzecz rozpowszechnienia prawa dowolności religijnej oraz sprzeciwiać się tym prześladowaniom. Przyznanie Nagrody im. Sacharowa dla Meriam Ibrahim, pokazałoby, że Unia rozumie wagę problemu i nie zamierza przechodzić wobec niego obojętnie.

Kandydatury do nagrody, aby zostały rozpatrzone, muszą uzyskać poparcie co najmniej 40 Europosłów lub grupy politycznej. Poszczególni posłowie mogą wspierać tylko jednego kandydata. Każdy wniosek musi być podpisany i zawierać odpowiednie uzasadnienie. Za przebieg procedury wyboru odpowiadać będzie specjalna grupa posłów w Parlamencie, pod przewodnictwem Beatrix von Storch.

Harmonogram:
- Nominacje do Nagrody Sacharowamogą być zgłaszane przez grupy polityczne lub co najmniej 40 posłów (termin: poniedziałek 18 września do godziny 12 w Strasburgu).
- Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wybranych zostanie troje finalistów. Ich wybór dokonany zostanie podczas głosowania na wspólnym posiedzeniu komisji Rozwoju i Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Praw Człowieka w poniedziałek 6 października lub we wtorek 7 października w Brukseli.
- Ostatecznego laureata wybiorą przewodniczący grup politycznych w czwartek, 16 października. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się na posiedzeniu plenarnym w środę 26 listopada o godzinie 12.00 w Strasburgu.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja skierowana do Posłów do Parlamentu Europejskiego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w nominacji Pani Meriam Ibrahim do tegorocznej Nagrody im. Sacharowa na Rzecz Wolności Myśli. 

Będąc w ciąży z drugim dzieckiem, Meriam Ibrahim została skazana przez władze Sudanu na śmierć za przyznawanie się do chrześcijaństwa. Kazano jej przejść na islam. Obiecano jej wolność, jeśli tylko zgodzi się zmienić wyznanie, lecz Meriam odmówiła. W konsekwencji spędziła w więzieniu wiele miesięcy i była zmuszona tam, w przerażających warunkach, urodzić dziecko. Meriam Ibrahim stała się na całym świecie symbolem współczesnych prześladowań chrześcijan. Jej postawa jest też dla wielu osób inspiracją do stawania w obronie wolności religijnej, ochrony praw mniejszości i poszanowania prawa międzynarodowego. Meriam Ibrahim w pełni zasługuję na przyznanie jej nagrody im. Sacharowa.

W czasach pogłębiających się prześladowań chrześcijan na świecie, Unia Europejska musi wesprzeć walkę o prawo do wolności religijnej oraz sprzeciwić się prześladowaniom chrześcijan w Europie i na świecie. Przyznanie Nagrody im. Sacharowa dla Meriam Ibrahim, pokazałoby, że Unia rozumie wagę problemu i nie zamierza przechodzić wobec niego obojętnie.

Proszę o jak najszybszy kontakt z panią poseł Beatrix von Storch (grupaECR), w celu złożenia podpisu pod tą kandydaturą.

Bardzo dziękuję za przyłączenie się do walki o podstawowe prawa dla chrześcijan na świecie.

---- 

We respectfully request that you help secure the nomination of Mrs. Meriam Ibrahim for the annual Sakharov Prize for Freedom of Thought.

While pregnant with her second child, Mrs. Meriam Ibrahim was sentenced to death by Sudanese authorities for proclaiming her Christian faith. Meriam was told to convert to Islam to be set free; instead, she refused, boldly staying true to her Christian faith. While in prison, she was forced to give birth in appalling condition. Meriam Ibrahim became a world-wide symbol for the persecution of Christians in modern times. She also became an inspiration for Christians defending the human right of religious freedom, safeguarding the rights of minorities, and respecting the international law. Meriam Ibrahim merits the EP Sakharov Prize.

In times of growing persecution of Christians, the EU must support the human right of religious freedom and must oppose the persecution of Christians in Europe and worldwide. An appropriate tribute would be for the EU to award the Sakharov Prize to Meriam Ibrahim, who has inspired many people with her courage and determination to stand up for what she believes in; namely, to fight for an individuals right to freedom of religion, and to raise awareness on the issue of persecution of Christians worldwide.

Please contact as soon as possible your colleague Mrs Beatrix von Storch MEP (ECR group) to secure this nomination with your signature!

Thank you very much for joining the fight for the respect of human rights for Christians.

[Imię i nazwisko]

Nagroda Sacharowa 2014 dla Meriam Ibrahim!

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  59.194
 
59.194 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.