Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!

Sprzeciw wobec książki dla dzieci z instrukcją profanacji Najświętszego Sakramentu

 

Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!

0100.000
  92.936
 
92.936 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!

"Mała Nina", książka dla dzieci autorstwa niemieckiej pisarki Sophie Scherrer, w jednym z rozdziałów zawiera gorszący opis profanacji Najświętszego Sakramentu.

Konsekrowana hostia, początkowo schowana przez dziecko w kieszeni, po zdeptaniu przykleja się do podeszwy buta, z której bohaterka zdrapuje pozostałości Najświętszego Sakramentu kawałkiem papieru, aby ostatecznie wyrzucić je na śmietnik.

Historia jest ujęta w lekkim, dziecinnym stylu, przepełnionym śmiechem i pozornym szacunkiem dla Najświętszego Sakramentu.

W rozdziale pt. „Gdzie jest Bóg?” można przeczytać „Popchnęłam więc przyjaciółkę trochę na bok i nagle Baranek Boży upadł na podłogę.” oraz „Gdzie jest hostia? – zapytała szeptem Luiza – Pod moim butem – odparłam cicho i nagle obie wybuchnęłyśmy śmiechem.”, jak również „Bałam się stąpać, bo przy każdym kroku Ciało Chrystusa stawało się coraz bardziej płaskie” i „… zdjęłam prawy but, żeby sprawdzić, co zostało z Baranka Bożego”. Ostatecznie „Później zawinęłyśmy pozostałość hostii w chusteczkę higieniczną i wyrzuciłyśmy do kosza na śmieci, który stał na placu zabaw.”

Opisane wydarzenia stanowią rażące naruszenie uczuć religijnych dzieci i dorosłych, uderzając jednak najbardziej w niewinność i wrażliwość najmłodszych, wychowując ich do postaw przeciwnych wartościom wyznawanym przez ich rodziców.

Na straży wolności religijnej i konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami stoją przepisy art. 196 Kodeksu karnego, przewidującego dla sprawców obrazy uczuć religijnych karę do dwóch lat pozbawienia wolności.

Mamy głęboką nadzieję, że nasz apel doprowadzi do niezwłocznego wycofania ze sprzedaży książki „Mała Nina” Sophie Scherrer przez jej wydawcę oraz dystrybutorów.

W styczniu książka była jedną z najlepiej sprzedawanych pozycji w sieci księgarni Empik.

Centrum Monitoringu Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Podpisując petycję wysyłamy wiadomość email do Wydawnictwa Wilga, sieci Empik oraz Grupy Wydawniczej Foksal.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Żądamy wstrzymania sprzedaży i wycofania z dystrybucji książki z opisem profanacji Najświętszego Sakramentu

Szanowni Państwo,
żądamy wstrzymania sprzedaży i wycofania z dystrybucji książki Sophie Scherrer "Mała Nina".
Książka zawiera opis profanacji Najświętszego Sakramentu, obrażający uczucia religijne chrześcijan, a w szczególności gorszący dzieci, do których książka jest skierowana. Przekaz zawarty we fragmentach książki jest niedopuszczalny z punktu widzenia poszanowania chrześcijańskich wartości religijnych, wyznawanych przez większość polskiego społeczeństwa i leżących u podstaw naszego dziedzictwa kulturowego.
Konsekrowana hostia jest przedmiotem najwyższej czci religijnej, jako Ciało Chrystusa. Zawarte w książce opisy stają się źródłem zgorszenia i zachętą do czynów w religii chrześcijańskiej uważanych za najcięższy grzech.
Zawarty książce opis profanacji hostii, jako przedmiotu czci religijnej chrześcijan, może wypełniać znamiona czynu zabronionego określonego w art. 196 Kodeksu Karnego, według którego „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.
Liczymy na Państwa współpracę i podjęcie odpowiednich działań w celu powstrzymania dalszej dystrybucji książki, zawierającej treści tak dalece obrażające uczucia religijne chrześcijan.

[Imię i nazwisko]

Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  92.936
 
92.936 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.