Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

Wolność dla Asii Bibi

 

Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

0200.000
  155.250
 
155.250 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

Dramatyczna sytuacji Asii Bibi (pakistańskiej chrześcijanki, które została niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo, uwięziona w 2010 r., następnie skazana na śmierć. W zeszłym roku Sąd Najwyższy w Islamabadzie zdecydował, że sprawę trzeba zbadać na nowo, jednak ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, Asia Bibi pozostaje w więzieniu) nie zmienia się. Jej rodzina: mąż Ashiq Masih oraz najmłodsza córka, Eisham, podczas II Kongresu "Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami", jaki CitizenGO zorganizowało kilka miesięcy temu w siedzibie Nowym Yorku, przypomnieli o losie bliskiej im żony i mamy delegatom państw członkowskich ONZ. Niestety, nacisk muzułmańskich duchownych jest tak silny, że Sąd Najwyższy zwleka z ponownym rozpoznaniem sprawy.

Europoseł Antonio Tajani wyszedł z inicjatywą wystosowania pisemnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Asii Bibi, które - jeśli zostanie podpisane przez 50%+1 posłów do PE, trafi do wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federici Mogherini oczekując od niej działania w sprawie Asii Bibi oraz wolności religijnej w Pakistanie.

Termin na podpisanie dokumentu mija 25 sierpnia 2016 r. 

Publikujemy niżej jego treść. Oświadczenie można zobaczyć też TUTAJ.

0055/2016 Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi

1. Wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami;

2. przepisy zakazujące bluźnierstwa są wyraźnym przykładem nietolerancji religijnej;

3. narastają obawy związane z nasilaniem się prześladowań wspólnot religijnych w Pakistanie, zwłaszcza mniejszości chrześcijańskich, a wszelką dyskryminację i przemoc w tym względnie należy zdecydowanie potępiać;

4. należy także potępić niedawne protesty ugrupowań islamistycznych wzywających rząd Pakistanu do egzekucji Asii Bibi, chrześcijanki niesłusznie więzionej za bluźnierstwo od 2010 r.;

5. wzywa się Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich niezbędnych działań politycznych i dyplomatycznych, aby doprowadzić do uwolnienia Asii Bibi;

6. wzywa się także Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do rozważenia zawarcia wiążącej klauzuli dotyczącej poszanowania wolności religii w umowach z państwami trzecimi, a także do aktywnego sprzeciwiania się surowym przepisom zakazującym bluźnierstwa;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji oraz Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Prosimy o podpisanie petycji oraz zachęcenie znajomych do jej podpisania przez wysłanie wiadomości e-mail oraz opublikowanie linku do petycji na portalach społecznościowych.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Wolność dla Asii Bibi

Petycja do Posłów do Parlamentu Europejskiego:

Szanowni Posłowie,

zwracam się do Was - jako przedstawicieli obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej - z prośbą o podpisanie deklaracji w obronie Asii Bibi.

Oświadczenie w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi przypomina, że "wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami".

Z góry dziękuję za przychylenie się do naszej prośby.

[Imię i nazwisko]

Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  155.250
 
155.250 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.