Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

Petycja do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

 

Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

wygrane

Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

0500.000
  404.048
 
404.048 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Szanowni Państwo,

wieczorem 26 lutego 2017 r. otrzymaliśmy informację o tym, że Petr Jašek został uwolniony!!!

Dziękujemy wraz z Bliskimi pana Petra za podpisy pod petycją! Liczba osób, które do niej dołączyły, przerosła nasze oczekiwania. Petycję doręczyliśmy zarówno do ONZ, jak i do ambasad Sudanu w kilku krajach. Byliśmy w stałym kontakcie z Rodziną Pana Petra, która podpisała petycję na samym początku. Wolność dla naszego Sąsiada nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób na całym świecie.

Dziękujemy!

Miriam Kuzárová - Campaigns Manager CitizenGO w języku słowackim (w środku)
z Synem i Córką Petra Jaška w dniu doręczenia petycji do ONZ w Genewie

Pani Miriam Kuzárová w Ambasadzie Sudanu w Bratysławie

Przed Ambasadą Sudanu

Eszter Zaymus - Campaigns Manager CitizenGO w jęz. węgierskim
doręczając petycję do węgierskiego ministerstwa 

Doręczenie petycji i demonstracja CitizenGO przed Ambasadą Sudanu w Madrycie

Petr Jašek tuż po uwolnieniu


Podróż do domu

-----

Petr Jašek, czeski misjonarz i pracownik misji humanitarnej, trafił do więzienia po tym, jak pomagał prześladowanym chrześcijanom w Sudanie. Został niesprawiedliwie uwięziony po absurdalnym oskarżeniu o sabotaż i szpiegostwo. Grozi mu kara śmierci! Sąd będzie analizował sprawę od 14 listopada. 

Podpiszmy petycję w obronie Petra Jašeka! Petycję wysyłamy do ONZ domagając się, aby Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zajął się sprawą i zorganizował nacisk ONZ na sudańskie władze tak, aby uwolniły misjonarza.

W listpadzie 2015 r. Petr Jašek dowiedział się trudnej sytuacji studenta Ali Omera w Sudanie. Student ten doznał poważnych obrażeń (poparzenia) podczas demonstracji w 2013 r. Wówczas Petr Jašek pojechał do Sudanu, aby pomóc finansowo studentowi Ali oraz aby pomagać innym cierpiącym chrześcijanom.

Gdy w grudniu 2015 r. pan Jašek chciał polecieć do domu w Czechach, został zatrzymany na lotnisku. Przez kilka tygodni nikt nie wiedział, co się z nim stało. Rodzina nie otrzymała żadnej informacji. Nie wiedziała nawet, czy żyje. A sudański prokurator oskrażył pana Jašeka o kilka przestępstw. Z informacji, jakie CitizenGO uzyskało w tej sprawie wynika, że proces jest prowadzony w sposób skrajnie upolityczniony. Rząd czeski próbował uwolnić swojego obywatela - niestety, na razie bezskutecznie. Nieco ponad miesiąc temu Unia Europejska wystosowała żądanie uwolnienia pana Jašeka. 

Te działania do tej pory nie przyniosły rezultatu, dlatego zachęcamy do podpisania petycji skierowanej do Komisarza ONZ oraz przekazywana do wiadomości Sudańskiego przedstawicielstwa przy ONZ.

Mimo bardzo trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, należy mieć nadzieję na uwolnienie pana Jašeka. Około dwa lata temu, z pomocą tych, którzy podpisali petycję w jej obronie, udało się uwolnić panią Meriam Ibrahim. Mamy nadzieję, że zaangażowanie ludzi z całego świata pomoże również w uwolnieniu czeskiego misjonarza.

Wszystkich wierzących zachęcamy również do modlitwy za pana Jašeka. W jednym z listów, jaki napisał w więzieniu, znalazło się zdanie "Bóg ma klucze do mojej celi".

Więcej informacji (w jęz. angielskim):

http://www.releaseinternational.org/media/download_gallery/PP_Petr_Jasek-October2016.pdf

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-1067&format=XML&language=EN

0500.000
  404.048
 
404.048 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Żądamy uwolnienia misjonarza - Petra Jašeka - z sudańskiego więzienia

Adresat petycji: Zeid bin Ra'ad,  Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka

Panie Komisarzu,

pilnie prosimy o podjęcie działań w celu uwolnienia czeskiego misjonarza - Petra Jašeka - który przebywa w sudańskim więzieniu po fałszywym oskarżeniu o szpiegostwo i sabotaż. W rzeczywistości nie był on zaangażowany politycznie, a jego działania dotyczyły pomocy prześladowanym sudańskim chrześcijanom. Możemy przypuszczać, że jednym z powodów fałszywego oskarżenia był fakt, że angażował się on w pomoc chrześcijanom.

Apelujemy do Pana Komisarza o natychmiastowe działanie, które przekona sudańskie władze do uwolnienia pana Petra Jašeka.

[Imię i nazwisko]

Żądamy uwolnienia misjonarza - Petra Jašeka - z sudańskiego więzienia

Adresat petycji: Zeid bin Ra'ad,  Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka

Panie Komisarzu,

pilnie prosimy o podjęcie działań w celu uwolnienia czeskiego misjonarza - Petra Jašeka - który przebywa w sudańskim więzieniu po fałszywym oskarżeniu o szpiegostwo i sabotaż. W rzeczywistości nie był on zaangażowany politycznie, a jego działania dotyczyły pomocy prześladowanym sudańskim chrześcijanom. Możemy przypuszczać, że jednym z powodów fałszywego oskarżenia był fakt, że angażował się on w pomoc chrześcijanom.

Apelujemy do Pana Komisarza o natychmiastowe działanie, które przekona sudańskie władze do uwolnienia pana Petra Jašeka.

[Imię i nazwisko]