Przewodnik: Zadziałaj przez petycję

Przewodnik: Zadziałaj przez petycję.

Czym jest Petycja?

Petycja jest najlepszym sposobem na to, aby zostać wysłuchanym. Warto w tym celu użyć narzędzia do kreowania petycji CitizenGo.

To, że chcesz coś zmienić, oznacza, że chcesz być przez innych wysłuchanym.

Poprzez petycję zwracasz się osobiście do polityków, konkretnych osób, instytucji lub firm, które chcesz poprosić o konkretne zmiany.

CitizenGo dajemy Ci takie narzędzie do realizacji Twojej petycji, które pozwoli Ci dotrzeć do szerokiego grona, czyli rozpowszechnić petycję setkom, tysiącom, a nawet setkom tysięcy osób, które mogą wesprzeć Twoje działania, utożsamić się z nimi i przesłać informację o petycji oraz zachętę do działania kolejnym osobom.

Poprzez niniejszy internetowy przewodnik Zadziałaj przez petycję chcemy pomóc – między innymi – w uruchomieniu fali zmian prowadzących do budowy lepszego społeczeństwa.

Jak (i dlaczego) działa petycja w CitizenGo?

Jak to działa?

Zadziałaj przez Petycję z CitizenGo jest potężnym narzędziem służącym do przedstawienia petycji szerokiemu gronu odbiorców, promowania zmian i pomocą w byciu wysłuchanym.

To łatwe jak wypełnienie formularza. Po prostu spójrz na instrukcję postępowania krok po kroku mówiącą o tym, jak wystartować z petycją i jak ją rozprzestrzenić.

Masz pewien pomysł… chcesz coś zmienić, chcesz zostać wysłuchany/a…

  1. Zaczynasz od wypełnienia prostego formularza na CitizenGo pt. Zadziałaj przez petycję.
  2. Rozpowszechniasz petycję za pomocą metod, które Ci udostępniamy oraz za pomocą Twoich kontaktów e-mail oraz mediów społecznościowych. W zależności od charakteru Twojej petycji, jako zespół CitizenGo wyślemy ją do naszych odbiorców oraz przyjaciół, aby pomóc Ci w rozpowszechnieniu jej i uzyskaniu większego wpływu.
  3. Twoje działanie opiera się na obserwacji tego, jak Twoja petycja zaczęła oddziaływać, wzmacniając jej wpływ w razie konieczności dodatkowymi informacjami albo działaniami uzupełniającymi.


Dlaczego to działa?

Tutaj moc tkwi w liczbach. Internet, e-mail i media społecznościowe pozwalają Ci uzyskać niezliczoną liczbę ludzi zarówno w kręgach, w jakich się obracasz, jak również poza nimi, którzy chcieliby dokonać tych samych zmian, co Ty i którzy chętnie wesprą Twoją konkretną petycję.

Politycy, firmy, instytucje, organy władzy… są świadome znaczenia siły internetowych narzędzi. Doceniają wartość swojej reputacji oraz konsekwencji dla swojej obecnej i przyszłej pracy, jakie może nieść za sobą zignorowanie petycji masowo wspartej przez odpowiednią liczbę obywateli.

Zwykła skarga lub odosobniona petycja zazwyczaj nie są zbyt efektywne. Adresat może myśleć, że jesteś tylko pojedynczą osobą, która złożyła skargę, jedyną, która złożyła petycję w danej sprawie. I w związku z tym zignoruje Cię.

A jak zareaguje ten sam adresat, jeśli otrzyma setki, a nawet tysiące skarg lub wniosków na temat konkretnej sprawy?  Jak zareaguje, gdy będzie otrzymywał je przez kilka dni z rzędu? Jak zareaguje, gdy znajdzie w swojej skrzynce setki lub tysiące e-maili oraz odbierze setki lub tysiące telefonów z prośbą o konkretne działanie? Czy będzie mógł zignorować taką petycję? Bez żadnych konsekwencji?

Trening czyni mistrza. Klucz do sukcesu.

Oczywiście, nic nie gwarantuje tego, że petycja będzie odnosiła coraz większe sukcesy… ale istnieje kilka pewnych dobrych praktyk, które warto rozważyć po to, aby osiągnąć sukces. Tutaj pokażemy Ci kilka z nich, które następnie rozwiniemy w Przewodniku Krok po Kroku (tworzenie i rozpowszechnianie petycji)

 • Osobiste zaangażowanie...

Tworzysz petycję po to, aby doprowadzić do określonych zmian. Jesteś jej twórcą.  Napisz petycję wyjaśniając to, jak ważne jest dla Ciebie i innych osiągnięcie celów, o które walczysz. Petycja, w którą jesteś osobiście zaangażowany, jest bardziej skuteczna od zwykłej skargi czy zwykłego wniosku na temat czegoś, czemu jesteś przeciwny lub co Ci się nie podoba. Włóż w nią Twoje serce...

 • Konkretna i możliwa do realizacji petycja… zaadresowana do właściwych osób lub instytucji

To, o co wnioskujesz, powinno być realne i możliwe do realizacji (musi być możliwe do osiągnięcia)… a także adresat Twojej petycji musi być tą osobą lub instytucją, która ma możliwość dokonania zmiany, o jaką wnioskujesz.

Jeśli wnioskujesz o zakończenie wszystkich wojen na świecie… i prosisz o to głowę państwa… nie odniesiesz sukcesu. Gwarantujemy.

Jeśli, z drugiej strony, poprosisz burmistrza o niezaprzestawanie wspierania finansowego np. Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Matek w Twoim mieście, masz szansę na sukces…

 
 • Droga do celu…

Bądź konkretny i jednoznaczny. Rzeczowy i niebudzący podejrzeń. 

Szanowny Panie/Szanowna Pani (Imię i nazwisko), bardzo proszę o niezaprzestawanie wspierania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Marek w mieście (nazwa miasta),

jest prawdopodobnie bardziej skuteczne niż:

 Panie Burmistrzu, nie może Pan tego zrobić!

 • Adres e-mail adresata

Rozmawiamy o petycjach internetowych. Jeśli podajesz e-mail adresata wraz z petycją, to ilekroć kolejny użytkownik podpisze Twoją petycję, adresat otrzyma bezpośrednią wiadomość do swojej skrzynki… Możesz także pobrać i wydrukować listę podpisów po to, aby wręczyć ją adresatowi petycji w jego siedzibie.

 • E-mail jako właściwe narzędzie do rozpowszechniania petycji

E-mail jest najpopularniejszą metodą komunikacji internautów na całym świecie. Z pewnością w gronie Twojej rodziny, przyjaciół i innych znanych Ci osób znajdzie się spora grupa, do której wyślesz e-mail i poprosić o wsparcie, podpisanie (i rozpowszechnienie) Twojej petycji.

 • Media społecznościowe

Moc tkwi w liczbach. Jest to tak oczywiste, że wystarczy tylko małe wyjaśnienie… Media społecznościowe (Twitter, Facebook, itd.) pozwalają Ci na kontakt z wieloma osobami w tym samym czasie. Pozwalają Ci również za pomocą jednego działania poprosić wiele osób o przyłączenie się do petycji i podpisanie jej. Co więcej, możesz poprosić wiele osób o rozpowszechnianie Twojej petycji tak, że utworzy się błędne koło wokół Twojego celu. Wspólnie będziecie w stanie uruchomić falę dobrych zmian.

 
 • Media

To kolejny krok naprzód, jeśli chodzi o rozszerzanie zasięgu Twojej petycji oraz coraz silniejsze oddziaływanie prowadzące do tego, że petycja staje się głośna.

Możesz więc wysłać niektórym mediom informacje na temat swojej petycji.

 

Przeczytaj również...

 

Tworzenie petycji. Przewodnik Krok po Kroku | Rozpowszechnianie petycji. Przewodnik Krok po Kroku | Często zadawane pytania dotyczące Petycji  (FAQ)