Chrońmy wolność religijną przed agendą LGBT proponowaną przez ONZ

do Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie

 

Chrońmy wolność religijną przed agendą LGBT proponowaną przez ONZ

Chrońmy wolność religijną przed agendą LGBT proponowaną przez ONZ

0500.000
  227.149
 
227.149 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Czy uważają Państwo, że Państwa głęboko zakorzenione wartości chrześcijańskie są nienaruszalne? Że nawet najbardziej zagorzali aktywiści LGBT nie mieliby odwagi, by je podważyć?

Przykro nam, że musimy zniszczyć tę pocieszającą iluzję...

ONZ przekroczyła granicę, a konsekwencje jej działań są daleko idące i bardzo niepokojące.

21 czerwca Rada Praw Człowieka ONZ ma wysłuchać raportu stwierdzającego, że nasze chrześcijańskie przekonania naruszają prawa osób LGBT.

Te niebezpieczne plany zagrażają nie tylko naszej wierze, ale także otwierają drogę do stałej ingerencji w sprawy religijne.

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni potencjalnymi konsekwencjami zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie polityki odnoszącej się do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (SOGI).

Propozycja ONZ sugeruje, że religia, szczególnie chrześcijańska, jest od zawsze związana z przemocą, dyskryminacją na podstawie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, represjami wobec różnorodności seksualnej i płciowej oraz promocją norm cispłciowych i heteronormatywnych.

To w rezultacie może doprowadzić do ingerencji rządów w sprawy religijne, naruszając nasze podstawowe prawa do swobodnego i niezależnego wyznawania wiary.

Innymi słowy, może to zmusić Kościoły do udzielania ślubów osobom tej samej płci. Rządy i instytucje państwowe mogłyby wprowadzić przepisy prawne określające, kto ma „prawo" do przyjmowania sakramentów.

Ekspert ds. „SOGI", Victor Madrigal-Borloz apeluje o wprowadzenie zakazu stosowania terapii konwersyjnej w środowisku religijnym. Może to ograniczyć swobodę księży w udzielaniu pomocy homoseksualistom poszukującym wsparcia. Ekspert zasugerował istnienie powiązań między organizacjami religijnymi, a naruszaniem praw człowieka związanym z takimi praktykami.

Stawka jest ogromna.

Nie możemy pozwolić, aby podważano nasze religijne przekonania i wymuszano na nas przestrzeganie radykalnej ideologii. Działajmy NATYCHMIAST!

Podpiszcie Państwo naszą petycję, w której wzywamy 47 członków Rady Praw Człowieka, aby zapewnili, że Victor Madrigal-Borloz uszanuje wolność religijną, nie zagrażając jej pod pretekstem ochrony praw osób LGBT.

Nie możemy pozwolić na to, aby ONZ kontrolowała nasze życie oraz ingerowała w nasze prywatne przekonania. Podpiszcie Państwo tę petycję, w której domagamy się, aby ONZ uszanowała naszą wolność religijną.

Członkowie Rady Praw Człowieka powinni unikać narzucania polityki „SOGI" jako sposobu forsowania konformizmu w dziedzinie antropologii i moralności seksualnej.

Niestety, wszyscy dobrze znamy metody stosowane przez środowiska LGBT. Rozpoczynają na poziomie międzynarodowym, następnie ich agenda stopniowo przenika do rządów na całym świecie i jest przymusowo wprowadzana w poszczególnych krajach. Kiedy to sobie uświadamiamy, często jest już za późno.

Dlatego też musimy razem powstrzymać tę skandaliczną propozycję już na samym początku.

Potrzebujemy siebie nawzajem, aby osiągnąć sukces. Jednocząc się, pokażemy ONZ
i środowiskom LGBT, że nie tolerujemy ich skrajnej agendy.

Więcej informacji w języku angielskim:

UN to hear report on how exercise of religious freedom is used to violate LGBT rights 

https://evangelicalfocus.com/world/20513/un-to-hear-report-on-how-exercise-of-religious-freedom-is-used-to-violate-lgbt-rights 

Call for input to a thematic report: freedom of religion or belief (FoRB) and sexual orientation and gender identity (SOGI) 

https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-thematic-report-freedom-religion-or-belief-forb-and-sexual 


0500.000
  227.149
 
227.149 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wzywamy do obrony wolności religijnej

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jestem zaniepokojony raportem Rady Praw Człowieka ONZ, który ma być przedstawiony 21 czerwca i który stwierdza, że chrześcijańskie przekonania naruszają prawa osób LGBT.

Ta propozycja zagraża naszej wierze i naraża nas na ingerencję instytucji publicznych w sprawy religijne.

Rekomendacje ONZ w sprawie polityki dotyczącej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (SOGI) mogą prowadzić do ingerencji rządów w sprawy religijne, naruszając nasze prawa do swobodnego wyznawania wiary. Może to zmusić Kościoły do udzielania ślubów osobom tej samej płci i ograniczyć wolność kapłanów w udzielaniu pomocy osobom homoseksualnym, które szukają wsparcia.

Wzywam Pana do opowiedzenia się przeciwko tej propozycji i ochrony wolności religijnej. Proszę o zapewnienie, że nasze prawa do swobodnego wyznawania wiary nie będą naruszone.

Dziękuję Panu za poświęcenie uwagi temu istotnemu problemowi.

Z poważaniem,


[Imię i nazwisko]

Wzywamy do obrony wolności religijnej

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jestem zaniepokojony raportem Rady Praw Człowieka ONZ, który ma być przedstawiony 21 czerwca i który stwierdza, że chrześcijańskie przekonania naruszają prawa osób LGBT.

Ta propozycja zagraża naszej wierze i naraża nas na ingerencję instytucji publicznych w sprawy religijne.

Rekomendacje ONZ w sprawie polityki dotyczącej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (SOGI) mogą prowadzić do ingerencji rządów w sprawy religijne, naruszając nasze prawa do swobodnego wyznawania wiary. Może to zmusić Kościoły do udzielania ślubów osobom tej samej płci i ograniczyć wolność kapłanów w udzielaniu pomocy osobom homoseksualnym, które szukają wsparcia.

Wzywam Pana do opowiedzenia się przeciwko tej propozycji i ochrony wolności religijnej. Proszę o zapewnienie, że nasze prawa do swobodnego wyznawania wiary nie będą naruszone.

Dziękuję Panu za poświęcenie uwagi temu istotnemu problemowi.

Z poważaniem,


[Imię i nazwisko]