TAK dla ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Adresat/Adresaci petycji: Wojewoda Łódzki - prof. Zbigniew Rau

 

TAK dla ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

0500
  248
 
248 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.

TAK dla ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Pokażmy, że chcemy ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Sprzeciwmy się "Gazecie Wyborczej" szkalującej postać wybitnego działacza narodowego poprzez kłamliwy artykuł umieszczony na jej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym opisana została prawdziwa historia Kazimierza Kowalskiego - łódzkiego bohatera:

http://www.narodowalodz.pl/publicystyka/kazimierz-kowalski-bohater-zapom...

Nie dajmy się zwieść manipulacjom tak wrogiej wszelkim narodowym wartościom redakcji Gazety Wyborczej! Walczmy o godne upamiętnienie Kazimierza Kowalskiego!

Panie Wojewodo - liczymy na Pana nieugiętość!

This petition has been created by a citizen or association not affiliated with CitizenGO. CitizenGO is not responsible for its contents.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Czy są Państwo pewni? Ta petycja, jak inne, potrzebuje Państwa wsparcia, by była skuteczna. W każdym momencie mogą się Państwo wypisać.
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Wojewoda Łódzki - prof. Zbigniew Rau

TAK dla ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Szanowny Panie Wojewodo!

W związku ze zmianą Pańskiej decyzji o nadaniu jednej z ulic Łodzi imienia Kazimierza Kowalskiego, chcę wyrazić moje głębokie rozczarowanie. Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że poddał się Pan kłamliwej propagandzie Gazety Wyborczej, która w jednym ze swych artykułów oczerniła tego wybitnego łodzianina. Decyzja ta jest bulwersująca nie tylko dla łódzkiego środowiska narodowego, ale również dla zwykłych mieszkańców naszego miasta. Kazimierz Kowalski to zasłużony działacz polityczny, który w czasach „Łodzi wielokulturowej” był adwokatem polskiego interesu; dbał o to, aby sprawa Polska nie była podrzędna wobec roszczeń mniejszości narodowych. W czasie II Wojny Światowej walczył o wolność, zginął w 1942 roku z rąk hitlerowców.

Kolejną sprawą, na którą kategorycznie się nie zgadzam, jest wyznaczenie na nowego patrona owej ulicy Leopolda Tyrmanda. Nie widzę żadnych przesłanek, aby taka osoba była uhonorowana patronowaniem jednej z łódzkich ulic. Tyrmand w żaden sposób nie zapisał się w historii naszego miasta, ani nie jest z nim szczególnie związany. Co więcej, uważam za wielką ujmę dla Narodu Polskiego jego działalność na rzecz Związku Sowieckiego w postaci propagandowych felietonów w piśmie „Prawda Komsomolska”. 

Mając na uwadze powyższe fakty, apeluję do Pana o pozostanie przy swojej pierwotnej decyzji i mianowanie Kazimierza Kowalskiego patronem omawianej ulicy. Wierzę, że jest Pan człowiekiem o twardym kręgosłupie moralnym, a ostatnia decyzja została wydana w zbędnym pośpiechu pod presją medialnej nagonki.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

TAK dla ulicy Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  248
 
248 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.