STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!!

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki

 

STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!!

STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!!

010.000
  7.122
 
7.122 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Zwracam się do wszystkich organizacji kresowych oraz organizacji patriotycznych w Polsce o zgłaszanie swojego poparcia dla petycji "STOP  IMIGRACJI Z UKRAINY"! Zgłoszenia proszę kierować na emaila: .

Organizacje popierające petycję "STOP IMIGRACJI Z UKRAINY":

1. Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

2. Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

3. Towarzystwo Rodzin Kresowych w Chełmie

Wyrażamy sprzeciw temu, co czyni rząd wobec młodych ukraińcow - pchających się do Polski. Są nie tylko nie pożądani, ale niebezpieczni w sensie zagrożenia   polityki, ekonomi i kultury polskiej. Są fałszywie nastawieni do narodu polskiego i naszej kultury, dając wielokrotnie wyrazy poprze  kłamstwa o ludobójstwie i pogardzie wobec Polaków we Lwowie , zagrabieniu kościołów lwowskich i nie dopuszczaniu do rozwoju szkolnictwa i kultury polskiej na Ukrainie.Pod tą petycją z Chełma, podpisuje się ponad 600 rodzin z Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie - z ponad 30-letnią pracą na rzecz ratowania  kultury polskiej na Wołyniu, tak ciężko doświadczonym w 1943r.  Dowodem jest pomnik w Chełmie - Pieta Wołyńska oraz szereg  zeznań świadków  w tym
Z poważaniem - Prezes  Krzysztof Kołtun  i Vice -prezes  pułk. Jacek Ga


"Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków" Wincenty Lutosławski, polski filozof, profesor, poliglota i publicysta, działacz narodowy, przyjaciel Romana Dmowskiego

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
010.000
  7.122
 
7.122 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki

STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!!

My Polacy, mając na względzie los naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń, zwracamy się do Rządu RP i wszystkich, którzy decydują o naszej przyszłości o OPAMIĘTANIE SIĘ w kwestii przyjmowania do Polski ukraińskich uchodźców!

Nie zgadzamy się na wynaradawianie NARODU POLSKIEGO, poprzez sprowadzanie Ukraińców i tłumaczenie, że są oni jedynym ratunkiem dla polskiej gospodarki!

Żądamy podjęcia kroków zmierzających do sprowadzenia do Kraju 5 milionów młodych Polaków, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu godnego życia!

Żądamy sprowadzenia POLSKICH REPATRIANTÓW, którzy ciągle mają nadzieję na to, że Ojczyzna o nich nie zapomniała!!!

 

Podmianę społeczeństwa polskiego na ukraińskie, my przebudzeni Polacy traktujemy jako ZDRADĘ POLSKI!

Głównym niebezpieczeństwem wynikającym ze sprowadzania Ukraińców jest odradzający się na Ukrainie kult banderyzmu co potwierdza oficjalna polityka pro banderowska ich kraju. Do naszej Ojczyzny przyjechało ponad 2 miliony ukształtowanych w ideologii banderowskiej Ukraińców! Ci ludzie uczą się na polskich uczelniach, pracują w polskiej policji, wojsku i polskich zakładach pracy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Ukraińcy są banderowcami ale niestety pozostali z nich nie mają w ogóle pojęcia o tym, że ich przodkowie wymordowali w bestialski sposób ponad 200 tysięcy swoich polskich sąsiadów oraz innych nacji. Zdajemy sobie niestety sprawę z tego, że przyjeżdżają do Polski jako do kraju wroga! Nauczanie historii w ukraińskich szkołach jest dalekie od prawdy i można powiedzieć, że opiera się tylko i wyłącznie na kłamstwie! Tych Ukraińców nie uczono o ukraińskim ludobójstwie na m.in. Polakach, ich uczono o wojnie polsko-ukraińskiej i o tym, ze to my Polacy ich mordowaliśmy! Uczono ich tego, że II RP była okupantem ziem ukraińskich (nie było wtedy takiego państwa) a dla ich przodków okrutnym oprawcą! Z takim nastawieniem młodzi nasi sąsiedzi przyjeżdżają do naszego Kraju!

 

Żądamy opamiętania się bo wszelkie kroki rządu zmierzające do polepszenia warunków życia w Polsce dla Ukraińców my odbieramy jako antypolskie działania! Dlaczego nie uczycie się na błędach historii? Dlaczego depczecie pamięć naszych pomordowanych przodków rozmawiając z banderowcami? Ponad 95 procent zamordowanych przez Ukraińców Polaków leży w dołach śmierci a wy nie rozliczając ich z win – przygotowujecie piękną przyszłość dla potomków oprawców na naszej POLSKIEJ ZIEMII.

Ukraińcy to nacja, która nie potrafi się zasymilować z Polakami. Trzeba postępować w stosunku do nich twardo, ponieważ tylko wtedy doceniają drugą stronę i podporządkowują się ogólnym zasadom. II RP była dla nich za dobra i skończyło się to dla nas ludobójstwem!!! Wy teraz jesteście również zbyt dobrzy dla nich i robicie to w naszym imieniu ale NIE ZA NASZĄ ZGODĄ!!!

Nie próbujcie na siłę bratać nas z ludźmi, którzy maja krew na swoich rękach! Tak, krew na swoich rękach! Jeżeli oni popierają banderyzm to jest to równoznaczne z tym, że powtórzyliby to okrucieństwo zgotowane nam przez ich dziadków!

 

Polacy są NARODEM otwartym na mniejszości narodowe ale tylko takie, które potrafią docenić naszą gościnność poprzez przestrzeganie ogólnych praw obowiązujących w naszym Kraju! Nie godzimy się na przyjmowanie nacji, która zaprzecza faktom historycznym, która chce nam narzucić swoje kłamstwa i nie ma wdzięczności za okazywaną pomoc!

Na fundamentach KŁAMSTWA niczego dobrego nie można zbudować!

 

 

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki

STOP IMIGRACJI Z UKRAINY !!!

My Polacy, mając na względzie los naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń, zwracamy się do Rządu RP i wszystkich, którzy decydują o naszej przyszłości o OPAMIĘTANIE SIĘ w kwestii przyjmowania do Polski ukraińskich uchodźców!

Nie zgadzamy się na wynaradawianie NARODU POLSKIEGO, poprzez sprowadzanie Ukraińców i tłumaczenie, że są oni jedynym ratunkiem dla polskiej gospodarki!

Żądamy podjęcia kroków zmierzających do sprowadzenia do Kraju 5 milionów młodych Polaków, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu godnego życia!

Żądamy sprowadzenia POLSKICH REPATRIANTÓW, którzy ciągle mają nadzieję na to, że Ojczyzna o nich nie zapomniała!!!

 

Podmianę społeczeństwa polskiego na ukraińskie, my przebudzeni Polacy traktujemy jako ZDRADĘ POLSKI!

Głównym niebezpieczeństwem wynikającym ze sprowadzania Ukraińców jest odradzający się na Ukrainie kult banderyzmu co potwierdza oficjalna polityka pro banderowska ich kraju. Do naszej Ojczyzny przyjechało ponad 2 miliony ukształtowanych w ideologii banderowskiej Ukraińców! Ci ludzie uczą się na polskich uczelniach, pracują w polskiej policji, wojsku i polskich zakładach pracy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy Ukraińcy są banderowcami ale niestety pozostali z nich nie mają w ogóle pojęcia o tym, że ich przodkowie wymordowali w bestialski sposób ponad 200 tysięcy swoich polskich sąsiadów oraz innych nacji. Zdajemy sobie niestety sprawę z tego, że przyjeżdżają do Polski jako do kraju wroga! Nauczanie historii w ukraińskich szkołach jest dalekie od prawdy i można powiedzieć, że opiera się tylko i wyłącznie na kłamstwie! Tych Ukraińców nie uczono o ukraińskim ludobójstwie na m.in. Polakach, ich uczono o wojnie polsko-ukraińskiej i o tym, ze to my Polacy ich mordowaliśmy! Uczono ich tego, że II RP była okupantem ziem ukraińskich (nie było wtedy takiego państwa) a dla ich przodków okrutnym oprawcą! Z takim nastawieniem młodzi nasi sąsiedzi przyjeżdżają do naszego Kraju!

 

Żądamy opamiętania się bo wszelkie kroki rządu zmierzające do polepszenia warunków życia w Polsce dla Ukraińców my odbieramy jako antypolskie działania! Dlaczego nie uczycie się na błędach historii? Dlaczego depczecie pamięć naszych pomordowanych przodków rozmawiając z banderowcami? Ponad 95 procent zamordowanych przez Ukraińców Polaków leży w dołach śmierci a wy nie rozliczając ich z win – przygotowujecie piękną przyszłość dla potomków oprawców na naszej POLSKIEJ ZIEMII.

Ukraińcy to nacja, która nie potrafi się zasymilować z Polakami. Trzeba postępować w stosunku do nich twardo, ponieważ tylko wtedy doceniają drugą stronę i podporządkowują się ogólnym zasadom. II RP była dla nich za dobra i skończyło się to dla nas ludobójstwem!!! Wy teraz jesteście również zbyt dobrzy dla nich i robicie to w naszym imieniu ale NIE ZA NASZĄ ZGODĄ!!!

Nie próbujcie na siłę bratać nas z ludźmi, którzy maja krew na swoich rękach! Tak, krew na swoich rękach! Jeżeli oni popierają banderyzm to jest to równoznaczne z tym, że powtórzyliby to okrucieństwo zgotowane nam przez ich dziadków!

 

Polacy są NARODEM otwartym na mniejszości narodowe ale tylko takie, które potrafią docenić naszą gościnność poprzez przestrzeganie ogólnych praw obowiązujących w naszym Kraju! Nie godzimy się na przyjmowanie nacji, która zaprzecza faktom historycznym, która chce nam narzucić swoje kłamstwa i nie ma wdzięczności za okazywaną pomoc!

Na fundamentach KŁAMSTWA niczego dobrego nie można zbudować!

 

 

[Imię i nazwisko]