Petycja o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Adresat/Adresaci petycji: Rada Miasta Białystok

 

Petycja o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

0100
  9
 
9 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Petycja o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
www.slonecznystok.pl

 

Wieczyste użytkowanie narzucone PRL w 1961 roku jako narzędzie walki z własnością, dziś w wolnej Polsce jest wciąż wykorzystywane do administracyjnego blokowania rodzimej przedsiębiorczości i nakładania uznaniowych ciężarów na tych, którzy ze swojej pracy dają miastu najwięcej.

Poniżej dane o podatku dochodowym zapłaconym przez rodzimych przedsiębiorców oraz podmioty z udziałem kapitału zagranicznego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych - I US Białystok
Rok 2015 - 127 885 431,41 zł
Rok 2016 - 138 187 382,06 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych - II US Białystok
Rok 2015 - 257 372 018,58 zł
Rok 2016 - 284 756 315,39 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych
(w tym spółek z kapitałem zagranicznym)
Rok 2015 - 16 218 619 zł
Rok 2016 - 16 145 300 zł

Białostoccy przedsiębiorcy, choć są wiodącymi podatnikami, nadal nie mają prawa własności i nie mogą podejmować żadnych inwestycji rozwojowych zwiększających obroty, zatrudnienie i dochody Gminy Białystok (np. CH Park, bazar Kawaleryjska).

Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność otworzy nowe możliwości dla gospodarki Białegostoku, umożliwi rozwój rodzimego kapitału oraz wzrost dochodów podatkowych.

 

Przeczytaj uzasadnienie wniosku o przekształcenie wieczystego użytkowania skierowanego do Rady Miejskiej Białegostoku >>

Przeczytaj o możliwościach odbudowy białostockiej gospodarki >>

Zobacz z których krajowych urzędów skarbowych wpłynęło do Białegostoku około 16 mln zł podatku dochodowego >>

Sprawdź ile opłaty za wieczyste użytkowanie zapłaciły spółki obcego kapitału i jaka kwota pochodzi od rodzimych płatników >>  

Posłuchaj o znaczeniu centrum handlowego Kawaleryjska dla białostockiej gospodarki >>


Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy

Adresat/Adresaci petycji: Rada Miasta Białystok

Petycja o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Rada Miasta Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

My, mieszkańcy Białegostoku, przedsiębiorcy, finansujący budżet miasta, apelujemy do Rady Miasta o przyjęcie uchwały o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności dla gruntów z działalnością gospodarczą, zabudową garażową i mieszkaniową.

Mając w pamięci wcześniejszą uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku o przekształcaniu wieczystego użytkowania we własność z bonifikatą 99 % na rzecz mieszkańców nieprowadzących działalności gospodarczej, wnioskujemy o zachowanie zasady równego traktowania i uchwalenie takiej samej bonifikaty dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku dochodowego do białostockich urzędów skarbowych lub urzędów z terenu województwa podlaskiego.

Aktywni gospodarczo białostoczanie w pełni zasługują na równe potraktowanie, gdyż są wiodącymi płatnikami podatku dochodowego. Ponadto przez wiele lat oprócz podatku od nieruchomości uiszczali dodatkową opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

Zniesienie wieczystego użytkowania umożliwi rodzimym firmom podjęcie inwestycji rozwojowych, zwiększenie zatrudnienia i udziału w rynku. Zaowocuje wzrostem wpływów podatkowych.

 

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  9
 
9 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.