Apel byłych polskich więźniów KL Auschwitz o patronat Prezydenta i Rządu RP nad uroczystościami 14 czerwca

Adresat/Adresaci petycji: Andrzej Duda Prezydent RP - Mateusz Morawiecki Premier RP - Piotr Gliński Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Apel byłych polskich więźniów KL Auschwitz o patronat Prezydenta i Rządu RP nad uroczystościami 14 czerwca

02.000
  1.672
 
1.672 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Apel byłych polskich więźniów KL Auschwitz o patronat Prezydenta i Rządu RP nad uroczystościami 14 czerwca

Drodzy Państwo! Nawiązując do wieloletnich starań i odpowiadając na prośby ostatnich żyjących polskich więźniów KL Auschwitz zapraszam z całego serca do aktywności i podpisywania petycji - rozpowszechniania jej. Jeżeli nic nie zrobimy, z KL. Auschwitz w ciągu kilku lat znikną kolejne ślady po Polakach.... to już się dzieje... sprawa jest bardzo poważna. Zawalczmy w słusznej Sprawie!

PROSIMY O LICZNE PRZYBYCIE 14 CZERWCA DO KL AUSCHWITZ Z FLAGAMI!

 

LIST p. BARBARY GAUTIER, WIĘŹNIARKI KL AUSCHWITZ

[nr obozowy 83638]

14 czerwca to dzień deportacji pierwszych więźniów - POLAKÓW do KL Auschwitz uznawany za początek funkcjonowania tego największego niemieckiego obozu zagłady, w którym osadzono 150 tysięcy Polaków, a ok. 75 tysięcy spośród nich tam zginęło. Wielu z nich umierało z okrzykiem na ustach "Niech żyje Polska!" Nigdy o nich nie zapomnijmy!

Dzień 14 czerwca dzięki staraniom CHSRO po długich dysputach, interwencjach na najwyższych szczeblach rządowych i sejmowych został dopiero 8 czerwca 2006 r uchwałą Sejmu RP w naszym kraju ustalony jako NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH.

Jest mi wstyd, jako byłej więźniarce KL Auschwitz, że dzień 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych - formalnie ustanowiony przez Sejm RP - Święto, nadal nie istnieje w świadomości społecznej. Mało się o tym wie, media dziwnie zapominają o tym dniu, tak ważnym, dla nas POLAKÓW. Czas to zmienić. To nasz polski obowiązek. To również obowiązek Państwowego Muzeum KL Auschwitz - Birkenau aby nadać temu świętu należną mu rangę, taką samą jaką się nadaje dniu 27 stycznia, który również jest podwójnym dniem pamięci. Niedługo, jutro, pojutrze nie będzie już więźniów, którzy przeżyli te tragiczne czasy - jak tak dalej pójdzie dzień 14 czerwca pójdzie w zapomnienie.

Barbara Gautier

Całość listu: www.tysol.pl/a31398-Wiezniarka-Auschwitz-Barbara-Gautier-nr

 

LIST p. RYSZARDA DUBILIS  - syna WACŁAWA, WIĘŹNIA KL AUSCHWITZ - BIRKENAU [nr obozowy 155239], Żołnierza NSZ, napisany w imieniu własnym  oraz

RYSZARDA MACHULIKA - więżnia urodzonego w KL Auschwitz,

STOWARZYSZENIA RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH, byłych Więźniów KL AUSCHWITZ - BIRKENAU.

POLACY! POMÓŻCIE!!

PAMIĘCI POMORDOWANYM I TYM, KTÓRZY PRZEŻYLI NIEMIECKIE OBOZOWE PIEKŁO W KL AUSCHWITZ - CZEŚĆ I CHWAŁA!! POLSKA PAMIĘTA! BÓG HONOR OJCZYZNA!

 

Proszę Państwa!

Ważą się przyszłe losy obchodów uroczystości 14 czerwca w KL Auschwitz! Organizatorem tych uroczystości od 1998r było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich (ChSRO). Podkreślano, że niegodziwe jest fałszowanie historii i pomijanie którejkolwiek z ofiar tego cmentarzyska świata. Podkreślano, że to nie akademia ku czci pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz , ale to początek martyrologii blisko 150 tysięcy Polaków, z których 75 tysięcy poniosło męczeńską śmierć w KL Auschwitz.

Kolejni dyrektorzy Muzeum KL: Jerzy Wróblewski i Piotr Cywiński wykazywali wrogi stosunek przez te lata do Stowarzyszenia. Szczególnie P. Cywiński prowadził niemalże bojkot tych uroczystości (osobne składanie kwiatów, brak uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez ChSRO, wymazanie informacji o 14 czerwca ze strony internetowej)

Dzięki wieloletnim staraniom ChSRO w 2006 roku Sejm RP ustanowił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady.

Skandalem było nieuczestniczenie przez lata w uroczystościach 14 czerwca dyrektora P. Cywińskiego jako gospodarza terenu KL. Auschwitz.

Niepewna przyszłość uroczystości rocznicowych 14 czerwca oraz akcja dewastacji Bloku 11 tzw Polskiego Baraku Śmierci to wymowne znaki i symbole powiązane ze sobą, które obejmują również inne materialne świadectwa martyrologii polskich więźniów w KL Auschwitz.

To wszystko odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. (!)

M.in. Zlikwidowano ślady po polskich ofiarach hitlerowskiego barbarzyństwa, więźniach policyjnych w salach na parterze Bloku 11. Wyrzucono z tych pomieszczeń prycze, na których spędzali ostatnią noc przed egzekucją, gdzie zostawili na belkach stropowych napisy i znaki dla swoich bliskich. W jedną pustą salę wstawiono banery z trzema planszami o rtm. Pileckim i kilka miniaturowych zdjęć znaków z belek stropowych, natomiast w drugiej pustej sali wyeksponowano wystawę o żydowskim ruchu oporu w KL Auschwitz. Zasadnicze zatem pytanie - co żydowski ruch oporu miał wspólnego z Blokiem 11?

www.tysol.pl/a20492--Awantura-o-Muzeum-Auschwitz-J-Klistala-historyk-potomek-wieznia-KL-A-jednak-zbezczeszczono-Blok-11

W obchodach Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz 27 stycznia nie ma już miejsca na inne narody niż żydowski, a szczególnie na polskich więźniów.

My Polacy musimy toczyć batalie o polskie uroczystości 14 czerwca. Nasza wygrana - to przejęcie corocznego PATRONATU przez Rząd RP

POZDRAWIAM i DZIĘKUJĘ nie tylko we własnym imieniu , ale w imieniu STOWARZYSZENIA RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH, byłych Więźniów KL AUSCHWITZ - BIRKENAU.

Ryszard Dubilis

Całość listu: www.tysol.pl/a31860-Ryszard-Dubilis-syn-Wieznia-Auschwitz-Waza-sie-losy-uroczystosci-14-czerwca-w-Auschwitz?fbclid=IwAR3rCLZcvPctPol4AjUv0r2VlDvNU6mYvr3oGIkKb1pOBiCckLMeQvNcMZg

 

LIST  p.  JERZEGO  KLISTAŁY  -  syna  JANA,  WIĘŹNIA  KL  AUSCHWITZ - BIRKENAU  [nr obozowy 111912]:    "Do objęcia przez Pana P. Cywińskiego stanowiska dyrektora Muzeum KL Auschwitz uroczystości rocznicowe 14 czerwca na terenie tej największej hitlerowskiej fabryki śmierci miały charakter odświętny. Organizowane dla byłych więźniów, ich rodzin oraz  mieszkańców Oświęcimia oraz delegacji społecznych i przyjezdnych osób z innych regionów Polski. Przed blokiem nr 11 odprawiana była Msza św., w której uczestniczyli licznie przybyli goście, z kolei pod Ścianą Straceń miały miejsce wystąpienia byłych więźniów, którzy wygłaszali okolicznościowe przemówienia oraz grany był Polski Hymn. Była godna, podniosła i niemal rodzinna atmosfera.

W dniu 25 czerwca 1943 r. rozstrzelano pod Ścianą Straceń 55 więźniów, a 19 lipca tegoż roku powieszono 12 więźniów podejrzanych o konspirację i kontakty z przyobozowym ruchem oporu. To właśnie mój ojciec był rozstrzelany wśród tych wyliczonych więźniów.

Od 2015r.  CHSRO  zostało wykluczone z organizowania uroczystości 14 czerwca Narodowego Dnia Pamięci, zostały one przejęte przez Muzeum KL. Auschwitz. I wszystko się zmieniło.

W grudniu 2015 na terenie KL Auschwitz została wprowadzona przez Dyr. Cywińskiego „strefa ciszy”. Oznacza ona po prostu - zakaz śpiewania hymnu pod „Ścianą Straceń” Bloku 11. Przypominam, że tam hymn śpiewany był niejednokrotnie przez ofiary prowadzone na śmierć!Ten hymn rozbrzmiewał tam od zakończenia wojny!

W ramach obchodów nie ma już mszy św. przy Bloku 11 – bloku gdzie ginęli więźniowie skazani na śmierć lub okresowe odsiadywali kary w bunkrach (podziemiach) tego bloku, gdzie przecież zagłodzony i skazany na śmierć był św. Maksymilian Kolbe.

Msze św. przeniesiono do znajdującego sie 5 km dalej Klasztoru Harmęże; przejazd do tej miejscowości jest wielkim utrudnieniem dla schorowanych i w bardzo podeszłym wieku byłych więźniów, skazanych na środki masowej komunikacji, z ktorych wiekszosc nie ma przez to możliwości uczestniczenia w Mszy sw!

Goscie dyr. Cywińskiego - oczywiście korzystają z luksusowych limuzyn..

Na stan dzisiejszy (04.05.2019) nie ma programu uroczystości 14 czerwca, nie zostały wydrukowane zaproszenia nie mówiąc o honorowym patronacie.

Kiedy doczekamy się 14 czerwca Narodowego Dnia Pamięci naprawdę godnych obchodów pod patronatem i w obecności najwyższych władz Polski - z Mszą Św. pod Blokiem 11 i polskim hymnem narodowym pod Ścianą Śmierci?"

Jerzy Klistała

więcej : www.tysol.pl/a19896--Awantura-o-Muzeum-Auschwitz-Historyk-J-Klistala-do-dyr-Cywinskiego-Zakaz-hymnu-Ofiary-go-spiewaly

 

Jednocześnie prosimy Państwa o wysyłanie  listów na podane adresy pocztą:  

 

Min. Krzysztof SZCZERSKI

Kancelaria Prezydenta RP.

ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

 

Min.Marek SUSKI,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

ul. Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul Krakowskie Przedmieście 15/7

00-071 Warszawa

 

 

 

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Andrzej Duda Prezydent RP - Mateusz Morawiecki Premier RP - Piotr Gliński Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

14 czerwca dzięki staraniom Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady – w dniu pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. Data ta jest uznawana za początek funkcjonowania fabryki śmierci.

Zwracam sie do Pana Prezydenta oraz Rzadu PR o objęcie patronatem corocznych uroczystości 14 czerwca na terenie Muzeum KL Auschwitz i nadanie im godnego państwowego charakteru, których ukoronowaniem będzie odegranie polskiego hymnu narodowego pod Ścianą Straceń w hołdzie naszym Rodakom. Szacuje się że do obozu trafiło ich 150 tysięcy, a 75 tysięcy poniosło tam śmierć męczeńską. Jesteśmy Im to winni.

 

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Apel byłych polskich więźniów KL Auschwitz o patronat Prezydenta i Rządu RP nad uroczystościami 14 czerwca

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.672
 
1.672 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.