Prośba do Nuncjusza Apostolskiego o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza.

Adresat/Adresaci petycji: Abp Salvatore PENNACCHIO Nuncjusz Apostolski w Polsce

 

Prośba do Nuncjusza Apostolskiego o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza.

0500
  497
 
497 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.

Prośba do Nuncjusza Apostolskiego o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza.

Prosimy o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza. Decyzja o przeniesieniu Go na emeryturę jest decyzją przedwczesną i podyktowana presją lewicowych mediów i środowisk przeciwnych Kościołowi. Takiej presji ani biskup ani katolicy ulegać nie powinni. Proszę o tłumne wsparcie i przekazywanie Znajomym, Rodzinie i wszelkim środowiskom mogącym udzielić wsparcia.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Abp Salvatore PENNACCHIO Nuncjusz Apostolski w Polsce

Ekscelencjo!

W związku z niedawno opublikowanym dokumentem „Tylko nie mówi nikomu” zwracamy się z prośbą o przekazanie Papieżowi Franciszkowi prośby o zdjęcie z urzędu Biskupa Diecezjalnego Bydgoskiego bp. Jana Tyrawy i anulowania jego decyzji pozbawienia funkcji proboszcza Ks. Prałata Romana Kneblewskiego.

Ks Biskup Jan Tyrawa jest niechlubnym bohaterem tegoż dokumentu jako biskup ukrywający pedofilię. Jest więc on człowiekiem, który może podlegać wpływom i szantażom środowisk gejowskich i antykościelnych, może być szantażowany i nie jest on wiarygodny jako biskup odpowiedzialny za politykę kadrową w diecezji bydgoskiej.

Usunął on ze stanowiska proboszcza Prałata Romana Kneblewskiego i z wielkim prawdopodobieństwem zrobił to z powodu nacisków, moralnego szantażu ze strony środowisk lewicowych, homoseksualnych i innych, wrogich Kościołowi, które szykanowały tegoż Księdza Prałata od wielu lat. Ponieważ wcześniejsze decyzje personalne bp. Jana Tyrawy naraziły Kościół na podrywanie zaufania wiernych i krzywdzące ataki i pomówienia ze strony ideologicznych wrogów, że Kościół chroni pedofilów, nie jest on zdolny decydować o tym, kto ma pełnić odpowiedzialne funkcje w Kościele, w diecezji bydgoskiej. Może on podlegać wpływom homolobby i podejmować ważne decyzje personalne pod presją szantażu czyli szkodliwe dla Kościoła i wiernych. Ponieważ jest on zamieszany w aferę pedofilską, jako wierni i rodzice dzieci mamy prawo prosić o pozbawienie go urzędu i anulowanie jego niesprawiedliwych i podyktowanych politycznie decyzji personalnych.

Z prośbą o kapłańskie błogosławieństwo

niżej podpisani

 

[Imię i nazwisko]

Prośba do Nuncjusza Apostolskiego o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza.

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  497
 
497 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.