Podpisz petycję w obronie życia Polaka pozostającego w śpiączce!

Adresat/Adresaci petycji: Her Majesty's Government

 

Podpisz petycję w obronie życia Polaka pozostającego w śpiączce!

Podpisz petycję w obronie życia Polaka pozostającego w śpiączce!

020.000
  12.789
 
12.789 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Szanowni Państwo! Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie przyjął skargi złożonej przez rodzinę pozostającego w śpiączce obywatela Polski mieszkającego w Anglii. Przypomnijmy, że Sąd Opiekuńczy w Londynie nakazał odłączenie ciężko chorego człowieka potrzebującego stałej pomocy od aparatury podtrzymującej życie.

Żaden sąd ani trybunał nie powinien decydować o tym, że nadeszła pora przerwania życia ludzkiego. W związku z tym prosimy Państwa o podpisanie poniższej petycji, którą przetłumaczoną prześlemy do rządu Wielkiej Brytanii.

My niżej podpisani Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Rządu Brytyjskiego o reakcję i umożliwienie przekazania do kraju ciężko chorego mężczyzny z Polski, który przebywa w śpiączce. Chory jest świadomy i reaguje na otoczenie. Prosimy o podjęcie niezwłocznych działań i wydanie zgody na przetransportowanie chorego ze szpitala w Plymouth. W pełni solidaryzujemy się działaniami najwyższych władz polskich w tym względzie. Nie zgadzamy się z decyzją sądu, który nakazał odłączenie ciężko chorego człowieka potrzebującego stałej pomocy od aparatury podtrzymującej życie. Żaden sąd ani trybunał nie powinien decydować o tym, że nadeszła pora przerwania życia ludzkiego. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega jurysdykcji prawa brytyjskiego skazującego go na śmierć. W Polsce, polscy lekarze podejmą próbę ratowania życia i zdrowia naszego Rodaka. W związku z powyższym prosimy o podłączenie Obywatela RP do aparatury podtrzymującej procesy życiowe i następnie przekazanie Go władzom polskim.

____________

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
020.000
  12.789
 
12.789 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Her Majesty's Government

We, the undersigned, Citizens of the Republic of Poland, ask the British Government to react and enable the transfer to Poland  of a seriously ill Polish citizen who is in a coma. The sick person is aware of his environment and reacts to stimuli. Please take immediate action and give permission to transport this patient from the Plymouth Hospital.

We fully express our solidarity with the actions of the highest Polish authorities in this regard.

We disagree with the court's decision to separate a seriously ill man in need of constant help from life-support equipment.

No court or tribunal should decide that it is time to end a human life.

A citizen of the Republic of Poland is not subject to the jurisdiction of British law, which has sentenced him to death.

In Poland, Polish doctors will try to save the life and health of our compatriot. In connection with the above, please reconnect the citizen of the Republic of Poland to the apparatus supporting his life processes and then let the Polish authorities take over his care.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Her Majesty's Government

We, the undersigned, Citizens of the Republic of Poland, ask the British Government to react and enable the transfer to Poland  of a seriously ill Polish citizen who is in a coma. The sick person is aware of his environment and reacts to stimuli. Please take immediate action and give permission to transport this patient from the Plymouth Hospital.

We fully express our solidarity with the actions of the highest Polish authorities in this regard.

We disagree with the court's decision to separate a seriously ill man in need of constant help from life-support equipment.

No court or tribunal should decide that it is time to end a human life.

A citizen of the Republic of Poland is not subject to the jurisdiction of British law, which has sentenced him to death.

In Poland, Polish doctors will try to save the life and health of our compatriot. In connection with the above, please reconnect the citizen of the Republic of Poland to the apparatus supporting his life processes and then let the Polish authorities take over his care.

[Imię i nazwisko]