Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Adresat/Adresaci petycji: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

 

Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

01.000
  954
 
954 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Spółdzielnia Słoneczny Stok w Białymstoku błędnie rozlicza koszty ogrzewania.

Wskutek niedopuszczalnie wysokiego udziału podzielników w rozliczeniu, braku głowic termostatycznych +16°C i naliczania wielokrotności kosztów rzeczywistych użytkownikom odmawiającym rozliczenia podzielnikowego, dochodzi do niesprawiedliwego podziału kosztów c.o.

Użytkownicy mieszkań narożnych, na najwyższych piętrach, z chorymi, z małymi dziećmi, zmuszeni do korzystania z ogrzewania, z powodu błędnego systemu płacą za ogrzewanie nawet kilkukrotnie więcej niż wynoszą rzeczywiste koszty c.o. przypadające na ich lokale.

Szczególnie wysokie rachunki za ogrzewanie sięgające nawet 12 tysięcy złotych pojawiają się w małych nieruchomościach. Mieszkańcy, którym wskutek błędnego systemu naliczono wysokie dopłaty w praktyce płacą za ogrzanie innych lokali położonych w wewnętrznej części budynku. Taki podział kosztów jest niedopuszczalny w rozumieniu art. 45a upe i art. 4 usm.

Analiza zgłoszonych błędów w rozliczeniach wskazuje potrzebę wprowadzenia następujących zmian:

– ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20% ogółu kosztów (w przypadku gazu rozliczanego kolektywnie maksymalnie 5%);
warunkowe dopuszczenie podzielników w rozliczeniu z obowiązkiem stosowania głowic termostatycznych +16oC;
– wprowadzenie obowiązku zapłaty kosztów c.o. nie mniejszych niż 80% rzeczywistej wartości kosztu ogrzewania przypadającego na lokal;
– wprowadzenie zakazu naliczania uznaniowych opłat nazywanych ryczałtowymi, stanowiących wielokrotność rzeczywistego kosztu ogrzewania bloku/nieruchomości (np. 2,5-krotność).

Przykłady rażących błędów rozliczenia:

mieszkanie 43,50 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.331,16 zł
– naliczony koszt: 11.893,13 zł

mieszkanie 63,80 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.959,96 zł
– naliczony koszt: 6.334,85 zł

mieszkanie 84 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 2.197,44 zł
– naliczony koszt: 9.167,50 zł

lokal użytkowy 28,10 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.038,58 zł
– naliczony koszt: 11.661,64 zł

Przeczytaj pełny tekst wniosku do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1359-czy-prokuratura-u...

Jak powstają kominowe dopłaty za ogrzewanie
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/reformy/item/1042-dlaczego-w-spol...

Zalecane zmiany w regulaminie rozliczania kosztów ogrzewania
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/item/1342-zalecane-zm...

 

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
01.000
  954
 
954 podpisało. Osiągnijmy 1.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Niniejszym popieram wniosek Stanisława Bartnika o zobowiązanie spółdzielni Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Niniejszym popieram wniosek Stanisława Bartnika o zobowiązanie spółdzielni Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

[Imię i nazwisko]