Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Adresat/Adresaci petycji: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

 

Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

01.000
  954
 
954 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Spółdzielnia Słoneczny Stok w Białymstoku błędnie rozlicza koszty ogrzewania.

Wskutek niedopuszczalnie wysokiego udziału podzielników w rozliczeniu, braku głowic termostatycznych +16°C i naliczania wielokrotności kosztów rzeczywistych użytkownikom odmawiającym rozliczenia podzielnikowego, dochodzi do niesprawiedliwego podziału kosztów c.o.

Użytkownicy mieszkań narożnych, na najwyższych piętrach, z chorymi, z małymi dziećmi, zmuszeni do korzystania z ogrzewania, z powodu błędnego systemu płacą za ogrzewanie nawet kilkukrotnie więcej niż wynoszą rzeczywiste koszty c.o. przypadające na ich lokale.

Szczególnie wysokie rachunki za ogrzewanie sięgające nawet 12 tysięcy złotych pojawiają się w małych nieruchomościach. Mieszkańcy, którym wskutek błędnego systemu naliczono wysokie dopłaty w praktyce płacą za ogrzanie innych lokali położonych w wewnętrznej części budynku. Taki podział kosztów jest niedopuszczalny w rozumieniu art. 45a upe i art. 4 usm.

Analiza zgłoszonych błędów w rozliczeniach wskazuje potrzebę wprowadzenia następujących zmian:

– ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu do maksymalnie 20% ogółu kosztów (w przypadku gazu rozliczanego kolektywnie maksymalnie 5%);
warunkowe dopuszczenie podzielników w rozliczeniu z obowiązkiem stosowania głowic termostatycznych +16oC;
– wprowadzenie obowiązku zapłaty kosztów c.o. nie mniejszych niż 80% rzeczywistej wartości kosztu ogrzewania przypadającego na lokal;
– wprowadzenie zakazu naliczania uznaniowych opłat nazywanych ryczałtowymi, stanowiących wielokrotność rzeczywistego kosztu ogrzewania bloku/nieruchomości (np. 2,5-krotność).

Przykłady rażących błędów rozliczenia:

mieszkanie 43,50 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.331,16 zł
– naliczony koszt: 11.893,13 zł

mieszkanie 63,80 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.959,96 zł
– naliczony koszt: 6.334,85 zł

mieszkanie 84 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 2.197,44 zł
– naliczony koszt: 9.167,50 zł

lokal użytkowy 28,10 m2 
– rzeczywisty roczny koszt ogrzewania przypadający na lokal: 1.038,58 zł
– naliczony koszt: 11.661,64 zł

Przeczytaj pełny tekst wniosku do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1359-czy-prokuratura-u...

Jak powstają kominowe dopłaty za ogrzewanie
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/reformy/item/1042-dlaczego-w-spol...

Zalecane zmiany w regulaminie rozliczania kosztów ogrzewania
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/interwencje/item/1342-zalecane-zm...

 

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy

Adresat/Adresaci petycji: Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Niniejszym popieram wniosek Stanisława Bartnika o zobowiązanie spółdzielni Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja o zobowiązanie SM Słoneczny Stok do zmiany regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  954
 
954 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.