Petycja i zbiórka podpisów w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Adresat/Adresaci petycji: Władze Miasta Nowego Sącza

 

Petycja i zbiórka podpisów w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

0100
  12
 
12 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Petycja i zbiórka podpisów w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

PETYCJA
W sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

1. Jednoznacznie popieramy inicjatywę budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu argumentując, iż Marszałek był ważną postacią historyczną, która w chwalebny sposób zapisała się w historii Polski oraz dziejach Nowego Sącza.

2. Nie zgadzamy się z wybudowaniem pomnika Józefa Piłsudskiego według projektu Jana Małety z 1921 roku. Przy całym szacunku dla artysty i jego wizji sztuki stwierdzamy, że zaproponowany projekt nie posiada dodatnich walorów estetycznych. Nie ma on formy wzniosłej i patetycznej. Jest karykaturalną wizją człowieka poprzez nienaturalne wybrzuszenia i niezrozumiały brak ujęcia nóg. Za historykami sztuki stwierdzamy, że jest to wizja, która nadaje się co najwyżej do skromnej ekspozycji wewnętrznej. Zaproponowany projekt ośmiesza postać naczelnego wodza oraz miasto Nowy Sącz, które będzie posiadaczem już drugiego pomnika-karykatury,
po kompletnie nieudanym monumencie Adama Mickiewicza. Niezrozumiałym jest wybór projektu bez przeprowadzenia jakiegokolwiek plebiscytu. Podkreślamy,
że zaproponowana wizja nie jest akceptowana przez część Sądeczan.

3. Nie wyrażamy zgody na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego w miejscu
po okupacyjnym, sowieckim monumencie. Zaproponowana lokalizacja jest błędna, gdyż nie wyraża żadnej ciągłości historycznej. Gorszące jest „zamazanie” dziejów walki o prawdę w postaci skutecznego usunięcia monumentu sowieckiej hańby. Te wydarzenia stanowią również część historii naszego miasta. Był to okres, który trwał kilkadziesiąt lat, a wielu sądeckich patriotów zaangażowało się w dekomunizację tego miejsca. Należałoby uhonorować tam tych, którzy walczyli ze stalinizmem,
z sowiecką okupacją, a także bohaterów walki o prawdę. My proponujemy uczczenie wydarzeń z 2 stycznia 1946 roku, gdy oddział wypadowy „Grom” pod dowództwem Stanisława Piszczka, pseudonim Okrzeja, wysadził sowiecki monument za pomocą miny przeciwczołgowej. Tego rodzaju upamiętnienie może istnieć w formie poziomej płyty, co nie generuje sporych kosztów, a zachowuje ciągłość historyczną. Niechaj potomni wiedzą, iż Sądeczanie nigdy nie godzili się na kolejną, sowiecką okupację
i pozostali niezłomni.

4. Nie akceptujemy braku szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Sądeczanie mają odczucie, iż określona grupa ludzi, zawłaszczyła sobie ideę pomnika Józefa Piłsudskiego, sama wszystko organizuje, sama o wszystkim decyduje, sama wybiera projekt, sama określa miejsce, do którego „oczyszczenia” nie przyłożyła żadnych starań. Zaiste jest to jakiś chichot historii, że wśród zaangażowanych w budowę pomnika znajdują się komunistyczni działacze, którzy w czasach PRL negowali poczynania polskich bohaterów – na czele z Józefem Piłsudskim. Te same osoby lobbowały pozostanie hańbiącego sowieckiego monumentu w Nowym Sączu, a teraz próbują zawłaszczyć dla siebie wspomniane miejsce i wymienioną postać historyczną. Jest to niedopuszczalne, zwłaszcza w obliczu braku konsultacji społecznych. Ankiet internetowych, w których wzięło udział łącznie kilkaset osób, nie można nazwać formą dialogu społecznego. Jest to zasłona dymna przed oskarżeniami o samowolę.

5. Żądamy przeprowadzenia konkursu na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to jedyna forma, dająca możliwość najbardziej obiektywnego wyłonienia dobrej propozycji, którą zaakceptują mieszkańcy miasta.

6. Żądamy również plebiscytu związanego z lokalizacją wymienionego pomnika, ponieważ jest to kwestia, która przede wszystkim zależy od Sądeczan, gdyż ma służyć im oraz ich potomnym.

7. Podkreślamy, że Sądeckie Towarzystwo Patriotyczne, jako organizacja, która czerpie z tradycji piłsudczykowskiej, w pełni popiera ideę budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy gotowi w całym zakresie zaangażować się w opisane w tej petycji działania. Bezgranicznie zależy nam na godnym upamiętnieniu w Nowym Sączu, naczelnego wodza II Rzeczpospolitej i współtwórcę niepodległości. Jednocześnie chcemy, aby to suweren miał decydujący wpływ na ostateczny kształt
i lokalizację monumentu.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Władze Miasta Nowego Sącza

Petycja i zbiórka podpisów w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja i zbiórka podpisów w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  12
 
12 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.