Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

Adresat/Adresaci petycji: Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

 

Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

05.000
  2.561
 
2.561 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

W ostatni weekend lutego, obywatel polski, został zatrzymany na lotnisku Londyn-Stansted, przez brytyjską straż graniczną a następnie po wielogodzinnym przesłuchaniu cofnięty z powrotem do ojczyzny! Funkcjonariusze Border Force, jako powód niewpuszczenia naszego rodaka na teren Zjednoczonego Królestwa podali „sianie mowy nienawiści” oraz „stwarzanie niebezpieczeństwa dla różnych społeczności”. Natomiast, na lotnisku w Krakowie, służby celne poinformowały cofniętego Jacka Międlara, że nie wjechał na wyspę brytyjską, bo nie miał wizy (sic!)

Jacek Międlar do Anglii udał się w charakterze publicysty, aby wspólnie z polskimi emigrantami obchodzić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Na obchody związane z kultywowaniem polskiej tradycji wyzwoleńczej oraz podtrzymywaniem więzi z ojczystym krajem, Jacek Międlar został zaproszony przez PWWB Polską Wspólnotę w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Patriotyczne „Wiara i Wolność” – Fides et Libertas oraz Polski Klub – Slough. W trakcie tej wizyty planowano również jego wystąpienie na wiecu Britain First w Telford w pobliżu Birmingham. Protest dotyczył gwałtów i przymuszania małoletnich do prostytucji przez islamskie gangi (grooming gangs).

Podczas wielogodzinnych przesłuchań, Jacek Międlar dowiedział się od funkcjonariuszy służb brytyjskich, że jest skrajnym rasistą i ksenofobem. Do naszego rodaka kierowano takie pytania jak: „Czy jest Pan antysemitą?” oraz „Czy nienawidzi Pan Żydów?”. Tak stawianych pytań nie można tolerować! Pobłażanie takiemu zachowaniu uwiarygodnia kłamliwe tezy sformułowane przez Jana Tomasz Grossa jak i innych antypolskich autorów. Tak jak niedopuszczalne jest sformułowanie „polskie obozy śmierci” tak samo nie ma miejsca na sytuację, w której obce służby bezpodstawnie zarzucają Polakom nienawiść do społeczności żydowskiej. Na dodatek, podczas rewizji bagażu, biało-czerwone opaski oraz koszulki z napisem „Nigdy się nie poddawaj” zostały nazwane polskimi patriotycznymi emblematami o charakterze faszystowskim (sic!).

Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze służb mundurowych, jeśli zadają pytania, to są one częścią jakieś procedury, jeśli dopuszczają się inwektyw i bezpodstawnych oskarżeń o czyny bezprawne to musi istnieć przyzwolenie na takie zachowanie w centralnych organach państwa.

Obrażanie, dyskryminacja i poniżanie przedstawiciela narodu polskiego, narodu, który brał udział w obronie Anglii przeciwko niemieckiemu faszyzmowi nie przynosi chluby Brytyjczykom.

Petycja ta zostanie przekazana MSZ. Nie pozwólmy, aby ten precedens utorował drogę niegodziwej zasadzie, według której Polak nie wjedzie do Wielkiej Brytanii, bo nie jest obojętny na los gwałconych dzieci! Zostanie cofnięty, dlatego że ma Chrystusa w sercu i mówi  o sobie z dumą: jestem POLSKIM PATRIOTĄ!

Polska Niepodległa - Oddział Wrocław

Marcin Bogucki

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

Sz. Panie Witoldzie Waszczykowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

W ostatnią niedziele lutego na lotnisku Londyn-Stansted doszło do skandalicznego potraktowania Jacka Międlara przez funkcjonariuszy Border Force: został wielokrotnie nazwany rasistą i antysemitą a polskim barwom narodowym przypisano charakter faszystowski. Po wielogodzinnym, upokarzającym przesłuchaniu Jacek Międlar został odesłany do Polski a jako oficjalny powód tej decyzji podano brak wizy (sic!).

Opisane wydarzenie ma charter antypolski i nie mieści się w granicach akceptowalnych stosunków między państwami. Brytyjskie służby dopuściły się przekroczenia uprawnień oraz zamanifestowały wrogą postawę wobec Polaków. O tym czy ktoś jest antysemitą orzeka sąd a nie jakkolwiek służba państwowa w drodze swobodnej decyzji. Zarówno w Polsce jak i Anglii antysemityzm jest penalizowany a Jacek Międlar nigdy nie został skazany na tej podstawie.

W związku z zaistniałą sytuacją każdy Polak ma prawo czuć obawę, że z powodu widzimisię urzędnika, nie zostanie wpuszczony do Zjednoczonego Królestwa jak i że może zostać poddany uwłaczającemu godności ludzkiej przesłuchaniu. Skoro my nie nazywamy symboli brytyjskich faszystowskimi a ich obywateli antysemitami to zwykły międzynarodowy konwenans wymaga podobnej powściągliwości z drugiej strony.

Żądamy od MSP przedsięwzięcia stanowczych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności niewpuszczenia Jacka Międlara do Zjednoczonego Królestwa. Państwo Polskie powinno jak najszybciej zwrócić się do ambasady Wielkiej Brytanii z pytaniem: kiedy to został przywrócony wymóg wizowy przy wjeździe Polaków do Anglii? Wielka Brytania wciąż jest w Unii Europejskiej i nadal obowiązaną ją ustalenia o swobodnym przemieszczaniu i pobycie obywateli krajów członkowskich – wjazd na dowód a nie na wizę! Poza ustaleniem zagadnień wizowych należy również wyjaśnić, na jakiej podstawie służby brytyjskie przepytują obywatela polskiego na obecność poglądów ksenofobicznych.

Domagamy się od strony brytyjskiej oficjalnych przeprosin za przypisanie naszym barwom narodowym charakteru faszystowskiego. W przeciwnym wypadku wezwiemy Polaków do bojkotu brytyjskich towarów i do stanowczego wyrażania protestów przeciwko rasistowskiemu i dyskryminacyjnemu zachowaniu służb Jej Królewskiej Mości.

Żądamy respektowania praw i godności Polaków udających się do Wielkiej Brytanii!

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.561
 
2.561 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.