ALARM GMO

Adresat/Adresaci petycji: Premier Beata Szydło

 

ALARM GMO

ALARM GMO

02.000
  1.956
 
1.956 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

ALARM!!! Rząd ”dobrej zmiany” chce po cichutku wprowadzić do Polski uprawy GMO!!! http://www.polskawolnaodgmo.org/ Przypominamy, że w tym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie) są m. in. zapisy: Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2. 2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”… Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska) – niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. 21 kwietnia 2017r. to będzie już drugie czytanie i trzeba dużo głosów i zjednoczonych serc w obronie Polski Wolnej od GMO. wspomniana ustawa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424 Stop GMO , pis przygotował ustawę która otwiera drzwi dla organizmów genetycznie modyfikowanych w Polce! W chwili obecnej w tajemnicy, tylnymi drzwiami przechodzi ustawa która wpuszcza GMO do Polski. Uprawy GMO zniszczą naturalną żywność w Polsce, tak jak to było choćby w Hiszpanii. Rolników wsadza się do więzienia i karze olbrzymimi grzywnami gdy tylko kontrola wykaże próbki organizmów gmo w zbiorach, gdy wiatr przeniesie nasiona GMO na ich pole. Firma Monsanto, światowy gigant produkujący gmo, chemię rolniczą, pestycydy i również niesławny środek chwastobójczy powiązany z GMO - roundup - niezwykle toksyczny związek, który jak informuje producent na swoich filmach ma być biodegradowalny a okazuje się że nie jest , co potwierdzają wyroki sądowe z Francjii i Niemiec. Samo GMO jest bronią biologiczną, testy na zwierzętach pokazały że żywność modyfikowana i chemia którą te organizmy są nasączone, powoduje wzrost zachorowań na nowotwory oraz dużą śmiertelność u młodych. Nie pozwolimy się wytruć! Jaki rząd PiS ma interes lub kto go przymusił do programu depopulacji? Żądamy wycofania się z planów wdrożenia GMO na terenie naszego kraju. Polska musi pozostać strefą wolną od GMO, bez żadnych specjalnych stref GMO w każdej gminie! Eko i tradycyjna żywność jest ogromną szansą dla rodzimego rolnictwa! Żądamy całkowitego stosowania GMO w Polsce! POLSKA JEST NASZA! TA ZIEMIA DO NAS NALEŻY! NIE CHCEMY MONSANTO! NIE CHCEMY GMO!!! Nie każdy może przyjechać pod sejm, pokażmy ilu nas jest!


relacja:

https://www.youtube.com/watch?v=cvKOu6Kjs_M

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
02.000
  1.956
 
1.956 podpisało. Osiągnijmy 2.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Premier Beata Szydło

Szanowna Pani Premier Beata Szydło

Nie zgadzam się na wprowadzenie  przez rząd ”dobrej zmiany” do Polski upraw GMO!!! 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska) – niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. 

Nie zgadzamy się na trucie narodu Polskiego, nie zgadzamy się na GMO w Polsce, nie chcemy tu Monsanto, światowego truciciela, narzędzia depopulacji! Pani Premier, co rząd Pis dostał w zamian, lub czym był szantażowany, że zgodził się na wprowadzenie po cichu GMO, łamiąc obietnice wyborcze? Tradycyjna i ekologiczna żywność jest  szansą dla polskiego rolnictwa. Żądamy wycofania się przez rząd z tej ustawy i wpowadzenie całkowitego zakazu GMO w Polsce. 

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Premier Beata Szydło

Szanowna Pani Premier Beata Szydło

Nie zgadzam się na wprowadzenie  przez rząd ”dobrej zmiany” do Polski upraw GMO!!! 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska) – niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. 

Nie zgadzamy się na trucie narodu Polskiego, nie zgadzamy się na GMO w Polsce, nie chcemy tu Monsanto, światowego truciciela, narzędzia depopulacji! Pani Premier, co rząd Pis dostał w zamian, lub czym był szantażowany, że zgodził się na wprowadzenie po cichu GMO, łamiąc obietnice wyborcze? Tradycyjna i ekologiczna żywność jest  szansą dla polskiego rolnictwa. Żądamy wycofania się przez rząd z tej ustawy i wpowadzenie całkowitego zakazu GMO w Polsce. 

[Imię i nazwisko]