Petycja do Prezydenta RP w sprawie samoobrony w przypadku ataku bronią chemiczną.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Pan Andrzej Duda

 

Petycja do Prezydenta RP w sprawie samoobrony w przypadku ataku bronią chemiczną.

0100
  2
 
2 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Petycja do Prezydenta RP w sprawie samoobrony w przypadku ataku bronią chemiczną.

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracam się do Pana, jako do zwierzchnika wojska naszego z ważkim problemem.
Czy dostrzega Pan ogromne zagrożenie, jakim jest bezbronność naszych przeciętnych obywateli wobec ataku gazowego / broni chemicznej?
W szkołach nie ma już PO. Nikt nie ma masek przeciwgazowych, nikt teraz nie jest szkolony na wypadek takiego ataku.
Po co przeciwnikom atom, jak wystarczy użyć, np. sarinu?
Apeluję do Pana Prezydenta o zajęcie się tą ważką sprawą.
Niech każdy obywatel otrzyma maskę przeciwgazową i zostanie przeszkolony na wypadek ataku chemicznego.
Proszę o jak najszybszą reakcję! Dziękuję!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent RP Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracam się do Pana, jako do zwierzchnika wojska naszego. z ważkim problemem.
Czy dostrzega Pan ogromne zagrożenie, jakim jest bezbronność naszych przeciętnych obywateli wobec ataku gazowego / broni chemicznej?
W szkołach nie ma już PO. Nikt nie ma masek przeciwgazowych, nikt teraz nie jest szkolony na wypadek takiego ataku.
Po co przeciwnikom atom, jak wystarczy użyć, np. sarinu?
Apeluję do Pana Prezydenta o zajęcie się tą ważką sprawą.
Niech każdy obywatel otrzyma maskę przeciwgazową i zostanie przeszkolony na wypadek ataku chemicznego.
Proszę o jak najszybszą reakcję! Dziękuję!

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja do Prezydenta RP w sprawie samoobrony w przypadku ataku bronią chemiczną.

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  2
 
2 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.