Powstrzymaj skandaliczną nominację do OSCARA

Adresat/Adresaci petycji: Pan prof. dr hab. Piotr Gliński Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Powstrzymaj skandaliczną nominację do OSCARA

Powstrzymaj skandaliczną nominację do OSCARA

010.000
  6.611
 
6.611 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 9 września 2017 roku Komisja Oscarowa złożona z przedstawicieli polskiego środowiska filmowego oraz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w składzie: Paweł Pawlikowski (przewodniczący), Grażyna Torbicka, Stefan Laudyn, Arthur Reinhardt, Tomasz Wasilewski, Agnieszka Smoczyńska oraz Magdalena Sroka, podjęła decyzję o nominacji filmu "Pokot" w reżyserii Agnieszki Holland, na polskiego kandydata do Oscara, w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

W imieniu członków Stowarzyszenia im. Biskupa Kajetana Sołtyka oraz Klubu Magna Polonia Ziemia Kłodzka żądamy zablokowania nominacji filmu „Pokot” w reżyserii Agnieszki Holland jako polskiej kandydatury do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Oskarów w roku 2018 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny oraz promocji tego filmu na międzynarodowych pokazach i festiwalach filmowych. Wnosimy także o natychmiastowe odwołanie Komisji Oskarowej w w/w składzie oraz odwołanie Pani Magdaleny Sroki z funkcji Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

UZASADNIENIE

W zgodnej opinii naszego środowiska, a tym wielu twórców polskiej kultury, krytyków filmowych i literackich oraz przedstawicieli mediów związanych z kulturą, film „Pokot” w reżyserii Agnieszki Holland zrealizowany na podstawie adaptacji powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój plug przez kości umarłych” jest obrazem w swoim przekazie i narracji antypolskim, antykatolickim i nie powinien reprezentować Polski na prestiżowych międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym oczywiście nie powinien ubiegać się o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w roku 2018.

Członkowie Komisji oraz Pani Dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej, swoją decyzją o nominacji filmu „Pokot” zachowali się tendencyjnie, promując nieprawdziwy w swojej i narracji i przekazie obraz naszej, polskiej rzeczywistości, którą wykreowały razem: pisarka Olga Tokarczuk i reżyser Agnieszka Holland.

Dodatkowo promocja środowiska twórców i animatorów kultury, którzy kierują się w swoich działaniach, obcą w polskiej tradycji narodowej, ideologią marksizmu kulturowego oraz wypełniających w swojej twórczości dyrektywy tzw „szkoły frankfurckiej”, gdzie cywilizację wyrywa się z korzeniami z fundamentów natury i tradycji, i odbudowuje się jako nową organizację, która sztucznie i mechanicznie formuje człowieka ery postnowoczesnej, jest nie do przyjęcia. Takie traktowanie i manipulowanie odbiorcami polskiej kultury budzi nasz głęboki sprzeciw, szczególnie teraz, kiedy Rząd RP stawia sobie za priorytet odbudowywanie mediów narodowych, obronę i promocje polskiej kultury narodowej w świecie.

Film „Pokot” w sposób nieprawdziwy i nieuprawniony przedstawia obraz polskiej, współczesnej prowincji, napiętnuje polską wielowiekową tradycję związaną z kulturą materialną i obyczajem dworu szlacheckiego. Obraz ten ukazuje stosunkowo liczną grupę społeczną, jaką są myśliwi, członkowie kół łowieckich, jako ludzi złych i bezdusznych, okrutnych wobec zwierząt i nie szanujących świata przyrody. Film ten jest także nie do przyjęcia dla ludzi wierzących, katolików stawia bowiem życie ludzkie na równi z życiem zwierząt, a nawet poprzez działania głównej bohaterki filmu, emerytowanej inżynier Janiny Duszejko usprawiedliwia zabicie człowieka jako zadośćuczynienie i karę za śmierć zwierzęcia. W złym i nieprawdziwym świetle, autorki filmu przedstawiają też osobę duchownego katolickiego, sugerując widzowi, że ksiądz działa w zmowie i w porozumieniu z myśliwymi, w domyśle okrutnymi bandytami mordującymi zwierzęta. W związku z tym ludzie na prowincji, w domyśle my wszyscy związani z polską tradycją narodowo-katolicką, jesteśmy winni zła, które dzieje się na świecie, gwałcimy prawa przyrody i za to powinna nas spotkać śmierć jako należna kara. Takie usprawiedliwienie zbrodni jaką jest zabicie człowieka jest niedopuszczalne, niezgodne z obowiązującym w Rzeczpospolitej prawem i bardzo krzywdzące dla ludzi, kierującymi się w życiu wartościami chrześcijańskimi. Ponadto główna bohaterka filmu zajmuje się namiętnie astrologią i wierzy w świat magiczny, które to działania są promocją tzw. „miękkiego okultyzmu” i z natury rzeczy dla wierzących katolików są nie do przyjęcia.

Poza tym, owi myśliwi, w filmie prezentowani są w sposób tendencyjny jako pijacy, rozpustnicy, bijący swoje żony, nie potrafiący inaczej rozwiązywać konfliktów niż tylko poprzez stosowanie przemocy i to wobec słabszych od siebie. Doprawdy, odbiorca międzynarodowy może nabrać przekonania, że wszystko co jest związane w polską prowincją, z polską kulturą i tradycją jest złe i odrażające. Widz w Ameryce, który nigdy nie był w Polsce, nie zna naszej kultury i tradycji, po obejrzeniu filmu „Pokot” może uwierzyć, że Polska to naprawdę dziki kraj, a Polacy, to niekrzesane dzikusy, których pouczanie i napiętnowanie za brak demokracji jest uzasadnione.

Film „Pokot” w swojej narracji zaciera granice pomiędzy dobrem i złem, usprawiedliwia zbrodnie na ludziach w imię słusznej kary i wskazuje na brak szacunku dla życia ludzkiego. Jest zatem obrazem głęboko nieetycznym. Piętnowanie w filmie w sposób jawny i ukryty wartości chrześcijańskich, na których zbudowana jest nasza europejska cywilizacja, stawia film w opozycji do tych wartości i czyni z niego przekaz antykultury. Promowanie filmu „Pokot” przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zatem skandalem, kompromituje państwowy urząd i podważa dobry wizerunek Polski w świecie. Zatem nominacja tego filmu do ubiegania się o nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych powinna być odwołana ze skutkiem natychmiastowym.

W związku z powyższym żądamy odwołania nominacji filmu „Pokot” do promowania go i ubiegania się o nagrody na międzynarodowych festiwali filmowych, w tym Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w roku 2018 roku oraz odwołania ze skutkiem natychmiastowym całego składu Komisji Oskarowej oraz Dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej Pani Magdaleny Sroki.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nasz kraj powinien reprezentować film bardziej godny, prawdziwie ukazujący naszą historię i dziedzictwo kulturowe. W naszej zgodnej ocenie kryteria te spełnia film „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego zrealizowany na postawie scenariusza powieści Stanisława Srokowskiego „Nienawiść”.

 

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
010.000
  6.611
 
6.611 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Pan prof. dr hab. Piotr Gliński Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powstrzymajmy skandaliczną nominację do OSCARA

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Pan prof. dr hab. Piotr Gliński Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powstrzymajmy skandaliczną nominację do OSCARA

[Imię i nazwisko]