Jesteśmy z Wami! Wyrok na p. J. Kotulę i P. Sycza

Solidarni z obrońcami dzieci

 

Jesteśmy z Wami! Wyrok na p. J. Kotulę i P. Sycza

050.000
  32.459
 
32.459 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Jesteśmy z Wami! Wyrok na p. J. Kotulę i P. Sycza

Zapadł wyrok, który nakazuje przeprosiny wobec szpitala (!) oraz zapłacenie kosztów sądowych. Panowie już zapowiadają apelację.

W dniu 16 X 2014 o godz. 9.00 w sali 122 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 /zamek/ odbyła się pierwsza rozprawa procesu wytoczonego p. Jackowi Kotuli i Przemysławowi Syczowi z Fundacji Pro-prawo do życia przez szpital Pro-Familia za organizację 18 pikiet antyaborcyjnych informujących, że w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie zabija się chore nienarodzone dzieci dokonując na nich aborcji.

---

Według rzeszowskiego sądu nie można mówić prawdy o tym, że aborcja to zabijanie. Ten wyrok należy uznać za skandaliczny. Panowie Jacek Kotula i Przemysław Sycz z Fundacji Pro – Prawo do Życia zostali pozwani, ponieważ informowali (organizując pikiety), że w rzeszowskim szpitalu Pro Familia zabija się dzieci (to ten szpital, który ukarał położną, p. A. Rejman, za odmowę uczestniczenia w aborcji). Sąd nakazał im przeprosić za „naruszenie dobrego imienia placówki”. Sąd nakazał pozwanym opublikować absurdalne przeprosiny: „Jednocześnie przepraszam, że swoim działaniem doprowadziłem do naruszenia dobrego imienia Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie”. Po odczytaniu wyroku media i publiczność musieli opuścić salę rozpraw, gdyż jego uzasadnienie zostało utajnione. 

– Uzasadnienie wyroku jest absurdalne. Będziemy składać apelacją i dążyć od odtajnienia uzasadnienia wyroku – powiedział Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji PRO – Prawo do Życia.
Mam wielką nadzieję, że sąd wyższej instancji nie będzie miał wątpliwości co do tego, że za mówienie prawdy o aborcji nie można penalizować.
Pokażmy światu, że nie zgadzamy się na takie wyroki. Panowie Jacku i Przemku: Jesteśmy z Wami!
Podpiszmy się pod listem solidarności z nimi:

 

Poniżej wklejam oświadczenie panów Jacka Kotuli i Przemysława Sycza:


„Szpital Pro-Familia chciał wydania wyroku zakazującego mówienia, ze aborcja to zabijanie.

Dziś Sąd Okręgowy taki wyrok wydał.
Uzasadnienie tego wyroku uważamy za całkowicie absurdalne.
Sąd prawdopodobnie jest tego świadom, skoro treść uzasadnienia utajnił.
Naszym zdaniem brak było podstaw prawnych dla utajnienia tego uzasadnienia.
Sąd uczynił to tylko po to, by opinia publiczna nie mogła poznać motywów, którymi kierował się sąd.
Sąd trafnie przewidywał, ze poznanie przez opinie publiczna uzasadnienia, byłoby całkowita jego kompromitacja.
Wyrok jest nieprawomocny i będzie wniesiona apelacja. Jednakże nasze działania obecnie będą skierowane na nakłonienie sądu, by ujawnił uzasadnienie wyroku. Wszyscy Polacy maja prawo dowiedzieć się, czemu władze naszego kraju zakazują mówienia, iż aborcja jest zabijaniem.
Jan Paweł II nie żyje. Z dzisiejszego wyroku sadu wynika jednak, ze gdyby dalej był wśród nas, byłby ścigany przez państwo polskie za nauczanie o tym, ze aborcja jest zabójstwem.

Jacek Kotula
Przemysław Sycz”

Jeśli większość Polaków powie głośno, że aborcja to zabijanie i wskaże szpitale, w których giną dzieci, to czy wszystkich nas skażą? Drodzy Państwo, nie mamy wątpliwości, że toczy się dziś nierówna i niesprawiedliwa walka, której ofiarami są dzieci, ich matki (nie zapominajmy nigdy o cierpieniu tych kobiet, które przeżyły aborcję swoich dzieci), ojcowie i całe rodziny.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Dziękuję i wspieram

Panie Jacku, Panie Przemysławie,

dziękuję Panom za działalność w obronie dzieci, a tym samym ich matek, ojców, całych rodzin oraz pracowników służby zdrowia, którzy nie godzą się na deprawowanie zawodów medycznych poprzez zmuszanie lekarzy i położnych do zabijania.

Wasza działalność to przykład miłości bliźniego. Nigdy nie możemy być bierni wobec zła.

Wasza postawa jest dla mnie przykładem i inspiracją do odważnego działania w obronie człowieka. Wspieram Panów modlitwą podczas procesu.

Łączę wyrazy wdzięczności.

[Imię i nazwisko]

Jesteśmy z Wami! Wyrok na p. J. Kotulę i P. Sycza

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  32.459
 
32.459 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.