Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

CitizenGO jest całkowicie finansowane poprzez małe darowizny przekazywane przez tysiące zaangażowanych osób na całym świecie.

CitizenGO, bez żadnego wyjątku, nie akceptuje finansowego wsparcia ze strony publicznych instytucji oraz komercyjnych partnerów. CitizenGO jest wolne od reklam.

Sprawozdanie finansowe: [2019]

Sprawozdanie finansowe: [2018]

Sprawozdanie finansowe: [2017]

Sprawozdanie finansowe: [2016]

Sprawozdanie finansowe: [2015]

Sprawozdanie finansowe: [2014]