Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

CitizenGO jest całkowicie finansowane z drobnych darowizn przekazywanych przez tysiące zaangażowanych osób na całym świecie.

CitizenGO, bez żadnego wyjątku, nie akceptuje finansowego wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz partnerów komercyjnych. CitizenGO jest wolne od reklam.

Sprawozdanie finansowe: [2021]

Sprawozdanie finansowe: [2020]

Sprawozdanie finansowe: [2019]

Sprawozdanie finansowe: [2018]

Sprawozdanie finansowe: [2017]

Sprawozdanie finansowe: [2016]

Sprawozdanie finansowe: [2015]

Sprawozdanie finansowe: [2014]