Protest przeciw pomówieniom 46-u amerykańskich kongresmenów o udział Polski w zbrodniach przeciw Żydom.

Adresat/Adresaci petycji: Szanowny Pan Sekretarz Stanu - John F. Kerry - Departament Stanów Zjednoczonych

 

Protest przeciw pomówieniom 46-u amerykańskich kongresmenów o udział Polski w zbrodniach przeciw Żydom.

0500
  320
 
320 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.

Protest przeciw pomówieniom 46-u amerykańskich kongresmenów o udział Polski w zbrodniach przeciw Żydom.

DRODZY RODACY:

 


Załączona petycja jest skierowana do Sekretarza Stanu USA Johna Kerryego w związku 
z  oskarżeniami 46-u amerykańskich kongresmenów zarzucajacych Polsce bezprawne przywłaszczenie żydowskiego mienia po drugiej wojnie światowej.

 

Jako niezależna przedstawicielka Polonii Amerykańskiej zwracam sie z prośba do wszystkich rodaków zamieszkałych w kraju oraz poza jego granicami o poparcie stanowiska siedmiu prezesów stanów USA Kongresu Polonii Amerykańkiej, zawartego w liście skierowanym do Sekretarza Stanu Johna Kerryego oraz innych najwyższych władz USA. List o podobnej treści został przez nich wysłany również do pozostałych amerykańskich kongresmenów, prezydenta Baracka Obamy, wiceprezydenta Joe Bidena oraz sekretarza stanu Johna Kerryego. W Polsce kopię listu otrzymali prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister Witold Waszczykowski i marszałkowie sejmu i senatu.

 

Prezesi  Kongresu Polonii Amerykańskiej z New Jersey, Long Island, Michigan, Wschodniego Massachusetts, Florydy, Południowej i Północnej Kalifornii wskazują na akta prawne regulujące zobowiązania Polski wynikające z prawa własności obywateli, którzy zamieszkiwali Polskę przed i podczas drugiej wojny światowej. Należą do nich przede wszystkim traktaty restytucyjne i umowy indemnizacyjne podpisane z 13 krajami -  w tym  USA -  w latach 1948 i 1971, na mocy których, wszystkie rozczenia zagranicznych podmiotów prawnych i osób indywidualnych zostały w pełni uregulowane i spłacone. W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła 20 procent populacji, 40 procent przedwojennego terytorium, 62 procent przemysłu, 84 procent infrastruktury i większą część wykształconej inteligencji. W dodatku Polska nigdy nie otrzymała żadnych odszkodowań wojennych, które przy ogólnych szacunkach wykonanych wiele lat temu wynoszą od 640 do 850 miliardów dolarów. Pomimo ogromnych strat i braku jakichkolwiek odszkodowań za zniszczenia wojenne, Polska zrekompensowała i nadal rekompensuje straty poniesione przez dawnych właścicieli nieruchomości, także tych pochodzenia żydowskiego.

Od 1989 roku rozczenia osób prywatnych są rozpapatrywane i realizowane na drodze administracyjnej i sądowej. Problem nieuzasadnionych rozszczeń wysuwanych pod adresm Polski wciąż wraca pomimo wprowadzonych regulacji prawnych, na co zwracają uwagę prezesi siedmiu Stanów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zwracają też uwage na istnienie prywatnych grup interesów, które domagają się miliardów dolarów za nieruchomości i inne żydowskie aktywa bez posiadania jakichkolwiek dowodów własności.

Poparcia też wymaga seria listów do kongresmenów i Sekretarza Stanu Johna Kerryego wraz z opinią prawną The Platta Law Firm wystosowaną przez  “Nowy Dziennik”,  największą  polskojęzyczną gazetę na Wschodnim Wybrzeżu USA. Wśród faktów podkreślanych w orzeczeniu prawnym The Plata Law Firm zwrócono uwage na kwotę 40 milionów dolarów, które Polska już zapłaciła Stanom Zjednoczonym, w ramach odszkodowania, za mienie utracone przez amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego w trakcie i po drugiej wojnie światowej. Ponadto przypomniano fakt, iż prawie 20 lat temu Polska wprowadziła prawo restytucji żydowskiego mienia komunalnego i zwróciła organizacjom żydowskim prawo własności do około 2500 nieruchomości.  Mienie pozostawione w Polsce bez spadkobierców, podobnie jak we wszystkich  demokratycznych krajach, w tym w USA, zostało przekazane skarbowi państwa.
Pełna dokumentacja dotycząca pomówień amerykańskich polityków oraz odpowiedzi na postawione zarzuty zawarte są na stronie
www.polish-american.us

 

W liście 46-u amerykańskich kongresmenów państwo polskie jest oskarżone o wpółudział w zbrodniach przeciwko Żydom. To jest fałszowanie historii”, stwierdzają przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej z New Jersey, Long Island, Michigan, Wschodniego Massachusetts, Florydy, Południowej i Północnej Kalifornii. Dodają, że celem ich protestu jest zwrócenie uwagi na niesłuszność wysuwanych przeciwko Polsce zarzutów. Przedstawiają ważne fakty z historii Polski przypominając, że Polska była jedynym z wszystkich okupowanym przez Niemców krajem, w którym powołano Radę Pomocy Żydom pod nazwą “Żegota”. Miało to miejsce w grudniu 1942 roku przy Delegaturze Rządu Republiki Polskiej na Kraj.

Incjatorkami powstania Rady Pomocy Żydom byly dwie Polki: pisarka Zofia Kossak-Szczucka oraz przedstawicielka PPS Wanda Krahelska-Filipowicz. Celem tej podziemnej organizacji było niesienie pomocy ludziom zamkniętym w gettcie oraz ukrywających się poza gettem.“Żegota” działała do 1945 roku. Jej członkowie nieśli pomoc materialną, zapewniali schronienie, środki do życia, opiekę lekarską, dostarczali fałszywe dokumenty. Jednymi z  najbardziej znanych działaczy Żegoty byli Irena Sendlerowa i Władysław Bartoszewski. Pomimo okupacji niemieckiej na ulicach Warszawy pojawiały się plakaty wzywające do pomocy Żydom o następującej treści:

 

W gettcie warszawskim za murem odcinającym od świata kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. Kto milczy w obliczu mordu - staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia - ten przyzwala. Zabieramy głos my, katolicy-Polacy

 

pisała Zofia Kossak-Szczucka. Dokument wydano w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Kolportowany na ulicach Warszawy był reakcją na rozpętanie wielkiej akcji likwidacji Żydów przez hitlerowskiego okupanta.


Polski Naród jest oburzony bezszczeszczeniem honoru tysięcy bezimiennych jak też znanych z nazwiska i imienia bohaterów polskich, którzy z narażeniem własnego życia ratowali prześladowanych przez niemieckiego okupanta Żydów z pożogi wojennej. Ich los w czasie drugiej wojny światowej nie był Polakom obojętny. Świadczy o tym 
szczególnie postawa Jana Karskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Ireny Sendlerowej.

 

 

Jan Karski, świadek eksterminacji Żydów w Oświęcimiu, jako pierwszy i jedyny zawiadomił o holokauście prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta. Miało to miejsce 28 lipca 1943 roku. Polski wysłannik przekazał również przedstawicielom najwyższych władz alianckich prośby przywódców żydowskich o ratunek dla Żydów. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez Jana Karskiego w postaci mikrofilmów, ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w Londynie Edward Raczyński przygotował i przedstawił aliantom 10 grudnia 1942 roku szczegółowy raport o zagładzie Żydów. Jan Karski za działalność  na rzecz ratowania Żydów został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi: polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Uhonorowany jest również przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

           

Ogromną rolę w ratowaniu Żydów w czasie drugiej wojny światowej odegrał również Rotmistrz Witold Pilecki, który do obozu w Oświęcimiu trafił dobrowolnie w 1940 roku. Witold Pilecki zbierał, a następnie przekazywał materiały wywiadowcze przez wypuszczanych na wolność więźniów. Przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa Żydów dokonaną na terenie nazistowsko-niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Zdobył wiarygodne informacje o zbrodniach hitlerowskich oraz materiały o tworzonych przez Niemców na terenie Polski obozach koncentracyjnych. W 1943 roku  udało mu sie uciec z obozu w Oświecimiu i przekazać fakty o eksterminacji Żydów władzom Polskiego Państwa Podziemnego. Został uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

 

Jedną z bardziej znanych w świecie postaci, symbolem polskiego poświęcenia i  zaangażowania Polaków w ratowaniu Żydów jest również Irena Sendlerowa. Narażając własne życie ocaliła z getta warszawskiego przed zagładą około 2500 żydowskich dzieci. Została uhonorowana przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

 

 

PAMIĘĆ O LUDZIACH  NIOSĄCYCH POMOC ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ JEST W NARODZIE POLSKIM WCIĄŻ ŻYWA. SĄ NASZYMI BOHATERAMI NARODOWYMI, KTÓRYM MÓWIMY “CZEŚĆ ICH PAMIĘCI’’

NA LIŚCIE SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA, ZA

RATUNEK NIESIONY ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ NAJWIĘCEJ  MIEJSCA  ZAJMUJĄ OBYWATELE  NARODU  POLSKIEGO.

Rodzi się pytanie jakiej pomocy udzielili Żydom przedstawiciele władz amerykańskich oraz wsólnota żydowska znajdująca sie na terenie USA w tamtym okrutnym dla nich czasie.

Odpowiedz jest jednoznaczna. Ówcześni Żydzi nie doczekali się żadnej pomocy od tych, na których pomoc liczyli najbardziej. W zamian tego dużo miejsca poświęcono i poświęca się nadal przejęciu tak zwanego pożydowskiego mienia znajdującego się na terenie Polski. Ekwiwalent tegoż mienia miałby poslużyć jako rekompensata za zbrodnie wojenne wykonane na Żydach. Jednocześnie o te zbrodnie oskarża się również Polaków!

 

 

 

DRODZY RODACY !


Nie pozwólmy, aby zorganizowane światowe grupy interesów fałszowały historię drugiej wojny światowej, a w tym również historię Polski oraz próbowały zawłaszczyć miliardy dolarów przez nieznajomość faktów historycznych lub celowo zafałszowaną ich interpretację. Zwróćmy uwagę Sekretarza Stanu USA, iż rozczenia za przestępstwa związane z ludobójstwem Żydów dokonane przez Niemców w okresie drugiej wojny światowej NIE POWINNY BYĆ KIEROWANE DO POLSKI  LECZ DO NIEMIEC I ROSJI, KTÓRE ROZPĘTAŁY DRUGĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ I  UCZESTNICZYŁY W AKTACH LUDOBÓJSTWA NA NARODODACH ŻYDOWSKIM  JAK RÓWNIEŻ POLSKIM !
Jeśli czujesz się synem lub córką polskiego narodu, nie bądż obojętny wobec faktów przedstawionych  w  zalączonej  petycji.  Złóż swój podpis.

 

 

Z poważaniem,

 

Ewa Pawłowska.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Szanowny Pan Sekretarz Stanu - John F. Kerry - Departament Stanów Zjednoczonych

06/09/2016

Szanowny Pan Sekretarz Stanu

John F. Kerry

Departament Stanów Zjednoczonych
2201C Street, N.W.

Washinghton, DC 20520


Szanowny Panie Sekretarzu!


Obywatele Rzeczpospolitej Polski zwracają się z protestem przeciw zarzutom postawionym w listach 46 amerykańskich kongresmenów z dnia 29 czerwca 2015 roku, rewidentów miasta i stanu Nowy York oraz skarbnika stanu Kalifornia z dnia 30 lipca 2015 roku. Zarzuty te dotyczą restytucji żydowskiego mienia, które zostało rzekomo przywłaszczone przez Polskę po drugiej wojnie światowej. Listy skierowne przez tych polityków do Pana Sektetarza oskarżają Polskę o współudział w zbrodniach przeciwko Żydom i stawiają nasz kraj w tej samej kategorii co nazistowskie Niemcy! Celem naszego protestu jest zwrócenie uwagi na  niesłusznść tych oskarżeń, które fałszują historię drugiej wojny światowej i mają pomóc bliżej niekoreślonym grupom w uzyskaniu tak zwanych powojennych odszkodowań. Pełna dokumentacja dotyczaca zarzutów i odpowiedzi na oskarżenia, znajduje sie na stronie  
www.polish-american.us

Przypominamy fakty historyczne, które przeczą  pomówieniom 46-u amerykańskich polityków:

Polska była jedynym z okupowanych przez Niemcy krajem, w którym została utworzona podziemna organizacja „Żegota” w celu ratowania Żydow. Powstała 4 grudnia 1942 roku z inicjatywy dwóch Polek: pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej oraz przedstawicielki PPS Wandy Krahelskiej-Filipowicz. Organizacja ta działała do 1945 roku i była jedyną państwową instytucją pomagającą Żydom w okupowanej Europie. Członkowie Żegoty nieśli pomoc materialną, zapewniali schronienie, środki do życia, opiekę lekarską, dostarczali fałszywe dokumenty. Na ulicach okupowanej Warszawy kolportowano plakaty wzywające do niesienia pomocy Żydom.

W gettcie warszawskim za murem odcinającym od świata kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. Kto milczy w obliczu mordu - staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia - ten przyzwala. Zabieramy głos my, katolicy-Polacy

pisała Zofia Kossak-Szczucka. Plakat tej treści wydano w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy. Rozkolportowany na ulicach Warszawy był reakcją Polaków na rozpętanie wielkiej akcji likwidacji Żydów przez hitlerowskiego okupanta.

Naród polski jest oburzony bezczeszczeniem honoru tysięcy bezimiennych, jak też znanych z nazwiska i imienia bohaterów polskich, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów z pożogi wojennej. Ich los w czasie drugiej wojny światowej nie był Polakom obojętny. Swiadczy o tym szczegolnie postawa Jana Karskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Ireny Sendlerowej.

Jan Karski, świadek eksterminacji Żydów w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, jako pierwszy i jedyny zawiadomił o holokauście prezydenta USA Franklina Roosevelta w dniu 28 lipca 1943 roku. Polski wysłannik przekazał również przedstawicielom najwyższych władz alianckich prośby przywódców żydowskich o ratunek dla Żydów. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez Jana Karskiego w postaci mikrofilmów ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w Londynie Edward Raczyński przygotował i przedstawił aliantom 10 grudnia 1942 roku szczegółowy raport o zagładzie Żydów. Jan Karski za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi: polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. Został również uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Ogromną rolę w ratowaniu Żydów w czasie drugiej wojny światowej odegrał również Rotmistrz Witold Pilecki, który do obozu w Oświęcimiu trafił dobrowolnie w 1940 roku. Witold Pilecki zbierał, a następnie przekazywał materiały wywiadowcze przez wypuszczanych na wolność więźniów. Przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa Żydów dokonaną na terenie nazistowsko-niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Zdobył wiarygodne informacje o zbrodniach hitlerowskich oraz materiały o tworzonych przez Niemców na terenie Polski obozach koncentracyjnych. W 1943 roku udało mu sie uciec z obozu w Oświecimiu i przekazać fakty o holokauście władzom Polskiego Państwa Podziemnego. Został uhonorowany przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Jedną z bardziej znanych w świecie postaci, symbolem polskiego poświęcenia i zaangażowania Polaków w ratowanie Żydów jest również Irena Sendlerowa. Narażając własne życie uratowała z getta warszawskiego przed zagładą około 2500 żydowskich dzieci. Została uhonorowana przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Pomimo starań okupowanej Polski o pomoc dla narodu żydowskiego, ówczesny rząd USA oraz wspólnota amerykańska pochodzenia żydowskiego nie udzieliły im pomocy. Co gorsze, winą za powstałą sytuację obarczono Polskę!

PAMIĘĆ O LUDZIACH NIOSĄCYCH POMOC  ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ JEST W NARODZIE POLSKIM WCIĄŻ ŻYWA. SĄ NASZYMI BOHATERAMI NARODOWYMI, KTÓRYM MÓWIMY “CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. WARTO RÓWNIEZ PAMIĘTAĆ, ŻE NA LIŚCIE “SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA ZA RATUNEK NIESIONY ŻYDOM W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ NAJWIĘCEJ MIEJSCA ZAJMUJĄ OBYWATELE NARODU POLSKIEGO.

Zwracamy uwagę Pana Sekretarza, że w czasie drugiej wojny światowej Polska straciła 20 procent swojej populacji, 40 procent przedwojennego terytorium, 62 procent przemysłu, 84 procent infrastruktury i większą część wykształconej inteligencji. Pomimo ogromnych strat i braku jakichkolwiek odszkodowań za zniszczenia wojenne, które szacowane były kilka lat temu na 640 do 850 miliardów dolarów, Polska zrekompensowała i nadal rekompensuje straty poniesione przez dawnych właścicieli nieruchomości, także tych pochodzenia żydowskiego. W latach 1948 i 1971 Polska  podpisała traktaty restytucyjne i umowy indemnizacyjne z 13 krajami - w tym z USA - na mocy których, wszystkie roszczenia zagranicznych podmiotów prawnych i osób indywidualnych zostały w pełni uregulowane i spłacone. Od 1989 roku roszczenia osób prywatnych są rozpatrywane i realizowane na drodze administracyjnej i sądowej. W ten sposób tysiące Żydów lub ich spadkobierców - tak jak i przedstawicieli innych narodowości - odzyskało swoje majątki w Polsce.

Zwracamy również uwagę Pana Sekretarza na kampanię propagandową organizowaną i kierowaną przez prywatne grupy interesow, które domagają się od Polski miliardów dolarów za nieruchomości i inne aktywa pozostawione bezpotomnie przez Żydów po drugiej wojnie światowej. Nie posiadając jakichkolwiek dowodów mogących udokumentować prawo własności wypacza sie i zakłmuje historię, tworząc w ten sposób argument do przejęcia bezpodstawnych rozczeń. Działania te zbiegają się z presją polityczną wywieraną na polski rząd, w celu przekazania rekompensat organizacjom, które nie mają podstaw prawnych do dziedziczenia mienia żydowskiego. Żądania, aby Polska przejęła odpowiedzialność za zbrodnie dokonane przez faktycznych sprawców jakimi są nazistowskie Niemcy brzmią oburzająco!

Stanowczo popieramy stanowisko siedmiu prezesów wydziałów stanowych Kongresu Polonii Amerykańskiej zawarte w  listach do każdego z amerykańskich kongresmenów jak również  w piśmie do Szanownego Pana Sekretarza Stanu i innych najwyszych władz USA. Popieramy także stanowisko “Nowego  Dziennika” -  największej polskojęzycznej gazety na Wschodnim Wybrzeżu USA , która udostępniła Szanownemu Panu Sekretarzowi w dniu 15/10/15 opinię prawną opracowaną przez The Plata Law Firm PLLC. Wśród faktów podkreślanych w orzeczeniu prawnym The Plata Law Firm zwrócono uwage na kwotę 40 milionów dolarów, które Polska już zapłaciła Stanom Zjednoczonym w ramach odszkodowń za mienie utracone przez amerykańskich obywateli pochodzenia żydowskiego. Ponadto przypomniano fakt, iż prawie 20 lat temu Polska wprowadziła prawo restytucji żydowskiego mienia komunalnego i zwróciła organizacjom żydowskim prawo własności do około 2500 nieruchomości. Mienie osób pozostawione w Polsce bez spadkobierców, podobnie jak we wszystkich demokratycznych krajach - w tym w USA - pozostaje we władaniu skarbu państwa.

Protestujemy przeciwko bezpodstawnym oskarżeniom wobec Polski oraz domagamy się wycofania niesłusznych pomówień. Ze strony narodu polskiego nigdy nie bedzie zgody na działania zorganizowanych światowych grup interesów  próbujące zmieniac historię drugiej wojny światowej, w tym również historię naszego kraju. Wyrażamy swój sprzeciw wobec antypolskich postaw prezentowanych publicznie przez niektórych polityków amerykańskich oraz bezprecedensowych prób wyłudzenia i zawłaszczenia polskiego mienia za pomocą dowolnej interpretacji faktów historycznych.

Obywatele Rzeczpospolitej Polski

 06/09/2016

 

The Honorable John F. Kerry

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

 

 

Dear Mr. Secretary,

 

We, the citizens of the Polish Republic turn to you to protest against the allegations made in the letter by 46 American Congressmen, dated June 29, 2015 and the letter by the Comptrollers of the City and State of New York and the Treasurer of the State of California, dated July 30, 2015.

The allegations concern the restitution of Jewish property, purportedly misappropriated by Poland after World War II. The letters addressed to you, Mr. Secretary, by the aforementioned politicians accuse Poland of collaboration in crimes committed against the Jewish people and place our country in the same category as Nazi Germany! The purpose of our protest is to draw attention to the falseness of these accusations that misrepresent the historic background of World War II, voiced purely to support the motives of self-interest of unspecified groups of people to obtain the so-called Holocaust compensation. Full documentation of the accusations and replies thereon can be found on the website www.polish-american.us.

 

Let us recall historical facts that would contradict the allegations of the 46 American politicians.  

 

Poland was the only one country occupied by Nazi Germany where a clandestine organization called Zegota was set-up to save Jewish people. Established on December 4, 1942 on the initiative of two Polish women, the writer Zofia Kossak-Szczucka and the PPS representative Wanda Krahelska-Filipowicz. The organization functioned until 1945 and was the only institution operating under the auspices of the Polish Government in Exile aiding Jews in occupied Europe. Zegota members provided them with financial assistance, shelter, livelihoods, medical care and forged documents. Posters calling for the support of Jewish people were distributed on the streets of occupied Warsaw. Zofia Kossak-Szczucka wrote:

“Several hundred thousands of victims are awaiting their death in the Warsaw Ghetto, behind a wall cutting them off from the world. Those who keep silent in the face of a murder become the murderer’s accomplice. Not to condemn is to allow! We Polish Catholics speak out.”

 

Five thousand posters with suchlike content were printed and distributed throughout the streets of Warsaw. Such was the reaction of the Polish people to the huge operation unleashed by the Nazi occupier aimed at liquidating Jews.

 

The Polish nation is outraged by the desecration of the honor of thousands of Polish heroes, nameless and those known by name, who rescued Jews from the conflagration of World War II, endangering their own lives. Poles were not indifferent to their fate. This was especially reflected in the attitudes of Jan Karski, Capitan Witold Pilecki and Irena Sandler.

 

Jan Karski, an eye-witness to the extermination of Jews at the Auschwitz concentration camp was the first and only person to inform the then President of the USA, Franklin D. Roosevelt about the Holocaust on July 28, 1943. The Polish emissary also conveyed the appeal from Jewish leaders to representatives of the highest Allied authorities. On December 10, 1942, Edward Raczynski, the then Foreign Minister of the Polish Government in London, provided the Allies with a detailed report on the Holocaust based on documentary evidence delivered by Jan Karski in the form of microfilms. Jan Karski was awarded the highest state distinctions, the Polish Order of the White Eagle and the American Medal of Freedom, for his activities. Additionally, Yad Vashem recognized him as a ‘Righteous Among the Nations’.

 

A further person who played an enormous role in saving Jews during World War II was Capitan Witold Pilecki who deliberately ended up in Auschwitz in 1940. He gathered intelligence about the camp, which was smuggled out with released prisoners. Pilecki prepared the first secret note about the holocaust and the fate of Jewish inmates in the German Nazi camp at Auschwitz.

He acquired reliable information about Nazi crimes as well as material on concentration camps constructed by the Germans in Poland. In 1943, Pilecki managed to escape from the Auschwitz camp and conveyed the facts about the Holocaust to the Polish Underground State. He was awarded the ‘Righteous Among the Nations’ accolade by Yad Vashem.

 

One of the figures better known in the world as a symbol of Polish dedication and involvement in saving Jews is Irena Sendler. Risking her own life, she saved in the region of 2,500 Jewish children from death in the Warsaw Ghetto. She was also awarded the ‘Righteous Among Nations’ distinction by Yad Vashem.

 

Despite efforts made by occupied Poland to obtain help for Jewish people, neither the then government of the USA nor the American Jewish community provided any assistance. Yet, Poland was blamed for the existing situation!

 

 

 

 

THE MEMORY OF THE PEOPLE WHO AIDED JEWS DURING WORLD WAR II STILL LIVES AMONG THE POLISH NATION. THEY ARE OUR NATIONAL HEROES AND WE HAIL THEIR MEMORY. WE NEED TO REMEMBER THAT THE LARGEST NUMBER ON THE LIST OF ‘RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS’ WHO SUPPORTED JEWISH PEOPLE DURING WORLD WAR II ARE POLISH CITIZENS.

 

We would also bring to your attention the fact that Poland lost 20% of its population, 40% of its pre-war territory, 62% of its industry, 84% of its infrastructure, and a majority of its educated population during World War II. Despite huge losses and the absence of reparations for war damages, which a number of years ago were estimated at 640 to 850 billion dollars, Poland has compensated and continues to compensate for losses incurred by former property owners, including those of Jewish origin. Between 1948 and 1971 Poland concluded property restitutions and compensation treaties with 13 countries, including the USA. Under these treaties all claims launched by foreign legal entities and individuals have been settled in full and discharged. Since 1989, all private individual claims are being reviewed and realized by judicial and administrative bodies. As a result, thousands of Jews or their heirs, as well as representatives of other nations have recovered their properties in Poland.

 

Mr. Secretary, we would also like to turn your attention to the propaganda campaign organized and managed by private interest groups who demand that Poland pay billions of dollars for properties and assets left after the World War II by heirless Jews.

 

In the absence of documentary evidence of ownership rights, history is being distorted and falsified and arguments to seize unfounded claims are being created. These actions coincide with political pressure on the Polish government to pay compensation to organizations that lack any legal grounds for claiming Jewish properties. The demands that Poland takes responsibility for crimes committed by the actual offenders, which is Nazi Germany, are outrageous!

 

We firmly support the stance expressed by seven Presidents of State Divisions of the Polish American Congress, in letters addressed to each American congressman, other principal US authorities, as well as to you, Mr. State Secretary. We also back the stance of Nowy Dziennik (Polish Daily News), the largest Polish language newspaper on the USA East Coast, which on October 15, 2015 provided you, Mr. Secretary, with a legal opinion prepared by The Plata Law Firm PLLC. Among the facts underlined in the memorandum of law by The Plata Law Firm, special attention is paid to the amount of 40,000,000.00 US dollars paid by Poland to the United Stated in compensation for properties lost by American citizens of Jewish origin. In addition, the opinion recalled that

Poland enacted a law on the restitution of Jewish communal property nearly 20 years ago and consequently returned the right of ownership of approximately 2,500 properties to Jewish organizations. As is the case in most democratic countries, including the USA, any properties in Poland that remain without heirs fall to the State Treasury.

 

We object to the unfounded allegations against Poland and demand that such unjustified defamations are withdrawn. The Polish nation will not accept the furtive activities of organized international groups of interests that attempt to change the history of World War II, including the history of our country. We express our opposition to the anti-Polish attitudes publicly presented by some American politicians as well as the unprecedented attempts to extort and seize Polish properties by means of arbitrary interpretations of historical facts.

 

The citizens of the Polish Republic 

 

 

[Imię i nazwisko]

Protest przeciw pomówieniom 46-u amerykańskich kongresmenów o udział Polski w zbrodniach przeciw Żydom.

Podpisz tę petycję teraz!

0500
  320
 
320 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500 podpisów.