Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych