Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE