Tadeusz Reytan

Obrazek użytkownika Tadeusz Reytan
Tadeusz Reytan  

Obawa, że działania polityków wciągną państwo polskie w konflikt zbrojny zmuszają obywateli do zabrania głosu w tej ważnej sprawie. Efektem dotychczasowej polityki wschodniej są wysokie ceny gazu w naszym kraju, ograniczenia w dostępie do rosyjskiego rynku zbytu, wzrost poczucia zagrożenia i rosnące obciążenia podatkowe.