Janusz Olewiński

Obrazek użytkownika Janusz Olewiński
Janusz Olewiński  

Wszyscy działacze opozycji antykomunistycznej przeszli lustrację, czego do tej nie dokonano wobec prawie 240 tysięcy kombatantów. Dlatego należy podpisać petycje, aby taką weryfikację przeprowadzono. Nie ma równości między katem czy donosicielem, a ich ofiarą.

Petycja dotyczy zwolnienia emerytowanych działaczy opozycji antykomunistycznej z podatku i składki emerytalnej. Nie bądź bierny, bierz sprawy w swoje ręce - złóż podpis pod petycją. Do tej pory inni decydują o Tobie i najgorzej na tym wychodzisz, więc nie zwlekaj, podpisz i zachęć innych.

Internauto, od Ciebie także zależy czy ludzie, którym Polska zawdzięcza niepodległość będą traktowani godnie w wolnej Polsce. Za poparcie Listu otwartego nikt nie będzie pobity, wtrącony do więzienia, pędzony knutem na Syberię czy wtrącony do komory gazowej. Twój głos natomiast może odwrócić los osób dyskryminowanych tylko z tego powodu, że byli odważni w czasach pogardy.

Udziel poparcia weteranowi walki o wolną i suwerenną Polskę. Osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych żyją do tej pory w trudnych warunkach materialnych, mimo, że Konsytuacja zobowiązuje władze Polski do zapewnienia im godnego poziomu życia do końca ich dni. Nie znajdowaliby się w takiej sytuacji, gdyby nie zaangażowaliby się w walkę o wolną i suwerenną Polskę.