Mateusz Jarosiewicz

Fundacja im. Nikoli Tesli; ul. Proletariacka 3/28; 15-449 Białystok KRS 00000443710

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wojewódzkich Kuratorów Oświaty

Do Prezydium Sejmu: Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.

Do wiadomości Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich oraz Wszyscy Posłowie. 

Fundacja im. Nikoli Tesli; ul. Proletariacka 3/28; 15-449 Białystok,  KRS 00000443710

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Irlandzki urząd ds. ochrony danych skierował do Facebooka wstępy nakaz zaprzestania przesyłania danych osobowych na temat europejskich użytkowników platformy do Stanów Zjednoczonych. Podstawowym argumentem urzędu jest niewystarczający poziom ochrony prywatności unijnych internautów.   

Mamy do czynienia w Polsce z grupą przestępczą, która bierze udział w okradaniu i eksterminacji społeczeństwa.

Pomimo istotnych zastrzeżeń i wielu protestów Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rażąco naruszającą interes publiczny. Prawo geologiczne i górnicze zostało zmienione decyzja sejmu "wstecz", aby umożliwić zagranicznym kapitałom uzyskiwanie koncesji według niekorzystnych dla Polski warunków bezprzetargowych przez spółki bez niezbędnego kapitału i gwarancji.

Dnia 6.03.2020 Andrzej Duda przedstawiany jako "prezydent" Rzeczpospolitej Polskiej podpisał haniebną nowelizację ustawy oddającą bezcenne złoża naturalne w obce ręce.

https://www.youtube.com/watch?v=_g72nOG7uKU

Nie akceptujemy działań polskiego rządu w interesie USA. Nie podzielamy zainteresowania wojną ani zastraszaniem i prowokowaniem innych krajów.

Porozumienia z USA zawierane przez tzw. Prezydenta Polski Andrzeja Dudę nie odzwierciedlają woli narodu polskiego jako całości.

We don't accept the actions made by Polish government in the interest of US. We don't have shared interest in going for the war or bullying and provoking other countries.

Drodzy Państwo! 

Od wielu lat jesteśmy zwodzeni przez ukonstytuowany po okrągłym stole układ. Niektórzy mieli jeszcze nadzieję na zapowiadaną "Dobrą Zmianę", jednak propozycja partii Jarosława Kaczyńskiego okazała się być największym kłamstwem i nastąpiła jedynie "Dobra Zamiana".