Mateusz Jarosiewicz

Obrazek użytkownika Mateusz Jarosiewicz
Mateusz Jarosiewicz  

Nie akceptujemy działań polskiego rządu w interesie USA. Nie podzielamy zainteresowania wojną ani zastraszaniem i prowokowaniem innych krajów.

Porozumienia z USA zawierane przez tzw. Prezydenta Polski Andrzeja Dudę nie odzwierciedlają woli narodu polskiego jako całości.

We don't accept the actions made by Polish government in the interest of US. We don't have shared interest in going for the war or bullying and provoking other countries.

Drodzy Państwo! 

Od wielu lat jesteśmy zwodzeni przez ukonstytuowany po okrągłym stole układ. Niektórzy mieli jeszcze nadzieję na zapowiadaną "Dobrą Zmianę", jednak propozycja partii Jarosława Kaczyńskiego okazała się być największym kłamstwem i nastąpiła jedynie "Dobra Zamiana".