Przedstawiciele środowisk katolickich Diecezji Gdańskiej

Obrazek użytkownika Przedstawiciele środowisk katolickich Diecezji Gdańskiej
Przedstawiciele środowisk katolickich Diecezji Gdańskiej  

Zachęcamy wszystkich ludzi, dla których ważne są takie wartości jak: rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo do dołączenia do grona sygnatariuszy niniejszego wezwania.
Prosimy o upowszechnianie treści tego dokumentu wśród swoich znajomych. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego gremium, ludzi o podobnych poglądach, podzielających obawy o zmiany kulturowe trudne do zaakceptowania w naszym kręgu cywilizacyjnym.