Ewelina Syzdek

Obrazek użytkownika Ewelina  Syzdek
Ewelina Syzdek  

Prosimy o przywrócenie Ks. Romana Kneblewskiego na stanowisko Proboszcza. Decyzja o przeniesieniu Go na emeryturę jest decyzją przedwczesną i podyktowana presją lewicowych mediów i środowisk przeciwnych Kościołowi. Takiej presji ani biskup ani katolicy ulegać nie powinni. Proszę o tłumne wsparcie i przekazywanie Znajomym, Rodzinie i wszelkim środowiskom mogącym udzielić wsparcia.

Proszę o wyrażenie poparcia dla zwołania synodu dla radykalnego powrotu do Ewangelii Chrystusa w Kościele. Wsparcie i wyraźne stanięcie świeckich wiernych po stronie prawdy Ewangelii i Chrystusowego Prawa ma moc zatrzymać, sparaliżować dzieła szatana w dewastowaniu Kościoła. Stańmy po stronie Prawdy Ewangelii Chrystusa Pana!

Polska zawsze była katolicka i nie będzie inna. Albo będzie silna Chrystusem albo jej nie będzie wcale, co ze zgrozą obserwujemy w krajach zachodniej Europy. Utraciwszy swoją wiarę, moralność katolicką, tracą swoją, czasami tak bardzo wzniosłą i doskonałą kulturę, tożsamość narodową.

Bardzo proszę o przyłączenie się. Wielu walczy z Kościołem i robi to otwarcie i głośno. Pozwala się na profanacje katolickich świętości, każdy ateista, głoszący ideologie walczące z Bogiem i z porządkiem stworzenia, mający ochotę naubliżać katolikom, nie ma żadnych przeszkód w wolności wypowiedzi.