Paweł Woliński

Każdy rodzic wychowujący dzieci pragnie, by szkoła była najlepszym miejscem do nauki i wychowania, ale też do zabawy i chwil radości.

Dzieci w szkole nie powinny być nigdy świadkiem, czy przedmiotem działań dorosłych, które mogłyby zakłócić proces nauki i wychowania.