W sprawie uchwalenia ustawy penalizującej użycie sformułowania "polski obóz koncentracyjny"

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

 

W sprawie uchwalenia ustawy penalizującej użycie sformułowania "polski obóz koncentracyjny"

W sprawie uchwalenia ustawy penalizującej użycie sformułowania "polski obóz koncentracyjny"

050.000
  41.296
 
41.296 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Zniesławiające sformułowania "polskie obozy koncentracyjne", 'polskie obozy śmierci", "polskie getta" używane są powszechnie przez światowe media i utrwalają fałszywy obraz Polaków jako sprawców Holokaustu. Jest to nie tylko krzywdzące lecz także niezwykle niebezpieczne, ponieważ w obecnej sytuacji międzynarodowej zafałszowanie prawdy o drugiej wojnie światowej, ustawienie Polaków w roli katów delegitymizuje Polskę jako pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej. W obronie narodu morderców nikt się nie ujmie i nie wypełni zobowiązań sojuszniczych. Narodowi morderców nie należy się współczucie ani pomoc, bo żeby taką pomoc otrzymać trzeba się cieszyć sympatią narodów które mają pomagać. Dlatego trzeba zwalczać oszczerców, do czego niezbędne jest prawo, które pozwoli z urzędu ścigać na całym świecie tych, którzy znieważają Naród Polski.

Maciej Świrski

Prezes Zarządu Reduty Dobrego Imienia - Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

[email protected]

515 130 211

http://reduta-dobrego-imienia.pl

050.000
  41.296
 
41.296 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Petycja do Marszałka Sejmu w sprawie jak najszybszego uchwalenia ustawy o karaniu za użycie sformułowania „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz śmierci”, „polskie getto” i podobnych.

Szanowny Panie Marszałku,

 

 

Rząd Rzeczypospolitej przyjął projekt ustawy w spawie penalizacji użycia sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i podobne.

 

Od ponad dwóch lat czekamy na uchwalenie takiego prawa, które pozwoli na skuteczną walkę z oszczerstwami przeciwko Polsce. Szerokie rzesze Polaków, bez względu na poglądy polityczne, uważają to określenie za oszczercze, zniesławiające i fałszujące historię.

 

Rządząca do niedawna Polską opcja polityczna nie zrobiła praktycznie nic, żeby przeciwdziałać użyciu w światowych mediach oszczerczych określeń. Dopiero wybory na jesieni 2015 roku zmieniły sytuację.

 

Prosimy Pana Marszałka o jak najszybsze procedowanie ustawy - nowelizacji ustawy o IPN, w której zawarto przepisy penalizujące użycie oszczerczych sformułowań. Popieramy tę ustawę. NIe jest przy tym istotna argumentacja przeciwników, że ustawa nie będzie działać poza granicami kraju. Już sama świadomość istnienia takiego prawa w Polsce zwróci uwagę na fakt, że Polacy nie zgadzają się na fałszowanie historii i są zdecydowani zwalczać te fałszerstwa wszelkimi dostępnymi metodami. I należy oczywiście pamietać, że prawo kształtuje świadomość, co w konsekwencji da ograniczenie użycia oszczerczych sformułowań.

 

Panie Marszałku,

w rękach Sejmu pod Pańskim przewodnictwem jest teraz los ustawy, której jak najszybsze uchwalenie leży w żywotnym interesie obywateli, którzy powierzyli Panu i Posłom te zaszczytne urzędy

 

Z poważaniem

 

Maciej Świrski

 

Prezes Reduty Dobrego Imienia

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Petycja do Marszałka Sejmu w sprawie jak najszybszego uchwalenia ustawy o karaniu za użycie sformułowania „polski obóz koncentracyjny”, „polski obóz śmierci”, „polskie getto” i podobnych.

Szanowny Panie Marszałku,

 

 

Rząd Rzeczypospolitej przyjął projekt ustawy w spawie penalizacji użycia sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i podobne.

 

Od ponad dwóch lat czekamy na uchwalenie takiego prawa, które pozwoli na skuteczną walkę z oszczerstwami przeciwko Polsce. Szerokie rzesze Polaków, bez względu na poglądy polityczne, uważają to określenie za oszczercze, zniesławiające i fałszujące historię.

 

Rządząca do niedawna Polską opcja polityczna nie zrobiła praktycznie nic, żeby przeciwdziałać użyciu w światowych mediach oszczerczych określeń. Dopiero wybory na jesieni 2015 roku zmieniły sytuację.

 

Prosimy Pana Marszałka o jak najszybsze procedowanie ustawy - nowelizacji ustawy o IPN, w której zawarto przepisy penalizujące użycie oszczerczych sformułowań. Popieramy tę ustawę. NIe jest przy tym istotna argumentacja przeciwników, że ustawa nie będzie działać poza granicami kraju. Już sama świadomość istnienia takiego prawa w Polsce zwróci uwagę na fakt, że Polacy nie zgadzają się na fałszowanie historii i są zdecydowani zwalczać te fałszerstwa wszelkimi dostępnymi metodami. I należy oczywiście pamietać, że prawo kształtuje świadomość, co w konsekwencji da ograniczenie użycia oszczerczych sformułowań.

 

Panie Marszałku,

w rękach Sejmu pod Pańskim przewodnictwem jest teraz los ustawy, której jak najszybsze uchwalenie leży w żywotnym interesie obywateli, którzy powierzyli Panu i Posłom te zaszczytne urzędy

 

Z poważaniem

 

Maciej Świrski

 

Prezes Reduty Dobrego Imienia

[Imię i nazwisko]