Panie Prezydencie, proszę ratować Vincenta Lambert!

Petycja do Emmanuel'a Macron

 

Panie Prezydencie, proszę ratować Vincenta Lambert!

0200.000
  141.840
 
141.840 pessoas já assinaram esta petição. Ajude-nos a conseguir 200.000 assinaturas.

Panie Prezydencie, proszę ratować Vincenta Lambert!

20 maja szpital w Reims we Francji, miasta w którym mieszka Vincent Lambert, zaczął wprowadzać mężczyznę w stan śpiączki i wycofywać sondę (rurkę), która zapewnia mu jedzenie i wodę. Następnie, jeszcze tego samego dnia sąd apelacyjny w Paryżu nakazał, aby jednak kontynuowano podawanie żywności i płynów.

Nie trwało to długo, bo w piątek, 28 czerwca, Sąd Najwyższy Francji uchylił decyzję Sądu Apelacyjnego w Paryżu.
Obecnie, od 2 lipca, Lambert jest ponownie uśpiony i odwodniony. Przerwanie nawadniania będzie przyczyną jego śmierci. Umrzeć z pragnienia to okropne cierpienie.

Lambert żyje z niepełnosprawnością od czasu wypadku motocyklowego w 2008 r.
Oddycha samodzielnie i nie wymaga leczenia, a jedynie podstawowej opieki, w tym podawania żywności i płynów.
W 2015 roku jego żona zwróciła się do sądu z wnioskiem o wstrzymanie jedzenia i płynów, podczas gdy jego rodzice wciąż walczą o jego życie.

Kilka tygodni temu Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ zwrócił się do francuskiego rządu, apelując o wycofanie się z decyzji o zabiciu Vincenta Lamberta poprzez zaprzestanie nawadniania. Stwierdzono, że śmierć Lamberta przez odwodnienie narusza jego prawa jako osoby niepełnosprawnej.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością wymaga od narodów:

25(f) Zapobieganie dyskryminacji poprzez odmawianiu opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych lub żywności i płynów ze względu na niepełnosprawność.

Prosimy podpisać petycję do Prezydenta Francji Emmanuela Macrona, wzywając go do interwencji w sprawie Vincenta Lamberta, który jest osobą niepełnosprawną.

Lambert nie umiera, ale wstrzymanie podawania mu płynów i żywności sprawi, że umrze z pragnienia.

Żaden człowiek, niezależnie od swojej niepełnosprawności, nie zasługuje na to, by celowo uśmiercić go poprzez odwodnienie.

Jeszcze raz prosimy o podpisanie petycji, wzywającej prezydenta Macrona do ratowania Vincenta Lamberta.

+ Letter to:

Assine esta petição agora!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Por favor, escolha uma opção:
Procesamos seus dados pessoais de acordo com nossas Política de privacidade e nossos Termos de uso.Ao assinar você aceita os termos de uso da CitizenGO e sua política de privacidade, e aceita receber mensagens de e-mail sobre nossas campanhas. Você pode cancelar seu cadastro na lista a qualquer momento.

List do Prezydenta Francji

Szanowny Panie Prezydencie Macron,

proszę o interwencję Pana Prezydenta w sprawie ratowania życia Vincenta Lamberta. 

Jest on osobą niepełnosprawną, która wymaga karmienia za pomocą sondy, tak samo jak wiele innych osób z niepełnosprawnościami.

Vincent Lambert nie jest umierający i nie wymaga żadnego leczenia, jedynie podstawowej opieki, w tym podawania żywności i płynów.

Żaden człowiek nie powinien być celowo skazywany na śmierć poprzez zaprzestanie pojenia i odżywiania.

Życie osób z niepełnosprawnością to obszar szczególnej ochrony, która powinna być priorytetem każdej ludzkiej społeczności. 

Bardzo proszę, by uratował Pan życie Vincenta Lamberta.

[Seu nome]

Panie Prezydencie, proszę ratować Vincenta Lambert!

Assine esta petição agora!

0200.000
  141.840
 
141.840 pessoas já assinaram esta petição. Ajude-nos a conseguir 200.000 assinaturas.