Nie potratom v OSN CPD 54

Petícia adresovaná OSN

 

Nie potratom v OSN CPD 54

01.000.000
  551.530
 
551.530 pessoas já assinaram esta petição. Ajude-nos a conseguir 1.000.000 assinaturas.

Nie potratom v OSN CPD 54

Potrebujeme Vašu urgentnú reakciu. Termín je 23. apríla. Spoliehame sa na Vás, že nám pomôžete zastaviť program pro-potratovej loby na jednej z najvýznamnejších medzinárodných platforiem.

Organizácia Spojených národov rýchlo zvoláva členov Komisie pre populáciu a rozvoj (CPD) od pondelka 19. apríla 2021 na 54. zasadanie, ktoré sa koná takmer súbežne na pôde OSN s dvoma veľmi kontroverznými pro-potratovými konferenciami: Komisia pre postavenie žien a Fórum pre rovnosť generácií.

Teraz žiadajú členov, aby sa zúčastnili online stretnutia, kde budú rokovať o tom, ako využiť medzinárodnú finančnú pomoc na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19, a na zabezpečenie populačnej a potravinovej bezpečnosti. Je smutné, že medzinárodné  financovanie potratov je jednou z najvyšších priorít.

Ak schvália predložený dokument, financovanie medzinárodnej pomoci, ktoré malo pomôcť pri pandémii COVID-19, bude smerovať na toto:

  • potraty,
  • vyvíjanie tlaku na členské štáty OSN, aby implementovali plány na zlepšenie prístupu k potratom,
  • kondómy a antikoncepcia,
  • sexuálna výchova deťom,
  • väčšia moc pre pozíciu generálneho tajomníka OSN.

Potravinová bezpečnosť a výživa sú životne dôležité potreby na celom svete. Po prečítaní názvu by si človek myslel, že sa OSN snaží využiť medzinárodnú finančnú pomoc na skutočne dôležité potreby.

V dokumente sa však píše, že „ženy a dievčatá zohrávajú zásadnú úlohu ako činiteľky rozvoja uznávajúc, že dosiahnutie rodovej rovnosti 7 z 10 a plnej realizácie práv pre všetky ženy a dievčatá, a plná a efektívna účasť žien vo vedení závisia od pomenovania kľúčových bariér pre uskutočnenie gender rovnosti a odstránenia všetkých foriem diskriminácie vrátane viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie, ako aj sexuálneho a gendrovo podmieneného násilia, čo je kľúčové pre naplnenie Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj 2030... predovšetkým sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv, čím sa podporuje potravinová bezpečnosť a zdravie a primeraná výživa pre všetkých .... “

Žiadame, aby predsedovia úradu vypustili odseky 21 a 22, a odstránili z dokumentu potraty.

Váš podpis doručíme priamo do OSN.

Viac informácií:

UN CPD 54

https://undocs.org/en/E/CN.9/2021/3

+ Letter to:

Assine esta petição agora!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Por favor, escolha uma opção:

Petícia adresovaná pre CPD OSN

Vážené predsednícto Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN,

žiadame Vás, aby ste nezneužívali krízu COVID-19 na vnucovanie potratov členským štátom.

Právo na potrat neexistuje.

Vypustite z Návrhu Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odseky 21 a 22.

[Seu nome]

Nie potratom v OSN CPD 54

Assine esta petição agora!

01.000.000
  551.530
 
551.530 pessoas já assinaram esta petição. Ajude-nos a conseguir 1.000.000 assinaturas.