Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

0100
  6
 
6 подписей собрано. Помогите нам собрать 100 подписей.

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Oryginał Petycji jest dostępny tu: http://zbyszek.evot.org/sady.php

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów.
autor: Zbigniew Lisiecki, 25.07.2017

My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się całkowitego usunięcia z Konstytucji Polskiej artykuły 181 o obecnym brzmieniu:

Art. 181.

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Uzasadnienie:
Instnienie tego artykułu w Konstytucji nie ma żadnego uzasadnienia.
Jego usunięcie jest logicznie konieczne ze względu na wymóg równości wobec prawa oraz praktycznie konieczne ze względu na obecny stan zapści sądownictwa w Polsce Usunięcie samego artykułu 181 bez żadnych innych zmian Konstytucji nie prowadzi do żadnych złych następstw i może zostać dokonane głosowaniem w Polskim Sejmie.

Это обращение было создано лицом или организацией, не связанными с CitizenGO. CitizenGO не несет ответственности за его содержание.
+ Letter to:

Подпишите сейчас!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Подписывая обращение, Вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности CitizenGO, а также соглашаетесь получать время от времени электронные письма о наших кампаниях. Вы можете отписаться от рассылки в любое время.

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

С уважением,
[Ваше имя]

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Подпишите сейчас!

0100
  6
 
6 подписей собрано. Помогите нам собрать 100 подписей.