Ochrana života, rodiny a slobody po celom svete

CitizenGO je komunita 18.545.273 aktívnych občanov, ktorí obhajujú v spoločnosti hodnoty života, rodiny a slobody, a zastavujú ľavicovo-liberálnu agendu

témy

Ochrana života, rodiny a slobody po celom svete

victory
Odmietame tzv. úradnú zmenu pohlavia

Aktuálne: Vyzývame nového povereného ministra zdravotníctva a predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, aby okamžite zastavil tzv. úradnú zmenu pohlavia. Takúto zmenu umožnil exminister zdravotníctva Lengvarský, keď vo štvrtok 2.3 podpísal odborné štandardy umožňujúcu zjednodušenú matrikovú tzv. zmenu pohlavia.
----
Jeden podpis ministra zdravotníctva nás delí od toho, že na Slovensku bude možná úradná zmena pohlavia.

Situácia je veľmi vážna. 

V piatok 3. februára odsúhlasila komisia pre schvaľovanie štandardov liečebných postupov na ministerstve zdravotníctva štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Z 20 odborníkov komisie hlasovalo 12 za, sedem sa zdržalo a jeden člen bol proti.

V praxi to znamená, že ak minister Lengvarský štandardy podpíše, automaticky sa aktivuje platnosť odborného uznesenia zo 6. apríla 2022, ktoré dovoľujú úradnú zmenu pohlavia.

Musíme konať rýchlo. 

Podpíšte sa a vyzvite ministra zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal. 

Minister zdravotníctva zatiaľ odborné štandardy nepodpísal, pretože ho znepokojilo, že hlasovanie dopadlo tak tesne, a vraj by bol nerád, keby štandard spôsoboval „zvadu“ v odbornej obci a napriek jeho schváleniu by podľa neho všetci odborníci nepostupovali.

Realita je taká, že transgender lobisti vyvíjajú obrovský tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby úradná zmena pohlavia bola možná. 

Zároveň minister Lengvarský čelí tlaku konzervatívnych politikov a členov vlády, aby úradná zmena pohlavia možná nebola.  

V našom záujme je, aby odborné štandardy v súčasnom ideologickom znení v žiadnom prípade neboli podpísané.

V stávke je skutočne veľa.

Ak na Slovensku bude dovolená úradná zmena pohlavia, bude dochádzať k absurdným situáciám ako napr. úradne vedení muži budú môcť menštruovať, otehotnieť a rodiť deti (keďže biologicky budú ženy). 

Sociálne zariadenia, sauny, šatne, sprchy, toalety, či väznice prestanú byť bezpečným miestom pre ženy. Riziko znásilnenia a obťažovania sa dramaticky zvýši, keďže biologickí muži úradne vedení ako ženy budú mať prístup všade tam, kam môžu vstúpiť momentálne iba ženy.

Predstavte si, že idete s manželkou alebo dcérou na plaváreň, a v ženskej šatni narazia na nejakého exhibicionistu alebo násiliníka, ktorý sa vyhlasuje za ženu…

V Škótsku riešili prípad, do akej väznice poslať muža, ktorý znásilnil dve ženy a následne sa prehlásil za ženu. Zvíťazil zdravý rozum a poslali ho do mužskej väznice, hoci je úradné vedený ako žena.

Ďalšou problematickou oblasťou bude šport. Predstavte si, ako nejaký muž vyhlásený za ženu súťaži v nejakej kontaktnej športovej disciplíne so ženami napr. box. 

Mužská anatómia je iná ako ženská a muži majú svalnatejšiu postavu ako ženy, čo mužov fyzicky zvýhodňuje. Hormonálna “terapia” v podobe estrogénu mužské výhody neodstráni. Je preto nespravodlivé, aby biologickí muži vyhlásení za ženy súťažili s biologickými ženami. Ak sa náhodou diskriminované športovkyne ozvú, sú hneď obvinené z transfóbie.

Uvedené dôvody sú tak vážne, že v žiadnom prípade by sme na Slovensku nemali dovoliť schvaľovanie transgenderizmu, pretože to spôsobí katastrofu v mnohých oblastiach (spoločenských, právnych, medicínskych a pod.). 

Preto Vás prosíme, aby ste čím skôr podpísali našu výzvu adresovanú ministrovi zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal.

Je paradoxné, že ministerstvo zdravotníctva má čas a ľudí na to, aby riešili kontroverznú ideologickú transgender agendu v čase, keď nám hrozí prepadnutie obrovských finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre meškajúcu reformu zdravotníctva. Navyše na jeseň sme sa len tak tak vyhli kolapsu zdravotného systému pre štrajk lekárov.  

Minister Lengvarský a jeho tím nesú priamo zodpovednosť za tieto problémy. 

A namiesto toho, aby teraz urgentne venovali všetky personálne, odborné a časové kapacity do riešenia meškajúcej reformy, ktorá môže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti ľuďom na Slovensku, tak oni riešia transgenderizmus.  

Ak sa pýtate, ako je to možné, že niekto ma takto nastavené priority, tak sa pýtate správne. Tiež tomu nerozumiem. 

A túto otázku by sme mali adresovať priamo ministrovi zdravotníctva.

Podpíšte sa a vyzvite ministra Lengvarského, aby riešil skutočné problémy v zdravotníctve a nepretláčal kontroverznú ideologickú agendu.

Viac informácií:

Vyjadrenie psychiatrov, psychológov a iných odborníkov k transsexualizmu
https://transsexualizmus.sk

Medicínsky štandard pre transsexualitu: Komisia ho schválila, no Lengvarský nie je spokojný, lebo prešiel len tesne
https://www.postoj.sk/124004/komisia-ho-schvalila-no-lengvarsky-nie-je-spokojny-lebo-presiel-len-tesne

Transsexuálnu revolúciu môže spustiť jediný podpis. Opisujeme príbeh, ako sa táto radikálna agenda presadila v zákulisí a kto za to nesie zodpovednosť
https://standard.sk/317574/transsexualnu-revoluciu-moze-spustit-jediny-podpis-opisujeme-pribeh-ako-sa-tato-radikalna-agenda-presadila-v-zakulisi-a-kto-za-to-nesie-zodpovednost/

Lengvarského rezort v problémoch: Peniaze z plánu obnovy sú ohrozené, z Rázsoch možno nebude stáť ani skelet
https://www.postoj.sk/123033/z-razsoch-mozno-nebude-stat-ani-skelet

Transgender práva sú hrozbou pre väzenkyne
https://www.spectator.co.uk/article/female-prisoners-are-being-endangered-by-trans-rights/

Zneužívanie žien v športe pod zámienkou transgenderh práv si zaslúži moment #MeToo
https://www.heritage.org/gender/commentary/abuse-women-sports-under-the-guise-trans-rights-deserves-metoo-moment

Transsexuálna žena uznaná vinnou zo znásilnenia presunutá do mužskej väznice
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/26/trans-woman-isla-bryson-found-guilty-rape-not-be-held-in-womens-prison-sturgeon

Foto: Tasr

Výzva pre OSN: prestaňte ohrozovať naše deti, obhajujte skutočné práva žien!

OSN zvolalo 67. výročné zasadnutie Komisie pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná od 6. do 17. marca. Našou úlohou je postaviť sa proti nebezpečnej ideologickej agende, ktorá ohrozuje predovšetkým malé deti. 

OSN je otvorene proti nám... pretože hovoríme pravdu! Tvrdíme, že neexistuje právo ukončiť nevinný nenarodený život, že chlapci nemôžu byť dievčatami a dievčatá chlapcami, že muži a ženy sú definovaní svojou biológiou, a nie vymyslenou gender ideológiou. Progresívci v OSN nás nemajú radi, ale niekde v hĺbke musia uznať, žeto, čo hovoríme, je pravda.

Chcete vedieť, čo konkrétne robia? Snažia sa nás umlčať, cenzurovať, dokonca nás nazvali "teroristami" a keby môžu, úplne zakážu našu činnosť.

Progresívci sa spojili, aby presadili a natlačili svoj názor všade a všetkým. Snažia sa dosiahnuť, aby všetci podporovali potraty bez akéhokoľvek obmedzenia a všade na svete kvitla radikálna gender ideológia, ktorá mrzačí dospelých i deti. 

Čaká nás dôležitý zápas. A preto potrebujeme Vašu pomoc. 

Tento mesiac sa koná zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) a my sa musíme vzoprieť ich útokom na život, manželstvo a rodinu. 

V návrhu prípravného dokumentu, ktorý sme v CitizenGO dôkladne zanalyzovali, Komisia presadzuje, aby sa podporovali potraty, sexualizácia detí a gender ideológia.

Cieľom OSN je presadiť takzvanú "komplexnú sexuálnu výchovu" alebo CSE (ang. Comprehensive sexual education), ktorá explicitným sexuálnym obsahom indoktrinuje malé detí a šíri LGBT propagandu a lži o identite muža a ženy.

CSE obsahuje viaceré kontroverzné veci, medzi ktoré patrí napr. propagácia promiskuity, výučba masturbácie pre 4-ročné deti, gender ideológia, ako aj skorá sexuálna iniciácia, ktorá je pre malé deti nepotrebná a škodlivá.

Usmernenie navrhuje, aby sa deti od štyroch rokov učili, že pohlavie je sociálny konštrukt, a aby sa od deviatich rokov učili "oceňovať vlastnú gender identitu a prejavovať rešpekt voči gender identite iných". 

To v praxi znamená aj to, že ak sa niekto cíti ráno ako chlapec a večer ako dievča, jeho spolužiaci by to mali rešpektovať a prispôsobovať mužský a ženský jazykový rod pri oslovení.

V cieľoch CSE sa nachádza aj výzva k rešpektu "netradičných rodín" (napr. dvaja homosexuáli s deťmi) a veľký dôraz sa kladie na tzv. "LGBT práva" ako keby boli LBGT ľudia špeciálna kategória občanov, ktorí potrebujú nejaké špeciálne občianske práva navyše. Predkladatelia z radov progresívcov sa pri tom všetkom tvária, že ich požiadavky sú "založené na dôkazoch".

Hlas prorodinných organizácií je na pôde OSN potláčaný a je najvyšší čas, aby sme sa ideologickej cenzúre postavili!

Podpíšte túto petíciu, v ktorej žiadame diplomatov zastupujúcich Slovensko a delegátov všetkých ostatných krajín, aby odstránili kontroverzné odseky, ktoré presadzujú potraty ako právo a sexualizáciu detí maskovanú pod pojmom "komplexná sexuálna výchova" (CSE). 

Náš cieľ na nadchádzajúcom zasadnutí Komisie pre postavenie žien (CSW) je jasný. Spolu s ďalšími pro-life a pro-rodinnými organizáciami neúnavne pracujeme na tom, aby sme ovplyvnili konečné uznesenie Komisie. A potrebujeme k tomu Vašu pomoc.

Súčasný prístup OSN k sexuálnej výchove predstavuje veľké ohrozenie pre naše deti! Vieme, aké dôležité je bojovať proti každému ideologickému odseku v návrhu dokumentu, pretože každý takýto odsek môže mať závažné a veľmi nebezpečné dôsledky pre malé deti. 

Je veľmi dôležité, aby sme toto ideologické zlo zastavili a chránili zraniteľných!

Vieme, že všetko, čo sa schváli počas zasadania Komisie môže ľahko poslúžiť ako základ pre rozšírenie gender ideológie, sexualizácie detí a pro-potratovej agendy po celom svete.  

Viac informácií:

Stránka Komisie pre postavenie žien 2023:
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023

Predsedníčka OSN vyzýva na zavedenie sexuálnej výchovy do škôl (The Nation)
https://thenationonlineng.net/un-chair-calls-for-introduction-of-sex-education-in-schools/

Komplexná sexuálna výchova
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-news-page/

 

Odmietame ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu

Podporujem petíciu za predloženie a schválenie uznesenia poslancami NR SR, ktorá odmietne ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu a postaví sa za ochranu suverenity Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu:

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0372_SK.html

Uznesenie europarlamentu k útoku na LGBTI Za živiteľa nenávisti označili i cirkev. Kritizujú Alianciu za rodinu aj ústavu
https://www.postoj.sk/116803/dnes-treba-vediet

Týždenný výber: Slovensko nie je homofóbna diera a kresťanstvo nie je spojené s nenávisťou
https://www.postoj.sk/117008/slovensko-nie-je-homofobna-diera-a-krestanstvo-nie-je-spojene-s-nenavistou

Schválil Matúš Hagara

Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

Podporujem petíciu za odvolanie poslankyne Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo.

---

Viac informácií:

Vzdelanie poslankyne Cigánikovej
https://www.facebook.com/photo?fbid=464244152370180&set=a.119062376888361

Politická kampaň p. Cigánikovej
https://img.topky.sk/900px/1954085.jpg/Smahel-foto--Facebook-Ciganikova.jpg

Hysterický záchvat Cigánikovej na výbore NR SR pre zdravotníctvo
https://www.facebook.com/watch/?v=253874109587184

Foto: Denník Štandard/TASR

Zakročte voči vysokým cenám energií

Slovensko čaká ťažká zima a o pár mesiacov sa môžeme ocitnúť v závažnej energetickej kríze. Ceny energií môžu tak drasticky narásť, že stovky tisíc domácností sa ocitnú v stave energetickej chudoby.

Nitriansky biskup Judák upozornil na problém rastúcej chudoby na púti v Šaštíne: Chudobní Jahveho to je aj značná časť obyvateľov Slovenska. Vieme, že už dnes 700-tisíc žije na hranici sociálnej biedy. Koľkí to budú o niekoľko týždňov? A priznajme, nemuselo by to byť v takej miere.

Aby ste si to vedeli konkrétnejšie predstaviť, hovoríme o stovkách tisícov ľudí, ktorí o pár mesiacov budú riešiť existenciálne problémy ako napr. či si zaplatiť za kúrenie alebo si kúpiť jedlo.

Situácia je skutočne vážna. Vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, nedostatok niektorých komodít a nesprávna energetická politika členských štátov EÚ spôsobili raketový nárast cien elektriny, plynu a ropy. 

Je to téma, ktorú rieši celá Európa. Čo sa však deje u nás na Slovensku?

Namiesto hľadania konštruktívnych riešení pre ľudí, ktorí už čelia alebo čoskoro budú čeliť existenciálnym socio-ekonomickým problémom, sledujeme na dennej báze vzájomné politické hádky a obviňovania, spory o ministerské kreslá, a najnovšie sa k tomu pridali obštrukcie v parlamente. 

Okrem toho všeobecná politická kultúra na Slovensku dosahuje dno. Príkladom tohto masívneho úpadku je slovník použitý napr. počas nedávnej schôdze Národnej rady, kde sa časť poslancov pokúšala odvolať ministra vnútra. Z vyjadrení niektorých poslancov ste mohli nadobudnúť pocit, že nesledujete zasadnutie najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, ale stretnutie vzájomne pohnevaných štamgastov v krčme 4.cenovej kategórie.

Tento typ politického správania a komunikácie nijako nepomáha k upokojeniu a stabilizácii situácie, práve naopak, prispieva k nespokojnosti, hnevu a agresivite. 

Fakt, že spoločenská atmosféra nie je dobrá a pokojná dokazujú viaceré prieskumy. Vysokú nespokojnosť s prácou tejto vlády potvrdil aj náš nedávny prieskum.

Ľudia ako Vy a ja vedia, že nás čakajú ťažké mesiace. No mnohí politici sú tak zacyklení vo svojich problémoch a záujmoch, že ignorujú vážnu realitu bežných ľudí. Avšak ak urýchlene nepomôžu ľuďom, ktorých sa vysoké ceny energií dotknú najviac, môže dôjsť k sociálnym nepokojom, protestom a násilným demonštráciám. 

Výstrahou by im mal byť aj nedávny prieskum agentúry AKO, v ktorom až 58,4% respondentov odpovedalo, že by chceli silného a rázneho autoritárskeho lídra, aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. 

Možno si spomínate z hodín dejepisu, že keď v roku 1929 vypukla veľká hospodárska kríza, ktorá uvrhla milióny ľudí do biedy a trvala niekoľko rokov, v Nemecku v roku 1933 vyhrali nacisti a viedlo to ku katastrofe. 

Pripojte sa k našej výzve vrcholným politickým predstaviteľov a žiadajte, aby zakročili voči vysokým cenám energií.

Viac informácií:

Homília nitrianskeho biskupa Viliama Judáka na Národnej púti v Šaštíne
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220915005

Energetická kríza: Ako ušetriť 15 percent spotreby elektriny? Začnite odstránením zlozvykov
https://www.postoj.sk/114264/ako-usetrit-15-percent-spotreby-elektriny-zacnite-odstranenim-zlozvykov

Nečinnosť vedenia štátu pri riešení energií vedie pekárov do krachu
https://www.postoj.sk/113997/necinnost-vedenia-statu-pri-rieseni-energii-vedu-pekarov-do-krachu

---

Schválil Matúš Hagara

Postavme sa za slobodu slova v Európe

Sloboda slova v Európe je vo veľkom ohrození! 

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

Ak bude tento návrh prijatý, Váš pro-life a pro-family hlas bude umlčaný v celej EÚ, vrátane Slovenska.

Musím Vás varovať pred nadchádzajúcim nebezpečenstvom: Vaše právo na slobodu prejavu môže byť hrubo porušené.

Je to taktika ľavicových liberálov, ktorí chcú scenzurovať každého, kto nesúhlasí s ich pomýlenou ideologickou agendou.  Zmenou definície toho, čo znamená sloboda prejavu, zásadne obmedzia našu slobodu brániť svoje názory a presvedčenie... 

Debaty stále prebiehajú, ale hlasovanie sa nezadržateľne blíži. Najbližšie zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Luxemburgu. Plánujeme presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch. Potrebujem však Vašu pomoc TERAZ!

Ak sa potláča sloboda prejavu, politické zriadenie sa mení na totalitnú tyraniu.

Čoraz častejšie vidíme, ako sa zákony o nenávistných prejavoch dajú zneužiť na prenasledovanie ľudí s inými názormi. Bidenova administratíva v USA oznámila zámer zriadiť Radu pre riadenie dezinformácií (DGB), ktorá bude označovať informácie, ktoré sa jej nepáčia, za dezinformácie. Fínska pro-gender prokurátorka prenasleduje kresťanskú političku Päivi Räsänen za jej biblické názory na manželstvo, rodinu a sexualitu.

Na Slovensku čelíme hrozbe zo strany Márie Kolíkovej, ktorá sa snaží obmedziť slobodu slova pod zámienkou potláčania dezinformácií. Paradoxom je, že ministerka Kolíková reprezentuje stranu Sloboda a solidarita, a zároveň obmedzuje slobodu slova. Pokrytecké, že?

Musíme to zastaviť, kým nie je neskoro!

Nové zákony o nenávistných prejavoch, ktoré Komisia navrhuje doplniť do článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sú veľmi vágne formulované a môžu byť svojvoľne zneužité niektorými vplyvnými skupinami, napr. pro-potratovými a pro-gender politikmi, sudcami a aktivistami.

Ďalším problémom je, že nemáme jasnú definíciu toho, čo sú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. 

Ľavicoví liberáli chcú získať maximálne právne prostriedky, aby Vás mohli umlčať a cenzurovať pro-life a pro-rodinné hlasy!

Mobilizujeme tisíce občanov na celom svete, aby sme zabránili ľavicovým liberálom v EÚ urobiť z Vás zločincov len preto, že máte konzervatívne názory. Musíme však konať rýchlo, aby sme presvedčili delegátov, pretože hlasovanie bude už 9. - 10. júna.

Situácia je zložitá, ale máme nádej.

Pre zavedenie nových zákonov o nenávistných prejavoch musia delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu hlasovať konsenzuálne (všetci musia súhlasiť).

To znamená, že ak sa nám podarí presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch, môžeme zvíťaziť a ubrániť našu slobodu prejavu.

Ak sa nám to však nepodarí, môže sa veľmi ľahko a rýchlo stať, že budeme čeliť súdnym procesom za naše pro-life, pro-rodinné a pro-kresťanské názory prezentované na verejnosti. Potom sa môžeme rozlúčiť so slobodnou Európou.

Dúfam, že to nie je to, čo Vy a ja chceme. Konajme teraz a zastavme to!

Musíme sa ozvať a brániť slobodu slova, kým nie je neskoro!

Prosím, podpíšte našu petíciu a postavte sa za slobodu slova v Európe!

Viac informácií:

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6561

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 9. – 10. júna 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/06/09-10/

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 3. – 4. marca 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en#documents

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

 

víťazstvo

Odmietame tzv. úradnú zmenu pohlavia

Aktuálne: Vyzývame nového povereného ministra zdravotníctva a predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, aby okamžite zastavil tzv. úradnú zmenu pohlavia. Takúto zmenu umožnil exminister zdravotníctva Lengvarský, keď vo štvrtok 2.3 podpísal odborné štandardy umožňujúcu zjednodušenú matrikovú tzv. zmenu pohlavia.
----
Jeden podpis ministra zdravotníctva nás delí od toho, že na Slovensku bude možná úradná zmena pohlavia.

Situácia je veľmi vážna. 

V piatok 3. februára odsúhlasila komisia pre schvaľovanie štandardov liečebných postupov na ministerstve zdravotníctva štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Z 20 odborníkov komisie hlasovalo 12 za, sedem sa zdržalo a jeden člen bol proti.

V praxi to znamená, že ak minister Lengvarský štandardy podpíše, automaticky sa aktivuje platnosť odborného uznesenia zo 6. apríla 2022, ktoré dovoľujú úradnú zmenu pohlavia.

Musíme konať rýchlo. 

Podpíšte sa a vyzvite ministra zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal. 

Minister zdravotníctva zatiaľ odborné štandardy nepodpísal, pretože ho znepokojilo, že hlasovanie dopadlo tak tesne, a vraj by bol nerád, keby štandard spôsoboval „zvadu“ v odbornej obci a napriek jeho schváleniu by podľa neho všetci odborníci nepostupovali.

Realita je taká, že transgender lobisti vyvíjajú obrovský tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby úradná zmena pohlavia bola možná. 

Zároveň minister Lengvarský čelí tlaku konzervatívnych politikov a členov vlády, aby úradná zmena pohlavia možná nebola.  

V našom záujme je, aby odborné štandardy v súčasnom ideologickom znení v žiadnom prípade neboli podpísané.

V stávke je skutočne veľa.

Ak na Slovensku bude dovolená úradná zmena pohlavia, bude dochádzať k absurdným situáciám ako napr. úradne vedení muži budú môcť menštruovať, otehotnieť a rodiť deti (keďže biologicky budú ženy). 

Sociálne zariadenia, sauny, šatne, sprchy, toalety, či väznice prestanú byť bezpečným miestom pre ženy. Riziko znásilnenia a obťažovania sa dramaticky zvýši, keďže biologickí muži úradne vedení ako ženy budú mať prístup všade tam, kam môžu vstúpiť momentálne iba ženy.

Predstavte si, že idete s manželkou alebo dcérou na plaváreň, a v ženskej šatni narazia na nejakého exhibicionistu alebo násiliníka, ktorý sa vyhlasuje za ženu…

V Škótsku riešili prípad, do akej väznice poslať muža, ktorý znásilnil dve ženy a následne sa prehlásil za ženu. Zvíťazil zdravý rozum a poslali ho do mužskej väznice, hoci je úradné vedený ako žena.

Ďalšou problematickou oblasťou bude šport. Predstavte si, ako nejaký muž vyhlásený za ženu súťaži v nejakej kontaktnej športovej disciplíne so ženami napr. box. 

Mužská anatómia je iná ako ženská a muži majú svalnatejšiu postavu ako ženy, čo mužov fyzicky zvýhodňuje. Hormonálna “terapia” v podobe estrogénu mužské výhody neodstráni. Je preto nespravodlivé, aby biologickí muži vyhlásení za ženy súťažili s biologickými ženami. Ak sa náhodou diskriminované športovkyne ozvú, sú hneď obvinené z transfóbie.

Uvedené dôvody sú tak vážne, že v žiadnom prípade by sme na Slovensku nemali dovoliť schvaľovanie transgenderizmu, pretože to spôsobí katastrofu v mnohých oblastiach (spoločenských, právnych, medicínskych a pod.). 

Preto Vás prosíme, aby ste čím skôr podpísali našu výzvu adresovanú ministrovi zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal.

Je paradoxné, že ministerstvo zdravotníctva má čas a ľudí na to, aby riešili kontroverznú ideologickú transgender agendu v čase, keď nám hrozí prepadnutie obrovských finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre meškajúcu reformu zdravotníctva. Navyše na jeseň sme sa len tak tak vyhli kolapsu zdravotného systému pre štrajk lekárov.  

Minister Lengvarský a jeho tím nesú priamo zodpovednosť za tieto problémy. 

A namiesto toho, aby teraz urgentne venovali všetky personálne, odborné a časové kapacity do riešenia meškajúcej reformy, ktorá môže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti ľuďom na Slovensku, tak oni riešia transgenderizmus.  

Ak sa pýtate, ako je to možné, že niekto ma takto nastavené priority, tak sa pýtate správne. Tiež tomu nerozumiem. 

A túto otázku by sme mali adresovať priamo ministrovi zdravotníctva.

Podpíšte sa a vyzvite ministra Lengvarského, aby riešil skutočné problémy v zdravotníctve a nepretláčal kontroverznú ideologickú agendu.

Viac informácií:

Vyjadrenie psychiatrov, psychológov a iných odborníkov k transsexualizmu
https://transsexualizmus.sk

Medicínsky štandard pre transsexualitu: Komisia ho schválila, no Lengvarský nie je spokojný, lebo prešiel len tesne
https://www.postoj.sk/124004/komisia-ho-schvalila-no-lengvarsky-nie-je-spokojny-lebo-presiel-len-tesne

Transsexuálnu revolúciu môže spustiť jediný podpis. Opisujeme príbeh, ako sa táto radikálna agenda presadila v zákulisí a kto za to nesie zodpovednosť
https://standard.sk/317574/transsexualnu-revoluciu-moze-spustit-jediny-podpis-opisujeme-pribeh-ako-sa-tato-radikalna-agenda-presadila-v-zakulisi-a-kto-za-to-nesie-zodpovednost/

Lengvarského rezort v problémoch: Peniaze z plánu obnovy sú ohrozené, z Rázsoch možno nebude stáť ani skelet
https://www.postoj.sk/123033/z-razsoch-mozno-nebude-stat-ani-skelet

Transgender práva sú hrozbou pre väzenkyne
https://www.spectator.co.uk/article/female-prisoners-are-being-endangered-by-trans-rights/

Zneužívanie žien v športe pod zámienkou transgenderh práv si zaslúži moment #MeToo
https://www.heritage.org/gender/commentary/abuse-women-sports-under-the-guise-trans-rights-deserves-metoo-moment

Transsexuálna žena uznaná vinnou zo znásilnenia presunutá do mužskej väznice
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/26/trans-woman-isla-bryson-found-guilty-rape-not-be-held-in-womens-prison-sturgeon

Foto: Tasr

Výzva pre OSN: prestaňte ohrozovať naše deti, obhajujte skutočné práva žien!

OSN zvolalo 67. výročné zasadnutie Komisie pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná od 6. do 17. marca. Našou úlohou je postaviť sa proti nebezpečnej ideologickej agende, ktorá ohrozuje predovšetkým malé deti. 

OSN je otvorene proti nám... pretože hovoríme pravdu! Tvrdíme, že neexistuje právo ukončiť nevinný nenarodený život, že chlapci nemôžu byť dievčatami a dievčatá chlapcami, že muži a ženy sú definovaní svojou biológiou, a nie vymyslenou gender ideológiou. Progresívci v OSN nás nemajú radi, ale niekde v hĺbke musia uznať, žeto, čo hovoríme, je pravda.

Chcete vedieť, čo konkrétne robia? Snažia sa nás umlčať, cenzurovať, dokonca nás nazvali "teroristami" a keby môžu, úplne zakážu našu činnosť.

Progresívci sa spojili, aby presadili a natlačili svoj názor všade a všetkým. Snažia sa dosiahnuť, aby všetci podporovali potraty bez akéhokoľvek obmedzenia a všade na svete kvitla radikálna gender ideológia, ktorá mrzačí dospelých i deti. 

Čaká nás dôležitý zápas. A preto potrebujeme Vašu pomoc. 

Tento mesiac sa koná zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) a my sa musíme vzoprieť ich útokom na život, manželstvo a rodinu. 

V návrhu prípravného dokumentu, ktorý sme v CitizenGO dôkladne zanalyzovali, Komisia presadzuje, aby sa podporovali potraty, sexualizácia detí a gender ideológia.

Cieľom OSN je presadiť takzvanú "komplexnú sexuálnu výchovu" alebo CSE (ang. Comprehensive sexual education), ktorá explicitným sexuálnym obsahom indoktrinuje malé detí a šíri LGBT propagandu a lži o identite muža a ženy.

CSE obsahuje viaceré kontroverzné veci, medzi ktoré patrí napr. propagácia promiskuity, výučba masturbácie pre 4-ročné deti, gender ideológia, ako aj skorá sexuálna iniciácia, ktorá je pre malé deti nepotrebná a škodlivá.

Usmernenie navrhuje, aby sa deti od štyroch rokov učili, že pohlavie je sociálny konštrukt, a aby sa od deviatich rokov učili "oceňovať vlastnú gender identitu a prejavovať rešpekt voči gender identite iných". 

To v praxi znamená aj to, že ak sa niekto cíti ráno ako chlapec a večer ako dievča, jeho spolužiaci by to mali rešpektovať a prispôsobovať mužský a ženský jazykový rod pri oslovení.

V cieľoch CSE sa nachádza aj výzva k rešpektu "netradičných rodín" (napr. dvaja homosexuáli s deťmi) a veľký dôraz sa kladie na tzv. "LGBT práva" ako keby boli LBGT ľudia špeciálna kategória občanov, ktorí potrebujú nejaké špeciálne občianske práva navyše. Predkladatelia z radov progresívcov sa pri tom všetkom tvária, že ich požiadavky sú "založené na dôkazoch".

Hlas prorodinných organizácií je na pôde OSN potláčaný a je najvyšší čas, aby sme sa ideologickej cenzúre postavili!

Podpíšte túto petíciu, v ktorej žiadame diplomatov zastupujúcich Slovensko a delegátov všetkých ostatných krajín, aby odstránili kontroverzné odseky, ktoré presadzujú potraty ako právo a sexualizáciu detí maskovanú pod pojmom "komplexná sexuálna výchova" (CSE). 

Náš cieľ na nadchádzajúcom zasadnutí Komisie pre postavenie žien (CSW) je jasný. Spolu s ďalšími pro-life a pro-rodinnými organizáciami neúnavne pracujeme na tom, aby sme ovplyvnili konečné uznesenie Komisie. A potrebujeme k tomu Vašu pomoc.

Súčasný prístup OSN k sexuálnej výchove predstavuje veľké ohrozenie pre naše deti! Vieme, aké dôležité je bojovať proti každému ideologickému odseku v návrhu dokumentu, pretože každý takýto odsek môže mať závažné a veľmi nebezpečné dôsledky pre malé deti. 

Je veľmi dôležité, aby sme toto ideologické zlo zastavili a chránili zraniteľných!

Vieme, že všetko, čo sa schváli počas zasadania Komisie môže ľahko poslúžiť ako základ pre rozšírenie gender ideológie, sexualizácie detí a pro-potratovej agendy po celom svete.  

Viac informácií:

Stránka Komisie pre postavenie žien 2023:
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023

Predsedníčka OSN vyzýva na zavedenie sexuálnej výchovy do škôl (The Nation)
https://thenationonlineng.net/un-chair-calls-for-introduction-of-sex-education-in-schools/

Komplexná sexuálna výchova
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-news-page/

 

Odmietame ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu

Podporujem petíciu za predloženie a schválenie uznesenia poslancami NR SR, ktorá odmietne ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu a postaví sa za ochranu suverenity Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu:

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0372_SK.html

Uznesenie europarlamentu k útoku na LGBTI Za živiteľa nenávisti označili i cirkev. Kritizujú Alianciu za rodinu aj ústavu
https://www.postoj.sk/116803/dnes-treba-vediet

Týždenný výber: Slovensko nie je homofóbna diera a kresťanstvo nie je spojené s nenávisťou
https://www.postoj.sk/117008/slovensko-nie-je-homofobna-diera-a-krestanstvo-nie-je-spojene-s-nenavistou

Schválil Matúš Hagara

Odvolajte p. Cigánikovú z čela výboru NR SR pre zdravotníctvo

Podporujem petíciu za odvolanie poslankyne Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky výboru NR SR pre zdravotníctvo.

---

Viac informácií:

Vzdelanie poslankyne Cigánikovej
https://www.facebook.com/photo?fbid=464244152370180&set=a.119062376888361

Politická kampaň p. Cigánikovej
https://img.topky.sk/900px/1954085.jpg/Smahel-foto--Facebook-Ciganikova.jpg

Hysterický záchvat Cigánikovej na výbore NR SR pre zdravotníctvo
https://www.facebook.com/watch/?v=253874109587184

Foto: Denník Štandard/TASR

Zakročte voči vysokým cenám energií

Slovensko čaká ťažká zima a o pár mesiacov sa môžeme ocitnúť v závažnej energetickej kríze. Ceny energií môžu tak drasticky narásť, že stovky tisíc domácností sa ocitnú v stave energetickej chudoby.

Nitriansky biskup Judák upozornil na problém rastúcej chudoby na púti v Šaštíne: Chudobní Jahveho to je aj značná časť obyvateľov Slovenska. Vieme, že už dnes 700-tisíc žije na hranici sociálnej biedy. Koľkí to budú o niekoľko týždňov? A priznajme, nemuselo by to byť v takej miere.

Aby ste si to vedeli konkrétnejšie predstaviť, hovoríme o stovkách tisícov ľudí, ktorí o pár mesiacov budú riešiť existenciálne problémy ako napr. či si zaplatiť za kúrenie alebo si kúpiť jedlo.

Situácia je skutočne vážna. Vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, nedostatok niektorých komodít a nesprávna energetická politika členských štátov EÚ spôsobili raketový nárast cien elektriny, plynu a ropy. 

Je to téma, ktorú rieši celá Európa. Čo sa však deje u nás na Slovensku?

Namiesto hľadania konštruktívnych riešení pre ľudí, ktorí už čelia alebo čoskoro budú čeliť existenciálnym socio-ekonomickým problémom, sledujeme na dennej báze vzájomné politické hádky a obviňovania, spory o ministerské kreslá, a najnovšie sa k tomu pridali obštrukcie v parlamente. 

Okrem toho všeobecná politická kultúra na Slovensku dosahuje dno. Príkladom tohto masívneho úpadku je slovník použitý napr. počas nedávnej schôdze Národnej rady, kde sa časť poslancov pokúšala odvolať ministra vnútra. Z vyjadrení niektorých poslancov ste mohli nadobudnúť pocit, že nesledujete zasadnutie najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, ale stretnutie vzájomne pohnevaných štamgastov v krčme 4.cenovej kategórie.

Tento typ politického správania a komunikácie nijako nepomáha k upokojeniu a stabilizácii situácie, práve naopak, prispieva k nespokojnosti, hnevu a agresivite. 

Fakt, že spoločenská atmosféra nie je dobrá a pokojná dokazujú viaceré prieskumy. Vysokú nespokojnosť s prácou tejto vlády potvrdil aj náš nedávny prieskum.

Ľudia ako Vy a ja vedia, že nás čakajú ťažké mesiace. No mnohí politici sú tak zacyklení vo svojich problémoch a záujmoch, že ignorujú vážnu realitu bežných ľudí. Avšak ak urýchlene nepomôžu ľuďom, ktorých sa vysoké ceny energií dotknú najviac, môže dôjsť k sociálnym nepokojom, protestom a násilným demonštráciám. 

Výstrahou by im mal byť aj nedávny prieskum agentúry AKO, v ktorom až 58,4% respondentov odpovedalo, že by chceli silného a rázneho autoritárskeho lídra, aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. 

Možno si spomínate z hodín dejepisu, že keď v roku 1929 vypukla veľká hospodárska kríza, ktorá uvrhla milióny ľudí do biedy a trvala niekoľko rokov, v Nemecku v roku 1933 vyhrali nacisti a viedlo to ku katastrofe. 

Pripojte sa k našej výzve vrcholným politickým predstaviteľov a žiadajte, aby zakročili voči vysokým cenám energií.

Viac informácií:

Homília nitrianskeho biskupa Viliama Judáka na Národnej púti v Šaštíne
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220915005

Energetická kríza: Ako ušetriť 15 percent spotreby elektriny? Začnite odstránením zlozvykov
https://www.postoj.sk/114264/ako-usetrit-15-percent-spotreby-elektriny-zacnite-odstranenim-zlozvykov

Nečinnosť vedenia štátu pri riešení energií vedie pekárov do krachu
https://www.postoj.sk/113997/necinnost-vedenia-statu-pri-rieseni-energii-vedu-pekarov-do-krachu

---

Schválil Matúš Hagara

Postavme sa za slobodu slova v Európe

Sloboda slova v Európe je vo veľkom ohrození! 

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

Ak bude tento návrh prijatý, Váš pro-life a pro-family hlas bude umlčaný v celej EÚ, vrátane Slovenska.

Musím Vás varovať pred nadchádzajúcim nebezpečenstvom: Vaše právo na slobodu prejavu môže byť hrubo porušené.

Je to taktika ľavicových liberálov, ktorí chcú scenzurovať každého, kto nesúhlasí s ich pomýlenou ideologickou agendou.  Zmenou definície toho, čo znamená sloboda prejavu, zásadne obmedzia našu slobodu brániť svoje názory a presvedčenie... 

Debaty stále prebiehajú, ale hlasovanie sa nezadržateľne blíži. Najbližšie zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Luxemburgu. Plánujeme presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch. Potrebujem však Vašu pomoc TERAZ!

Ak sa potláča sloboda prejavu, politické zriadenie sa mení na totalitnú tyraniu.

Čoraz častejšie vidíme, ako sa zákony o nenávistných prejavoch dajú zneužiť na prenasledovanie ľudí s inými názormi. Bidenova administratíva v USA oznámila zámer zriadiť Radu pre riadenie dezinformácií (DGB), ktorá bude označovať informácie, ktoré sa jej nepáčia, za dezinformácie. Fínska pro-gender prokurátorka prenasleduje kresťanskú političku Päivi Räsänen za jej biblické názory na manželstvo, rodinu a sexualitu.

Na Slovensku čelíme hrozbe zo strany Márie Kolíkovej, ktorá sa snaží obmedziť slobodu slova pod zámienkou potláčania dezinformácií. Paradoxom je, že ministerka Kolíková reprezentuje stranu Sloboda a solidarita, a zároveň obmedzuje slobodu slova. Pokrytecké, že?

Musíme to zastaviť, kým nie je neskoro!

Nové zákony o nenávistných prejavoch, ktoré Komisia navrhuje doplniť do článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sú veľmi vágne formulované a môžu byť svojvoľne zneužité niektorými vplyvnými skupinami, napr. pro-potratovými a pro-gender politikmi, sudcami a aktivistami.

Ďalším problémom je, že nemáme jasnú definíciu toho, čo sú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. 

Ľavicoví liberáli chcú získať maximálne právne prostriedky, aby Vás mohli umlčať a cenzurovať pro-life a pro-rodinné hlasy!

Mobilizujeme tisíce občanov na celom svete, aby sme zabránili ľavicovým liberálom v EÚ urobiť z Vás zločincov len preto, že máte konzervatívne názory. Musíme však konať rýchlo, aby sme presvedčili delegátov, pretože hlasovanie bude už 9. - 10. júna.

Situácia je zložitá, ale máme nádej.

Pre zavedenie nových zákonov o nenávistných prejavoch musia delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu hlasovať konsenzuálne (všetci musia súhlasiť).

To znamená, že ak sa nám podarí presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch, môžeme zvíťaziť a ubrániť našu slobodu prejavu.

Ak sa nám to však nepodarí, môže sa veľmi ľahko a rýchlo stať, že budeme čeliť súdnym procesom za naše pro-life, pro-rodinné a pro-kresťanské názory prezentované na verejnosti. Potom sa môžeme rozlúčiť so slobodnou Európou.

Dúfam, že to nie je to, čo Vy a ja chceme. Konajme teraz a zastavme to!

Musíme sa ozvať a brániť slobodu slova, kým nie je neskoro!

Prosím, podpíšte našu petíciu a postavte sa za slobodu slova v Európe!

Viac informácií:

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6561

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 9. – 10. júna 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/06/09-10/

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 3. – 4. marca 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en#documents

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

 

Čo sa deje v CitizenGO