Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

PETÍCIA

 

Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

010.000
  7.213
 
7.213 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Milí priatelia,

biskup Milan Lach pozdvihol v mene Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve svoj hlas a vyslovil kritiku na aktuálny stav slovenského zdravotníctva. Súčasne sa zastal zdravotníckych pracovníkov, osobitne iniciatívy sestier pracujúcich v nemocniciach. Urobil tak po dôkladnom oboznámení sa so skutočnou situáciou, po diskusii s mnohými lekármi a zdravotnými sestrami. 

Touto podpisovou akciou chceme vyjadriť podporu odvážnemu postoju vladyku Milana Lacha. Po zozbieraní podpisov zástupcovia petičného výboru doručia podpisy premiérovi Róbertovi Ficovi a ministrovi Viliamovi Čislákovi. 


Petíciu zostavil petičný výbor:

Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií

Eduard Filo, člen predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií

Tomáš Kuzár, člen predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.


Zdroje: 

Otvorený list biskupa Milana Lacha predsedovi vlády Róbertovi Ficovi a ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi:  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160125026

Robert Fico to dnes prehnal (Postoj.sk) https://www.postoj.sk/10246/robert-fico-to-dnes-prehnal

010.000
  7.213
 
7.213 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

Vážený pán predseda vlády,
vážený pán minister zdravotníctva,

biskup Milan Lach pozdvihol v mene Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve svoj hlas a vyslovil kritiku na aktuálny stav slovenského zdravotníctva. Súčasne sa zastal zdravotníckych pracovníkov, osobitne iniciatívy sestier pracujúcich v nemocniciach. Urobil tak po dôkladnom oboznámení sa so skutočnou situáciou, po diskusii s mnohými lekármi a zdravotnými sestrami.

Cirkev nemá vstupovať do priameho politického zápasu. Je však dôležitou súčasťou našej spoločnosti, má slúžiť formácii svedomia v politike a má preto nielen právo, ale aj povinnosť zaujať jasné stanovisko k pálčivým otázkam života spoločnosti. (Porovnaj encykliku Benedikta XVI. Deus charitas est, 28) Hlas biskupa Milana Lacha vnímame ako hlas svedomia a hlas spravodlivosti, preto sa pripájame k jeho výzve.

Vážený pán premiér, vážený pán minister, situácia v zdravotníctve je vážna. V záujme urýchleného hľadania prijateľného riešenia, v záujme všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale predovšetkým v záujme života a zdravia pacientov, Vás vyzývame zasadnúť k rokovaciemu stolu. Skutočný dialóg vždy prinesie pozitívne výsledky!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Pán premiér: Pripájame sa k otvorenému listu biskupa Milana Lacha a vyzývame Vás k dialógu so zdravotníkmi!

Vážený pán predseda vlády,
vážený pán minister zdravotníctva,

biskup Milan Lach pozdvihol v mene Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve svoj hlas a vyslovil kritiku na aktuálny stav slovenského zdravotníctva. Súčasne sa zastal zdravotníckych pracovníkov, osobitne iniciatívy sestier pracujúcich v nemocniciach. Urobil tak po dôkladnom oboznámení sa so skutočnou situáciou, po diskusii s mnohými lekármi a zdravotnými sestrami.

Cirkev nemá vstupovať do priameho politického zápasu. Je však dôležitou súčasťou našej spoločnosti, má slúžiť formácii svedomia v politike a má preto nielen právo, ale aj povinnosť zaujať jasné stanovisko k pálčivým otázkam života spoločnosti. (Porovnaj encykliku Benedikta XVI. Deus charitas est, 28) Hlas biskupa Milana Lacha vnímame ako hlas svedomia a hlas spravodlivosti, preto sa pripájame k jeho výzve.

Vážený pán premiér, vážený pán minister, situácia v zdravotníctve je vážna. V záujme urýchleného hľadania prijateľného riešenia, v záujme všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale predovšetkým v záujme života a zdravia pacientov, Vás vyzývame zasadnúť k rokovaciemu stolu. Skutočný dialóg vždy prinesie pozitívne výsledky!

[Vaše meno/Vaše jméno]