CitizenGO
je komunita aktívnych občanov, ktorý sa snažia podporovať účasť spoločnosti v politike.
JE NÁS UŽ 17.197.319 aktívnych občanov Pridajte sa k nám!
Čo chcete zmeniť? Vytvoriť vašu petíciu