Madridská deklarácia

Csatlakozzon a Genderről, Szexről és Oktatásról szóló I. Nemzetközi Konferencia nyilatkozatához!

 

Madridská deklarácia

Madridská deklarácia

010.000
  5.041
 
5.041 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

 

1. medzinárodná konferencia o gender (rode) pohlaví a vzdelávaní #GenderAndSex

 

Madridská deklarácia o porozumení, rešpekte a slobode

 

 

Madrid, 23 február 2018

 

Takzvané "rodové (gender) hľadisko", ktoré bolo na medzinárodnej úrovni pôvodne zavedené s cieľom zabezpečiť rovnosť príležitostí a rovnosť práv medzi mužmi a ženami, sa dnes vyvinulo do "rodovej ideológie" s cieľmi, ktoré sú pre demokraciu nebezpečné, radikálne a v rozpore s pôvodnými úmyslami.

 

Odborníci a vedci z rôznych oblastí (lekári, medzinárodní právnici, sociológovia) a zástupcovia mimovládnych organizácií z celého sveta sa zišli v Madride, aby diskutovali o stratégiách a dôsledkoch gender ideológie. Účastníci konferencie dospeli k týmto záverom, ktoré chcú zdieľať s verejnosťou a médiami:

 

 

 1. Je zrejmé, že na poli plného rešpektovania všetkých ľudí bez rozdielu, a to ako vo vzdelávacom systéme, tak v celej spoločnosti, je potrebné urobiť ešte veľa práce. V snahe predchádzať akémukoľvek násiliu na deťoch, či dospelých, či už z dôvodu kultúrnych a socio-ekonomických rozdielov, pohlavia, fyzických odlišností akými sú obezita, či handicap, v prípade poruchy pohlavnej identity alebo príťažlivosti k rovnakému pohlaviu, je stále potrebná výchova k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti každej osoby a posilňovanie právnej ochrany.

 

 1. Ľudom, ktorí trpia, je potrebné pomáhať, zmierňovať ich utrpenie a chrániť ich pred akýmkoľvek násilím. Niektoré formy pomoci však vyvolávajú vážne obavy. Napríklad: v prípade poruchy identity pohlavia, niektorí ľudia obhajujú podávanie hormónov opačného pohlavia po celý zvyšok života, a to dokonca aj mladistvým, čo zastaví ich adolescentný vývoj. Mnoho prestížnych odborníkov a lekárske štúdie ukázali, že takýto prístup je škodlivý, navrhujú iné riešenia a potrebu venovať sa tejto problematike do väčšej hĺbky. Rodičia týchto maloletých detí a ich blízki, ktorých trápi táto situácia, chcú pre ne to najlepšie možné riešenie. Je neprípustné, aby boli tieto deti zneužívané v ideologickom boji.  

 

 1. V mene slobody sa sloboda odstraňuje. Pod zámienkou presadzovania rovnosti a rešpektovania rozmanitosti, obhajcovia rodovej ideológie zneužívajú skutočné utrpenie mnohých ľudí k porušovaniu základných práv a slobôd:

 

 1. Tí, čo vyjadria svoj nesúhlas s gender ideológiou sa stretávajú s cenzúrou, hanobením, stigmatizovaním, označovaním za homofóbny alebo transfóbny prejav a vyhrážkami. Sloboda prejavu je limitovaná a vedecké debaty sú cenzurované. Mnoho homosexuálov a transsexuálov boli a stále sú obeťami gender ideológie.

 2. Niektoré zákony sa pod rúškom boja "proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, identity alebo vyjadrenia pohlavia a sexuálnej charakteristiky"  v skutočnosti snažia vytvoriť monolitické uvažovania o otázkach, v ktorých by mala prevládať diskusia a sloboda prejavu. Príkladom je “LGBTI zákon” v Španielsku presadzovaný ľavicovou stranou PODEMOS, ktorý za neakceptovanie prístupov propagovaných gender ideológiou požaduje potrestanie finančnými pokutami a trestami odňatia slobody.  Ide napr. o kontroverznú liečbu detí, ktoré trpia poruchou pohlavnej identity, ktorú mnohí pediatri považujú za, “zneužívanie detí”. Tento zákon zároveň požaduje povinnú indoktrináciu detí a mladistvých informáciami o sexuálnej rôznorodosti a rodovej identite a možnosť výberu vlastného rodu aj u detí vo veku od 5 do 8 rokov. Táto pseudovedecká indoktrinácia je v rozpore s právom rodičov vychovávať svoje deti v súlade s vlastnými hodnotami.

 

 1. 1. medzinárodný kongres o gender (rode), pohlaví a vzdelávaní poukázal na realitu a fakty o zložitých témach súvisiacich s bolesťou a skúsenosti skutočných ľudí.


Sme presvedčení, že pravda pomôže zmierniť utrpenie. Chceme brániť právo detí nebyť manipulované a indoktrinované gender ideológiou. Chceme brániť právo rodičov vychovávať svoje deti v slobode. Chceme hájiť právo a zodpovednosť vedcov, ktorí si robia svoju prácu a hľadajú pravdu, pracovať a zdieľať svoj výskum bez obmedzovania a cenzúry. Odmietame, aby sa poruchy identity pohlavia a ďalšie problémy týkajúce sa ľudskej sexuality riešili cestou gender ideológie, ktorá sa pod rúškom riešenia problému usiluje presadzovať víziu sveta s ideologickými koreňmi.

 1. Verejne odsudzujeme stratégiu gender ideológie, ktorej súčasťou je podvod a nátlak. Považujeme za veľmi znepokojujúce, keď sa tento program dostáva do legislatívy, ktorá inštitucionalizuje prenasledovanie a obmedzovanie slobody prejavu, ktorá zakazuje zdravotníckym pracovníkom, aby vyslovili svoj názor na liečbu pacienta (v rozpore s gender ideológiou) a školám vnucuje skreslené názory o sexualite. Ešte horšie je, že legislatíva uvažuje o tom, že rodičia, ktorí odmietajú konať v súlade s gender ideológiou, budú prenasledovaní.

  Tvárou v tvár týmto hrozbám sa 1. medzinárodný kongres o gender (rode), pohlaví a usiluje zachovať nádej a spolieha sa silu pravdy, vedy, demokracie a slobody prejavu.


 2. Apelujeme na občiansku spoločnosť a vyzývame ju, aby aktívne bránila ľudí, ktorí sú cenzurovaní gender ideológiou. Každý môže byť strážcom slobody prejavu prostredníctvom dostupných nástrojov v zdravej demokracii. Je to nevyhnutné, ak chceme zabezpečiť, aby sa diktátorské čety gender ideológie nešírili. V konečnom dôsledku je potrebné požadovať rešpekt k tým, ktorí trpia a zaručiť slobodu pre tých, ktorí im môžu pomôcť.

 

 

Madrid, 23 február 2018

 

Reproduktor na medzinárodnej konferencii Aj pre rodovú rovnosť a školstvo

 

 • Miriam Ben-Shalom (USA). Učiteľka a aktivistka. Bývalá dôstojníčka USA armády. Zakladateľka americkej sociácie pre gay, lesbických a bisexuálnych veteránov (GLBVA).

 • Agustín Laje (Argentína). Politológ, novinár a spisovateľ.

 • Rubén Navarro (Španielsko). Právnik. Špecialista v oblasti ľudských práv. Pracoval pre Svätä stolicu a Alliance Defense Freedom International (ADF).

 • Michelle Cretella (USA). Lekárka, prezidentka Asociácie amerických pediatrov.

 • Glenn T. Stanton (USA). Doktor filozofie, histórie a náboženstva.

 • Paul Hruz (USA). Lekár, špecialista na detskú endokrinológiu, absolvoval chémie a biochémie a doktor filozofie; člen Multidisciplinárneho pozornosti Programu rozvoja sexuálne poruchy (DSD) v Washington University v St. Louis (Missouri).

 • Gabriele Kuby (Nemecko). Sociologička, spisovateľka a autorka knihy Globálna sexuálna revolúcia - Strata slobody v mene slobody, preložená do 13 jazykov.

 • Walt Heyer (USA). Muž, ktorý podstúpil operáciu na "zmenu pohlavia", ktorú oľutoval, a potom sa vrátil k svojmu biologickému pohlavia.

010.000
  5.041
 
5.041 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

My SignIt

My SignIt