Brusel nemôže rozhodovať, kto bude vládnuť v Poľsku

Vydieranie a politické násilie zo strany EÚ je neprijateľné

 

Brusel nemôže rozhodovať, kto bude vládnuť v Poľsku

Brusel nemôže rozhodovať, kto bude vládnuť v Poľsku

0100.000
  56.774
 
56.774 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Európsky parlament sa opäť využíva ako nástroj na vyvíjanie tlaku na členské štáty v otázkach, ktoré nepatria do právomoci Európskej únie.

Dňa 21. októbra 2021 sa konalo zasadnutie Európskeho parlamentu, na ktorom poslanci prvýkrát hlasovali o ďalšom uznesení proti Poľsku.

Tentoraz išlo o uznesenie vyzývajúce Európsku komisiu, aby zakročila proti Poľsku a použila najbolestivejšie nástroje finančného vydierania, ktoré má Únia k dispozícii, konkrétne pozastavenie účasti Poľska na tzv. pláne obnovy - najväčšom stimulačnom balíku po globálnej pandémii.

Ide o ďalší hrubý útok na poľskú demokraciu, ktorý má vyvolať politickú krízu proti súčasnej demokraticky zvolenej vláde a podporiť opozíciu, ktorá sa podvolí všetkým požiadavkám Bruselu, ktoré sa snažia postupne narušiť suverenitu Poľska.

Dvojité štandardy EÚ nevidia vo svojom nerovnom zaobchádzaní s členskými štátmi žiadne hranice. V Nemecku sa v súdnych rozhodnutiach z rokov 2009 a 2019 stanovilo, že EÚ nemá žiadne právomoci zasahovať do ich jednotlivých vnútroštátnych justičných systémov. Rovnako štáty ako Francúzsko, Španielsko a Rumunsko prijali podobné rozhodnutia na obranu svojich ústav. Napriek tomu v prípade Poľska Európska komisia prekračuje svoje kompetencie a zasahuje do poľského ústavného súdu formou finančného vydierania.

V praxi ide o pokus vyvolať v Poľsku politickú krízu, ktorá povedie k zmene vlády na takú, ktorá bude submisívnejšia a bude skláňať hlavu pred EÚ.

V Bruseli sa koncentruje skupina politikov a byrokratov, ktorí majú silne ideologické videnie svete. Tento ich svetonázor ich privádza k zaujatosti, až nenávisti voči krajinám s konzervatívnymi vládami ako je napr. Poľsko.

Šikana zo strany EÚ nadobudla novú podobu, v ktorej je vidieť, že v takzvanom "porušovaní zásad právneho štátu" a definovaní toho, čo je "porušovanie zmlúv" vo svoj prospech, vynikajú lepšie v Bruseli ako vo Varšave.

Stačí sa pozrieť na nedávne vyjadrenia európskych politikov na sociálnych sieťach, aby sme si nerobili ilúzie, že aj Poľsko sa stalo objektom bezohľadného propagandistického útoku.

Niektorí sú schopní ísť tak ďaleko, že otvárajú rany z obdobia druhej svetovej vojny a chcú „ochrániť“ obyvateľov Poľska pred ich demokraticky zvolenou vládou.

Takáto argumentácia vyvoláva v Poľsku veľmi negatívne asociácie. Človek sa pýta, ako bezohľadné musia byť európske elity, ak sa rozhodnú použiť takúto rétoriku voči Poliakom.

Dnes väčšina Poliakov podporuje európsky projekt. No nechceme Európu, v ktorej Brusel rozhoduje o tom, kto bude vládnuť vo Varšave alebo v inom európskom hlavnom meste.

Nedávna rezolúcia Európskeho parlamentu nám dáva jasný signál, že naša suverenita je ohrozená.

Tento druh politiky, v ktorej je holá moc prednejšia ako právo, pozná Poľsko historicky z Východu aj zo Západu.

Je však ťažké neprotestovať, keď vidíme, ako je Poľsko nespravodlivo obviňované za rozbíjanie "jednoty Únie" alebo "údieranie do jej základov".

Viac informácií:

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2021 o kríze právneho štátu v Poľsku a nadradenosti práva EÚ
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_SK.html

Právna bitka o Poľsko: Ústavný súd rozhodol, že ústava má prednosť pred právom Európskej únie
https://www.postoj.sk/89875/ustavny-sud-rozhodol-ze-ustava-ma-prednost-pred-pravom-europskej-unie?page=5936

Europarlament opäť vyhrešil Poľsko. Spochybňuje poľský súd a viní ho z ohrozovania jednoty Únie
https://dennikstandard.sk/128329/europarlament-opat-vyhresil-polsko-spochybnuje-polsky-sud-a-vini-ho-z-ohrozovania-jednoty-unie/

Poľsko: Poslanci požadujú dodržiavanie zásady o nadradenosti práva EÚ
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20211014IPR14911/polsko-poslanci-pozaduju-dodrziavanie-zasady-o-nadradenosti-prava-eu

Poľský premiér: EÚ hrozí, že sa zo slobodnej federácie zmení na centrálne riadený súbor provincií
https://dennikstandard.sk/127299/polsky-premier-presiel-do-protiutoku-eu-prekracuje-svoje-pravomoci-nemozete-nas-vydierat/

Poľsko dostalo pokutu milión eur denne za to, že nepočúvlo rozsudok európskeho súdu. Platiť odmieta
https://dennikstandard.sk/130416/polsko-dostalo-pokutu-milion-eur-denne-za-to-ze-nepocuvlo-rozsudok-europskeho-sudu/

Poľsko odmietlo nadradenosť legislatívy EÚ nad ústavou, francúzska opozícia mu tlieska
https://dennikstandard.sk/124784/polsko-odmietlo-nadradenost-legislativy-eu-nad-ustavou-francuzska-opozicia-mu-tlieska/

Assessment of the conformity to the Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej

0100.000
  56.774
 
56.774 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, David Maria Sassoli,

rozsudok poľského ústavného súdu zo 7. októbra 2021 je v súlade s jeho právomocou vykladať poľskú ústavu a rešpektuje mieru nadradenosti práva EÚ nad poľským národným právom.

Nie je to ani predohra k odchodu Poľska z EÚ, ani pokus o podkopanie základov EÚ, ako naznačujú niektorí politici v EÚ.

Podobné rozhodnutia nemeckého Spolkového ústavného súdu, talianskeho ústavného súdu, českého ústavného súdu a dánskeho najvyššieho súdu v minulosti uznali, že právo EÚ a činnosť Súdneho dvora EÚ podliehajú kontrole z hľadiska ústavných noriem daného členského štátu.

V prípade Poľska sa to však stalo dôvodom na radikálne uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom vyzval Európsku komisiu, aby voči Poľsku použila finančné vydieranie.

Európski byrokrati sa správajú ako úradníci superštátu EÚ, ktorý si uzurpuje právo uvaliť sankcie na suverénny členský štát napriek tomu, že zmluvy EÚ to neumožňujú.

Dnes už nepochybujem o tom, že v takzvanom „porušovaní zásad právneho štátu“, z ktorého je obviňované Poľsko, je Európska únia oveľa zdatnejšia ako členské štáty, ktoré si chce podriadiť.

Európsky parlament sa stal miestom, kde sa z času na čas uskutočnia rituálne popravy politicky nepohodlných vlád tých krajín, ktoré chcú brániť svoju suverenitu.

Žiaľ, vďaka týmto rozhodnutiam orgánov EÚ časť občanov prestáva veriť v úspech projektu EÚ, ktorý sa každým dňom stáva slabším. Ak to bude pokračovať, vina za jeho definitívne pochovanie padne predovšetkým na Vás a na tých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí takéto aktivity aktívne podporujú.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, David Maria Sassoli,

rozsudok poľského ústavného súdu zo 7. októbra 2021 je v súlade s jeho právomocou vykladať poľskú ústavu a rešpektuje mieru nadradenosti práva EÚ nad poľským národným právom.

Nie je to ani predohra k odchodu Poľska z EÚ, ani pokus o podkopanie základov EÚ, ako naznačujú niektorí politici v EÚ.

Podobné rozhodnutia nemeckého Spolkového ústavného súdu, talianskeho ústavného súdu, českého ústavného súdu a dánskeho najvyššieho súdu v minulosti uznali, že právo EÚ a činnosť Súdneho dvora EÚ podliehajú kontrole z hľadiska ústavných noriem daného členského štátu.

V prípade Poľska sa to však stalo dôvodom na radikálne uznesenie Európskeho parlamentu, v ktorom vyzval Európsku komisiu, aby voči Poľsku použila finančné vydieranie.

Európski byrokrati sa správajú ako úradníci superštátu EÚ, ktorý si uzurpuje právo uvaliť sankcie na suverénny členský štát napriek tomu, že zmluvy EÚ to neumožňujú.

Dnes už nepochybujem o tom, že v takzvanom „porušovaní zásad právneho štátu“, z ktorého je obviňované Poľsko, je Európska únia oveľa zdatnejšia ako členské štáty, ktoré si chce podriadiť.

Európsky parlament sa stal miestom, kde sa z času na čas uskutočnia rituálne popravy politicky nepohodlných vlád tých krajín, ktoré chcú brániť svoju suverenitu.

Žiaľ, vďaka týmto rozhodnutiam orgánov EÚ časť občanov prestáva veriť v úspech projektu EÚ, ktorý sa každým dňom stáva slabším. Ak to bude pokračovať, vina za jeho definitívne pochovanie padne predovšetkým na Vás a na tých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí takéto aktivity aktívne podporujú.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]