Verejne prejaviť kresťanskú vieru nemôže byť trestný čin!