Nechceme emotikon "tehotného muža"

Zastavme ďalšiu gendrovú absurdnosť

 

Nechceme emotikon "tehotného muža"

Nechceme emotikon "tehotného muža"

0100.000
  74.587
 
74.587 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Pred niekoľkými dňami konzorcium Unicode, združenie zodpovedné za reguláciu textových znakov na internete, oznámilo novú sériu emotikonov, ktorá sa bude používať v nasledujúcej verzii Unicode 14.0 pre všetky smartfóny. A hádajte čo?  Bude medzi nimi aj "tehotný muž"!

Najprv tu bol muž v svadobnom závoji, potom transgenderová vlajka, potom "neutrálny" Otec Vianoc a teraz je tu emotikon tehotného muža... alebo tehotnej ženy s bradou... jednoducho absurdnosť!

Medzinárodný tím Unicode sa rozhodol zakódovať ďalšiu hlúposť presadzovanú gender frontom, a to obrázok tých transrodových ľudí, ktorí sa identifikujú ako "otec morského koníka."

Samozrejme, nejde o mužov, ale o transrodové ženy, ktoré zrejme - vďaka cyklickému (a veľmi nebezpečnému) užívaniu liekov a hormónov - nadobúdajú vzhľad mužov, ale nakoniec sa ukáže, že biologicky sú to ženy (až tak, že otehotnejú).

Ide o ďalšiu schizofrenickú lož, ktorá vznikla v rámci gender ideológie, ktorej cieľom je redefinovať chápanie biologického pohlavia a sexuality v spoločnosti, a znevážiť dôležitú úlohu žien pri materstve a výchove detí.

Nový emotikon sa vysmieva z miliónov žien a posvätnosti materstva, a je zámerne zameraný na indoktrináciu myslenia a deformovanie svedomia miliónov školákov a mladých ľudí, ktorí neustále používajú smartfóny na vzájomnú komunikáciu. 

Rozhodnutie zaviesť emotikon "tehotného muža" je súčasťou širšieho cieľa sprístupniť všetky emotikony v mužskej, ženskej a "gendrovo neutrálnej" podobe, t. j. fluidnej, asexuálnej.

Skrátka, nová digitálna komunikácia ide ruka v ruke s komunikáciou politickej agendy LGBT a politickej korektnosti, ktorá chce pod rúškom inkluzívnosti vnútiť svetu novú ideológiu popierajúcu biológiu muža a ženy.

Emotikon "tehotného muža" však nepredstavuje žiadnu inkluzívnosť – je to absurdnosť, ktorá popiera zdravý rozum, vysmieva sa z prirodzenej roly žien a jedinečnosti materstva.

Materstvo je jednou z posledných hraníc posvätnosti človeka. Posvätné je to, čo je oddelené, patrí na inú úroveň, nie je dostupné všetkým, a predovšetkým jeho hlboký význam patrí len ženskému svetu.

Jeremy Burge, jeden zo správcov archívu Emojipedia, vysvetlil, že "takmer všetky emotikony môžu mať štandardne gendrovo neutrálnu možnosť, pričom v relevantných prípadoch je možné použiť ženu alebo muža".

Avšak čo by malo byť relevantné na mužovi, ktorý rodí?

Kedy bolo materstvo relevantnou skúsenosťou pre mužov? Neexistuje jediná lekárska učebnica, ktorá by podrobne opisovala, ako rodia muži, pretože sa to jednoducho nedeje!

Pripravuje sa projekt antropologickej dekonštrukcie s cieľom odstrániť všetky rozdiely, ktoré by mohli byť "diskriminačné."

Ide o úchylku gender ideológie, ktorá získava obrovský vplyv v politike, akadémii, či bežnej komunikácii. Jej jasným cieľom je poprieť prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, a zničiť prirodzený model rodiny chránený ústavami na celom svete.

Už nemá byť muž alebo žena, už nie manžel a manželka, už nie matka a otec, ale fluidné hybridy bez identity na štýl rodič 1 a rodič 2. Všetko v mene inklúzie.

Preto podpíšte teraz našu petíciu a žiadajte zrušenie tohto absurdného emotikonu.

Viac informácií:

Do smartfónov možno pribudnú ďalšie inkluzívne emotikony vrátane tehotného muža
https://edition.cnn.com/2021/07/17/tech/inclusive-emoji-pregnant-man/index.html

Emodži s tehotným mužom a emodži s multirasovým podaním ruky boli predstavené pred uvedením na trh
https://www.theguardian.com/technology/2021/jul/16/pregnant-man-and-multiracial-handshake-emojis-approved-for-launch

Tehotný muž medzi novými emotikonmi, ktoré budú predstavené tento rok
https://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/pregnant-man-among-new-emojis-to-be-introduced-this-year/news-story/28fc240a3e28586efd68d809f26ccdc7

0100.000
  74.587
 
74.587 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Neexistuje nič také ako "tehotný muž"!

Vážený pán Mark Davis,

ako občan a každodenný používateľ platforiem, ktoré používajú Vaše emotikony, som hlboko znepokojený správou, že konzorcium Unicode uvažuje uviesť emotikon "tehotného muža".

Keď som si túto správu prečítal, nechcel som tomu uveriť!

Samozrejme, že nejde o mužov, ale o transrodových mužov, ktorí zrejme - vďaka cyklickému (a veľmi nebezpečnému) užívaniu liekov a hormónov - vyzerajú ako muži, ale biologicky sú stále ženami, čo dokazuje ich tehotenstvo.

Tento obraz je schizofrenická lož, pretože žiadny muž nemôže otehotnieť a rodiť deti!

Skutočným zámerom pri uvedení tohto emotikonu je potvrdiť typ symboliky, ktorá rešpektuje propagandu LGBT a gender ideológiu, ktorej cieľom je redefinovať chápanie biologického pohlavia a sexuality v spoločnosti, a znevážiť dôležitú úlohu žien pri materstve a výchove detí.

Nový emotikon sa vysmieva z miliónov žien a posvätnosti materstva, a je zámerne zameraný na indoktrináciu myslenia a deformovanie svedomia miliónov školákov a mladých ľudí, ktorí neustále používajú smartfóny na vzájomnú komunikáciu.

Emotikon "tehotného muža" však nepredstavuje žiadnu inkluzívnosť – je to absurdnosť, ktorá popiera zdravý rozum, vysmieva sa z prirodzenej roly žien a jedinečnosti materstva, ktorú uznávajú mnohé kultúry a náboženstvá sveta.

Žiadame, aby emotikon tehotného muža nebol schválený, pretože:

A. Nemôže spĺňať normy požadované výberovým procesom spoločnosti Unicom.

B. Reprezentoval by veľmi malú menšinu, ale urážal by väčšinu žien a samotné materstvo, čím by znevážil jeho odveký zmysel.

C. Skomplikuje dosiahnutie rešpektovania práv žien a ružových kvót.

D. Uráža posvätný pohľad na materstvo mnohých náboženstiev.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Neexistuje nič také ako "tehotný muž"!

Vážený pán Mark Davis,

ako občan a každodenný používateľ platforiem, ktoré používajú Vaše emotikony, som hlboko znepokojený správou, že konzorcium Unicode uvažuje uviesť emotikon "tehotného muža".

Keď som si túto správu prečítal, nechcel som tomu uveriť!

Samozrejme, že nejde o mužov, ale o transrodových mužov, ktorí zrejme - vďaka cyklickému (a veľmi nebezpečnému) užívaniu liekov a hormónov - vyzerajú ako muži, ale biologicky sú stále ženami, čo dokazuje ich tehotenstvo.

Tento obraz je schizofrenická lož, pretože žiadny muž nemôže otehotnieť a rodiť deti!

Skutočným zámerom pri uvedení tohto emotikonu je potvrdiť typ symboliky, ktorá rešpektuje propagandu LGBT a gender ideológiu, ktorej cieľom je redefinovať chápanie biologického pohlavia a sexuality v spoločnosti, a znevážiť dôležitú úlohu žien pri materstve a výchove detí.

Nový emotikon sa vysmieva z miliónov žien a posvätnosti materstva, a je zámerne zameraný na indoktrináciu myslenia a deformovanie svedomia miliónov školákov a mladých ľudí, ktorí neustále používajú smartfóny na vzájomnú komunikáciu.

Emotikon "tehotného muža" však nepredstavuje žiadnu inkluzívnosť – je to absurdnosť, ktorá popiera zdravý rozum, vysmieva sa z prirodzenej roly žien a jedinečnosti materstva, ktorú uznávajú mnohé kultúry a náboženstvá sveta.

Žiadame, aby emotikon tehotného muža nebol schválený, pretože:

A. Nemôže spĺňať normy požadované výberovým procesom spoločnosti Unicom.

B. Reprezentoval by veľmi malú menšinu, ale urážal by väčšinu žien a samotné materstvo, čím by znevážil jeho odveký zmysel.

C. Skomplikuje dosiahnutie rešpektovania práv žien a ružových kvót.

D. Uráža posvätný pohľad na materstvo mnohých náboženstiev.

[Vaše meno/Vaše jméno]