Zastavme agentúru Ženy OSN, ktorá chce zrušiť pojmy "žena" a "muž"

Prestaňte útočiť na ženy

 

Zastavme agentúru Ženy OSN, ktorá chce zrušiť pojmy "žena" a "muž"

0100.000
  59.424
 
59.424 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.

Zastavme agentúru Ženy OSN, ktorá chce zrušiť pojmy "žena" a "muž"

Ženy OSN je agentúra Organizácie spojených národov, ktorej úlohou je podporovať rodovú rovnosť a zlepšovať postavenie žien po celom svete. Teraz však táto agentúra útočí na tie isté ženy, ktoré má chrániť a podporovať.

OSN Ženy teraz presadzuje zrušenie pojmov žena a ženský v mene rodovej rovnosti. Chcete vedieť prečo? Totiž ak použijete slovo muž alebo žena, diskriminujete tým sexuálne non-binárnych a intersexuálnych ľudí. Lenže biológia nie je ideológia.

To je v rozpore s tým, čo by si mnohí mysleli, že je mandátom agentúry OSN, ktorá má vo svojom názve aj slovo "ženy".

UN Women ďalej tvrdí, že pohlavie, rod (ang. gender), rodová identita (ang. gender identity) a rodový prejav (ang. gender expression) existujú nezávisle od seba, pričom sa odvoláva na tzv. "Genderbread Person" - schému, ktorá tvrdí, že rodová identita súvisí s mozgom, zatiaľ čo pohlavie súvisí len s pohlavnými orgánmi.

To rozhnevalo mnohé ženy, ktoré sa domnievajú, že UN Women prekračuje svoj mandát, pričom sa viac zameriava na podporu transgenderizmu a kampaní radikálnej ideológie gender.

CitizenGO už predtým vystúpilo na pôde OSN a trvali sme na tom, že OSN nemá pochopenie pre to, čo trápi ženy v radoch obyčajných ľudí.

Zatiaľ čo ženy potrebujú lepšie vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, infraštruktúru a ešte lepšiu starostlivosť o matky, agentúra OSN, ktorá ich má zastupovať, presadzuje transgenderizmus, ktorý je namierený proti ženám.

Je hanbou, k čomu sa táto agentúra znížila, a preto ju musíme zastaviť.

Podpíšte túto petíciu a požiadajte agentúru Ženy OSN, aby prestala útočiť na ženy a presadzovať transgenderizmus.


Viac informácií:

UN Women Trans Advocacy pokračuje - odrádza od používania slova "ženy"
https://c-fam.org/friday_fax/un-women-trans-advocacy-continues-discourages-using-the-word-women/

CitizenGO vyzýva OSN
https://www.youtube.com/watch?v=UrTTEaSYokg

Ženy OSN: Dvanásť malých opatrení s veľkým vplyvom na rovnosť generácií
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/2/compilation-small-actions-big-impact-for-generation-equality

 

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Prestaňte útočiť na ženy a nešírte gender ideológiu

Vážená predsedníčka predstavenstva UN Women, Sima Sami Bahous,

dozvedeli sme sa o Vašom najnovšom útoku na ženy.

Presadzujete zrušenie oprávnených titulov žien a ich zaradenie medzi tabuizované slová.

Hoci to nie je až také prekvapujúce, ide to jasný útok na ľudí, ktorých máte zastupovať.

Meno Vašej agentúry je UN Women, čo znamená, že máte chrániť ženy, nie rušiť pojem „žena.“

Žiadame Vás, aby ste zastavili všetky kampane zamerané na podporu gender ideológie, a aby ste začali skutočne zastupovať ženy, ktoré potrebujú reálnu pomoc namiesto ideológie.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zastavme agentúru Ženy OSN, ktorá chce zrušiť pojmy "žena" a "muž"

Podpísať petíciu teraz!

0100.000
  59.424
 
59.424 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.