Podporujeme rodičovský dôchodok

Petícia pre poslancov NR SR

 

Podporujeme rodičovský dôchodok

Podporujeme rodičovský dôchodok

05.000
  3.807
 
3.807 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Na aprílovej schôdzi parlamentu budú poslanci rokovať v prvom čítaní aj o reforme dôchodkového systému z dielne ministra práce Milana Krajniaka.

V CitizenGO túto reformu podporujeme, pretože ju považujeme za pro-rodinne orientovanú a finančne dlhodobo udržateľnú.

Hlavné výhody reformy sú dve: rodičovský dôchodok (rodičovský bonus) a nárok na predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokov.

Niektorí koaliční poslanci a ministri tento návrh dôchodkovej reformy nechcú podporiť, lebo majú iné politické priority a ušetrené financie chcú použiť inde. Avšak celá koalícia hlasovala za zmenu Ústavy, v ktorej je zakotvený rodičovský bonus a má platiť od 1. januára 2023.

Reforma rieši viacero problémov. Jedným z nich je to, že súčasný dôchodkový systém diskriminuje vo výške dôchodku práve matky, ktoré vychovali deti.

Čím má žena viac detí, tým viac času strávi na materskej a rodičovskej dovolenke. Nielenže za to obdobie nemá dostatočné vymeriavacie základy, ale má možnosť menšieho kariérneho rastu, a teda dosiahne nižší príjem počas svojho života. Keďže starobný dôchodok je založený na princípe zásluhovosti, tejto matke vyjde nižší dôchodok ako keby sa rozhodla deti nemať a budovať kariéru. Túto systematickú nespravodlivosť chce riešiť rodičovský dôchodok.

Inými slovami: nárok na starobný dôchodok má ten, kto odvádzal odvody, keď bol pracujúcim. Preto máme dôchodok z prvého piliera. Platí tam zásluhovosť, kto platil viac, má aj vyšší dôchodok. Zároveň vieme, že systém bude fungovať, len ak budú deti. Preto treba zohľadniť princíp zásluhovosti aj v tom, kto sa ako zaslúžil o to, že tie deti sú. A to je rodičovský bonus, malý prídavný dôchodok, ktorého výška sa odvíja od toho, koľko odvádzajú do štátneho dôchodkového systému pracujúce deti dôchodcu.

Ak NR SR schváli rodičovský bonus, pracujúce deti svojim rodičom budú môcť prispievať na dôchodok troma percentami zo svojho mesačného zárobku (1,5 percenta pre otca, 1,5 pre matku). Pracujúci nebudú platiť vyššie odvody, pretože rodičovský bonus sa bude čerpať zo sadzby, ktorú už pracujúci každomesačne odvádzajú v rámci odvodov. Rodičovský bonus by sa tak týkal vyše 800-tisíc dôchodcov. Zároveň tých 1,5 percenta sa bude počítať maximálne z 1,2-násobku priemerného vymeriavacieho základu, takže veľmi bohaté deti cez tento systém svojim rodičom tak či onak veľa neprispejú.

Napríklad dôchodkyňa s dvomi deťmi, ktoré pracujú na Slovensku a obe v hrubom zarábajú okolo 1000 eur, by dostávala za každé dieťa rodičovský bonus 15 eur, teda mesačne 30 eur. Sčasti by sa tak dorovnal rozdiel oproti bezdetnej dôchodkyni, ktorá pracovala za priemernú mzdu a dnes má podľa štatistík rezortu v priemere o 80 eur vyšší mesačný dôchodok než „priemerná“ dôchodkyňa s dvomi deťmi.

Milan Krajniak v jednom rozhovore povedal:

„V programovom vyhlásení vlády je zavedenie rodičovského bonusu aj zviazanie dôchodkov s vývojom demografie a zároveň sa tam nachádza aj zakotvenie možnosti odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Dnes sme viazaní aj ústavou, ktorá tiež hovorí o nediskriminácii žien a odpracovaných rokoch. No a reforma v podstate prináša len plnenie týchto záväzkov.“

Podpora rodičovského dôchodku je aj prejavom vďaky voči našim rodičom, ktorí nám dali život a vychovali nás. 
Podpíšte sa a vyzvite poslancov NR SR, aby podporili pro-rodinnú dôchodkovú reformu.

Viac informácií:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=972

Dôchodková reforma:  Ak rodičovský bonus nevyrieši diskrimináciu rodičov, prídu ďalšie opatrenia
https://www.postoj.sk/85472/ak-rodicovsky-bonus-nevyriesi-diskriminaciu-rodicov-pridu-dalsie-opatrenia

Milan Krajniak o rodičovskom bonuse: Je chrapúnske, ako trestáme matky. Verím, že to naši partneri nechcú nechať tak
https://www.postoj.sk/96997/analytici-pouzivaju-proti-mne-dvojaky-meter

Preťažko sa rodí rodičovský dôchodkový bonus
https://dennikstandard.sk/191400/pretazko-sa-rodi-rodicovsky-dochodkovy-bonus/

Danka a Janka ako príklad rodičovského bonusu v praxi
https://dennikstandard.sk/160908/danka-a-janka-ako-priklad-rodicovskeho-bonusu-v-praxi/

---

Schválil Matúš Hagara

Osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: Matúš Hagara; 54, 97225 Diviaky nad Nitricou; nar. 23.9.1996

05.000
  3.807
 
3.807 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Postavte sa za rodičovský dôchodok

Vážené poslankyne NR SR,

Vážení poslanci NR SR,

vyzývame vás, aby ste hlasovali za reformu dôchodkového systému (parlamentná tlač č. 972).

Dôchodkovú reformu podporujeme, pretože ju považujeme za pro-rodinne orientovanú a finančne dlhodobo udržateľnú.

Za obzvlášť dôležité považujeme zavedenie rodičovského dôchodku, ktorý odstraňuje súčasnú diskrimináciu matiek a otcov s viacerými deťmi vo výške ich starobného dôchodku.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú mať deti a zodpovedne ich vychovať, čím sa neraz zrieknu lepších kariérnych príležitostí, nesmú byť dôchodkovo diskriminovaní. Práve vďaka takýmto obetavým rodičom môže fungovať solidárny fond (prvý pilier) dôchodkového systému, keďže z ich pracujúcich detí sa stávajú platcovia daní a odvodov.

V programovom vyhlásení vlády je zavedenie rodičovského bonusu aj zviazanie dôchodkov s vývojom demografie a zároveň sa tam nachádza aj zakotvenie možnosti odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

V súčasnosti sme viazaní tiež Ústavou SR, ktorá hovorí o nediskriminácii žien a v ktorej je zakotvený rodičovský bonus s platnosťou od 1.1.2023.

Veríme, že sa postavíte za matky, ktoré zodpovedne vychovali svoje deti, a naplníte tak záväzky vyplývajúce z Ústavy SR a Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Postavte sa za rodičovský dôchodok

Vážené poslankyne NR SR,

Vážení poslanci NR SR,

vyzývame vás, aby ste hlasovali za reformu dôchodkového systému (parlamentná tlač č. 972).

Dôchodkovú reformu podporujeme, pretože ju považujeme za pro-rodinne orientovanú a finančne dlhodobo udržateľnú.

Za obzvlášť dôležité považujeme zavedenie rodičovského dôchodku, ktorý odstraňuje súčasnú diskrimináciu matiek a otcov s viacerými deťmi vo výške ich starobného dôchodku.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú mať deti a zodpovedne ich vychovať, čím sa neraz zrieknu lepších kariérnych príležitostí, nesmú byť dôchodkovo diskriminovaní. Práve vďaka takýmto obetavým rodičom môže fungovať solidárny fond (prvý pilier) dôchodkového systému, keďže z ich pracujúcich detí sa stávajú platcovia daní a odvodov.

V programovom vyhlásení vlády je zavedenie rodičovského bonusu aj zviazanie dôchodkov s vývojom demografie a zároveň sa tam nachádza aj zakotvenie možnosti odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

V súčasnosti sme viazaní tiež Ústavou SR, ktorá hovorí o nediskriminácii žien a v ktorej je zakotvený rodičovský bonus s platnosťou od 1.1.2023.

Veríme, že sa postavíte za matky, ktoré zodpovedne vychovali svoje deti, a naplníte tak záväzky vyplývajúce z Ústavy SR a Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]